42149
WPŁATOMAT

Aktualności

Stronicowanie

 • Komunikat...

  2020.03.16

  Szanowni Państwo,

  W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa prosi się Klientów Banku Spółdzielczego w Kolnie o przestrzeganie następujących zasad tj:

  1. Wchodzenie do pomieszczeń Banku w taki sposób, aby przy stanowisku znajdowała się jedna osoba.
  2. Pozostałych klientów prosi się przy oczekiwaniu na obsługę o zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 m.
  3. Klienci proszeni się o dezynfekowanie rąk dostępnymi środkami odkażającymi.
 • Komunikat...

  2020.03.16

  Szanowni Państwo,

  Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum.

  Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich. Duże znaczenie ma aspekt psychologiczny.  

  Bank Spółdzielczy w Kolnie zachęca do korzystania z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

  • telefonicznego znajdującego się na stronie Banku pod adresem bskolno.pl  oraz
  • pod adresem: sekrestariat@bskolno.pl

  Ponadto rekomendujemy:

  • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną.
  • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

  Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące  koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia. 

  W przypadku konieczności wizyty w Oddziale Banku prosimy o odpowiednie zachowanie odległości od Klienta oraz Pracownika Banku.

  Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

   

  Zarząd

  Banku Spółdzielczego w Kolnie

 • Mikrorachunek podatkowy

  2019.12.19

  Drogi Kliencie.

  1. W zakładce „Linki i Kartosfera” znajduje się link www.podatki.gov.pl
  2. Po kliknięciu w w/w link ukaże się aplikacja Mikrorachunku podatkowego.
  3. Klikając „Generuj” ukaże się Generator Mikrorachunku podatkowego.
  4. Należy podać PESEL lub NIP
  5. Wygeneruje się „Informacja o mikrorachunku podatkowym
 • Uwaga! Z dniem 14.09.2019 Bank wyłącza obsługę kart lokalnych w swoich bankomatach

  2019.09.09

  Szanowni Państwo,

  W związku z wdrażaniem Dyrektywy UE PSD2 Bank Spółdzielczy w Kolnie z dniem 14 września 2019r. wyłącza obsługę kart lokalnych w swoich bankomatach. Klienci, którzy posiadają tylko karty tego rodzaju proszeni są o kontakt z Bankiem celem wymiany na karty VISA, MASTERCARD, lub biometrię.

 • Uwaga! Od 1 września 2019 r. zmiana sposobu logowania oraz zatwierdzania transakcji w bankowości internetowej

  2019.07.01

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2019r. zmieni się sposób logowania, a 14 września 2019 r. sposób zatwierdzania transakcji w Systemie Bankowości Internetowej naszego Banku. Zmiany te związane są z koniecznością dostosowania Internet Bankingu do przepisów dyrektywy PSD2 , która wymaga tzw. "silnego uwierzytelniania" w procesie logowania oraz zatwierdzania transakcji.

  W związku z tym, w naszym Banku, 14 maja 2019 r. zostały wycofane listy haseł jednorazowych do zatwierdzenia transakcji, które zostały zastąpione hasłami SMS.

  Zgodnie z zaleceniami dyrektywy PSD2 w zakresie silnego uwierzytelniania z dniem 1 września 2019 r., zostanie wprowadzony obowiązek potwierdzania logowania do systemu za pomocą hasła SMS, które państwo otrzymacie z Banku, a od 14.09.2019 zostanie wprowadzona konieczność zdefiniowania w systemie 4-cyfrowego kodu uwierzytelnienia, który będzie poprzedzał jednorazowy kod SMS służący do zatwierdzenia transakcji.

  W celu ułatwienia pierwszego logowania się do systemu od 1 września 2019 r. oraz ustanowienia kodu uwierzytelnienia SMS, które będzie obowiązywać od 14 września prosimy o zapoznanie się z niżej opublikowanym opisem wprowadzanych zmian.

 • Dostosowaniem się do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015r.

  2019.02.05

  Bank Spółdzielczy w Kolnie informuje, że zgodnie z dostosowaniem się do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015r.  w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dyrektywy PSD2), która dotyczy silnego uwierzytelniania klienta oraz wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (tzw. RTS), nie będzie mógł świadczyć usługi dotyczącej Internet Bankingu w zakresie list jednorazowych haseł uwierzytelniających.

   

  Z uwagi na bezpieczeństwo i dbałość o naszego Klienta zapraszamy do naszych placówek w celu zmiany list haseł jednorazowych na usługi SMS w terminie do 13.05.2019. Po tej dacie Klienci, którzy pozostali z listą haseł jednorazowych nie będą mogli wykonywać przelewu przez IB przy użyciu w/w haseł.

 • PayByNet - szybkie płatności online

  2018.11.27

  Kupujesz w Internecie?
  Chcesz bezpiecznie zapłacić i jak najszybciej otrzymać zamówiony towar?
  Poznaj płatności internetowe Paybynet.

   

  PayByNet – to system gwarantowanych natychmiastowych płatności internetowych opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. specjalnie na potrzeby handlu elektronicznego. To obecnie najszybszy sposób płatności w Internecie, dzięki któremu zamówienie może zostać zrealizowane od razu po zatwierdzeniu przelewu przez klienta. Istotnym faktem jest to, że funkcjonalność natychmiastowych płatności internetowych za pomocą PayByNet jest całkowicie darmowa i nie muszą Państwo uiszczać dodatkowej prowizji z tego tytułu.

  Jakie korzyści uzyskujemy korzystając z tego systemu ?

  Dzięki tej usłudze wszyscy klienci Banku Spółdzielczego w Kolnie, korzystający z Internet Bankingu, mogą szybko, bezpiecznie i wygodnie, przez 24 godziny na dobę, realizować płatności za zakupy w sklepach internetowych, które przyjmują płatności w ramach „PayByNet". Płatności realizowane są bezpośrednio z rachunku, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych transakcji.

  Dzięki temu zapewniamy naszym klientom :

  • szybkość - obsługi płatności w PayByNet przyśpiesza realizację zamówienia,
  • oszczędność – przelewy z wykorzystaniem „PayByNet" są całkowicie bezpłatne,
  • przejrzystość - przelew bezpośredni stanowi jednoznaczny dowód zapłaty za wybrane przez klienta towary bądź usługi,
  • bezpieczeństwo - usługa wykonywana jest z pośrednictwem KIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. gwarantuje kupującemu bezpieczeństwo dokonanej transakcji,
  • wygoda – automatyczne przenoszenie danych dotyczących przelewu i danych odbiorcy płatności.
 • Punkt kasowy w Lachowie zostaje zamknięty.

  2018.10.29

  Bank Spółdzielczy w Kolnie informuje, że punkt kasowy w Lachowie zostaje zamknięty. Nadal można korzystać z bankomatu znajdującego się w punkcie. W razie potrzeby zapraszamy do najbliższych placówek Banku w Kolnie (Centrala Banku, Filia nr I, Filia nr II, oraz punkty kasowe mieszczące się w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Starostwie Powiatowym a także do najbliższego Oddziału w Grabowie. Do obsługi przelewów można  skorzystać z darmowej usługi Internet banking.

 • Bieg Charytatywny

  2018.09.24

  Po raz IV odbył się Bieg Charytatywny promujący nie tylko sport ale również trafiający do serc uczestników, którzy w szczytny sposób pomagają dzieciom. Bank Spółdzielczy w Kolnie uczestniczył jak co roku w tym wydarzeniu. 71 pięcioosobowym drużynom udało się przekazać blisko 730 tys. zł dla najbardziej potrzebujących. Całość imprezy uświetnił Jakub Krzewina halowy Mistrz Świata w biegu 4x400m z Birmingham.

 • Sposób wypełniania przelewów pod Split Payment

  2018.09.14

  Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej

  Wzór papierowego formularza wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP) wg PN-F-01101

  Oznaczenie skrótów:

  • /VAT/ kwota podatku VAT
  • /IDC/ numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
  • /INV/ numer faktury VAT, numer faktury korygującej, okres, którego dotyczy wniosek o zwrot, numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika, wyrazy „przekazanie własne" (zasilenie środkami własnego rachunku VAT).

  W treści zlecenia dopuszczalne są następujące znaki: małe i wielkie litery, cyfry, znaki / - ? : ( ) . , ‘ +
  Biorąc pod uwagę następujące ograniczenia wielkości pól formularza (pole kwota - 12 znaków, pole tytułem - 2x 27 znaków) rekomendujemy poniższy sposób wypełnienia formularza. Dane zaczynamy wpisywać od pola „nazwa zleceniodawcy cd." ciągiem rezygnując jednocześnie z wpisywania tekstu wolnego.

Stronicowanie

polityka prywatności powered by netadmin 7.28