Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera 

https://psd2-pdev.bskolno.pl/

Raport Banku Spółdzielczego w Kolnie z dostępności API PSD2 - stan na dzień 13.06.2021

  API PSD2 Bankowość internetowa
Raport
kwartalny
Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
14.09.2019 r. -
13.12.2019 r.
99,91 0,09 99,29 0,71
14.12.2019 r. -
13.03.2020 r.
100,00 0,00 99,68 0,32
14.03.2020 r. -
13.06.2020 r.
100,00 0,00 99,85 0,15
14.06.2020 r. -
13.09.2020
100,00 0,00 99,87 0,13

14.09.2020 r. -
13.12.2020

100,00 0,00 99,68 0,32
14.12.2020 r. -
13.03.2021
100,00 0,00 99,31 0,69
14.03.2021 r. -
13.06.2021
100,00 0,00 99,81 0,19

 

polityka prywatności powered by netadmin 7.28