Aktualności

Stronicowanie

 • Sposób wypełniania przelewów pod Split Payment

  2018.09.14

  Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej

  Wzór papierowego formularza wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP) wg PN-F-01101

  Oznaczenie skrótów:

  • /VAT/ kwota podatku VAT
  • /IDC/ numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
  • /INV/ numer faktury VAT, numer faktury korygującej, okres, którego dotyczy wniosek o zwrot, numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika, wyrazy „przekazanie własne" (zasilenie środkami własnego rachunku VAT).

  W treści zlecenia dopuszczalne są następujące znaki: małe i wielkie litery, cyfry, znaki / - ? : ( ) . , ‘ +
  Biorąc pod uwagę następujące ograniczenia wielkości pól formularza (pole kwota - 12 znaków, pole tytułem - 2x 27 znaków) rekomendujemy poniższy sposób wypełnienia formularza. Dane zaczynamy wpisywać od pola „nazwa zleceniodawcy cd." ciągiem rezygnując jednocześnie z wpisywania tekstu wolnego.

 • Kredyt suszowy

  2018.07.23

  W związku z wystąpieniem klęski suszy Bank Spółdzielczy w Kolnie oferuje kredyt, który umożliwi szybkie pokrycie strat w produkcji gospodarstw rolnych.

   

 • Usługa HCE - płatność mobilna jest juz dostępna w BS w Kolnie

  2018.07.11

  Informacja:

  Nr kart VISA z początkiem:

  • 4180401...
  • 4180409...
  • 4263499...

  już funkcjonują w usłudze HCE.

  Aplikacja Planet Mobile HCE Wallet daje również użytkownikowi możliwość aktywowania funkcji szybkich płatności bez łączności z internetem.  Aby to aktywować należy w tym kierunku po zalogowaniu się do aplikacji  Planet Mobile HCE Wallet wejść w ustawienia i włączyć opcję szybka płatność. Pozwoli to na realizację płatności telefonem po odblokowaniu ekranu głównego w trybie offline. Funkcja ta jest używana ze względu na bezpieczeństwo jak również na brak dostępu z internetem w momencie dokonywania zakupów. W każdej chwili można tę funkcję ponownie wyłączyć. Liczba możliwych do zrealizowania płatności w tym trybie jest ograniczona do 10 szt., jednak w celu jej odnowienia wymagane jest ponowne zalogowanie do aplikacji. Transakcje powyżej kwoty 50 PLN wymagają podania kodu PIN na terminalu płatniczym.

 • Zapłata VAT do US z rachunku VAT odbywa się przelewem podatkowym

  2018.07.10

  Od 1 lipca br. bank/SKOK – realizując przelew podatkowy dotyczący zapłaty VAT do urzędu skarbowego – zawsze w pierwszej kolejności pobiera środki z rachunku VAT.

  W związku z tym zapłata VAT do urzędu skarbowego, tak jak dotychczas, dokonywana jest z zastosowaniem polecenia przelewu podatkowego, w którym należy wskazać odpowiedni symbol formularza podatkowego, np. VAT-7, VAT-7K.

  Zapłata VAT do urzędu skarbowego nie może być zatem realizowana komunikatem podzielonej płatności. W przypadku użycia komunikatu podzielonej płatności do zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego, przelew zostanie zwrócony do nadawcy.

  Źródło: Ministerstwo Finansów

 • RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

  2018.05.22

  Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Kolnie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

  Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 • Terminale płatnicze za 0zł

  2018.05.09

  _________________________________________________________

 • Terminy oraz miejsca odbycia Zebrań poszczególnych Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Kolnie

  2018.03.31

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/01/2018 z dnia  09.03.2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie nr 07/04/III/2018 z dnia 23.03.2018 r. , określającym termin oraz miejsce odbycia Zebrań poszczególnych Grup Członkowskich

 • Zatwierdzono liczbę Przedstawicieli oraz liczbę grup członkowskich

  2018.03.30
  Bank Spółdzielczy w Kolnie informuje, iż Uchwałą Nr 03/01/2018 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie z dnia 09.03.2018r. zatwierdzono liczbę Przedstawicieli wybieranych na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie oraz liczbę grup członkowskich i przynależności członków Banku do poszczególnych grup członkowskich, a także liczbę wybieranych Przedstawicieli w poszczególnych grupach członkowskich według załącznika Nr 1 do w/w uchwały.
 • UWAGA - Złośliwe oprogramowanie w linku

  2018.03.16

  Szanowni Państwo…

  Bank Spółdzielczy w Kolnie informuje, iż w ostatnim czasie pojawiła się kampania mailingowa związana z podejrzaną aktywnością na rachunkach PKO BP.

  Link umieszczony w wiadomości, nie prowadzi do kont iPKO PKO BP, a do złośliwego oprogramowania, które po zainstalowaniu na komputerze może powodować zakłócenia w jego pracy, przejęcie dostępu przez nieuprawnioną osobę, a w konsekwencji kradzież środków z konta.

  Prosimy zwrócić szczególną uwagę na maile, od nieznanych nadawców.

 • Komunikat Ministerstwa Finansów: Ministerstwo Finansów planuje wydłużyć terminy dla podatników w zakresie cen transferowych

  2018.02.20

  W dniu 16 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat o prowadzonych pracach legislacyjnych w zakresie wydłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z komunikatem zmiana ma zostać wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów, które trafiło obecnie do konsultacji wewnątrzresortowych.

  Najważniejszą zmianą wprowadzaną rozporządzeniem, zgodnie z treścią komunikatu, będzie wydłużenie terminu do:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP/PIT-TP.

  Termin ma zostać wydłużony do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

  Zmiana terminu ma objąć obowiązki powstałe w 2018 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018).

  W komunikacie możemy znaleźć także informację o prowadzonych pracach nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników. Zmiany mają zostać wprowadzone z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.

  W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

  KONTAKT
  Tomasz Jankowski
  tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
  (22) 205 22 22

  Piotr Kiciński
  piotr.kicinski@ptpodatki.pl
  (22) 205 22 63

  Katarzyna Zapalska
  katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
  (22) 205 22 56

Stronicowanie

polityka prywatności powered by netadmin 7.12