Pożyteczne linki i odsyłacze

 

KARTOSFERA - www.kartosfera.pl

PORTAL PODATKOWY - www.podatki.gov.pl

 

Bankowość
Narodowy Bank Polski - www.nbp.pl
Bankowy Fundusz Gwarancyjny - www.bfg.pl
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. - www.bankbps.pl
Związek Banków Polskich - www.zbp.pl
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych - www.kzbs.org
Portal Bankowości Spółdzielczej - www.portalbs.pl
Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej - www.bs.net.pl
Bankier.pl - www.bankier.pl
Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców - www.bankprzyjazny.pl
Warszawski Instytut Bankowości - www.wib.org.pl

 

Obsługiwane przez Bank jednostki samorządu terytorialnego

Tereny Inwestycyjne w Kolnie - www.kolno.biz
UM Kolno - www.umkolno.pl
UG Kolno - www.gminakolno.pl
Starostwo Powiatowe w Kolnie - www.powiatkolno.home.pl

 

Finanse
Ministerstwo finansów - www.mf.gov.pl
Fundusz Poręczeń Kredytowych - www.jastrzebie.pl/czytaj/6/?id=203
Money.pl - www.money.pl
Giełda Papierów Wartościowych - www.gpw.com.pl

 

Fundusze Strukturalne
Fundusze strukturalne - www.funduszestrukturalne.gov.pl
Podlaska Agencja Rozwoju Regionalnego - www.garr.pl
Unia dla Przedsiębiorczych - www.konkurencyjnosc.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury - www.mi.gov.pl/moduly/jednostki/dane.php?id_jednostki=29
Ministerstwo Środowiska - www.mos.gov.pl/fundusze_UE/
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - www.parp.gov.pl/strukturalne.html
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - www.nfosigw.gov.pl/site/main/fundusze_strukturalne.php
Europa - serwis Unii Europejskiej - www.europa.eu.int

 

Różne
Biuletyn Informacji Publicznej - Kolno - www.bip-kolno.sprint.com.pl
Parafia Kolno - www.kolno.lomza.opoka.org.pl
Portal Podlaski "Wrota Podlasia" - www.wrotapodlasia.pl
Portal Miasta Łomża "4lomza.pl" - www.4lomza.pl
Portal Spółdzielczy - www.spoldzielczosc.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl
Sejm RP - www.sejm.gov.pl
Senat RP - www.senat.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego - www.arr.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych - www.uzp.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl
Krajowa Izba Gospodarcza - www.pafd.pl
Izba Przemysłowo Handlowa w Łomży - www.4lomza.pl/index.php?k=586

polityka prywatności powered by netadmin 7.28