Władze Banku

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Najwyższy organ statutowy Banku Spółdzielczego w Kolnie, którego głównym zadaniem jest: rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania wraz z bilansem i rachunkiem wyników, udzielanie członkom Zarządu absolutorium oraz uchwalanie kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rzecz członków i ich środowiska.

W Zebraniu Przedstawicieli bierze udział 36 Przedstawicieli reprezentujących 2758 członków z terenu działalności Banku Spółdzielczego w Kolnie.

2. RADA NADZORCZA

W skład 11 osobowej Rady Nadzorczej wchodzą:

Szymański  Bronisław Przewodniczący  Rady
Kozikowski Wacław Z-ca Przewodniczącego
Darmetko  Roman Sekretarz
Bednarczyk Marian Członek
Dardziński Zdzisław Członek
Filipkowski Bogusław Członek
Lidacka Wanda Członek
Sokołowski Kazimierz Członek
Szczech Jan Członek
Szymanowski Stanisław Członek
Wykowski Szczepan Członek

 

3. ZARZĄD BANKU

Zarząd kieruje działalnością Banku Spółdzielczego i reprezentuje go na zewnątrz.

Zarząd wybierany jest na czas nieokreślony.

Skład Zarządu:

  Krzysztof  Kajko

Prezes Zarządu

  Teresa Kozikowska

Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych

  Marcin Krejszeff

Wiceprezes ds. handlowych

 

  • Krzysztof Kajko
    Krzysztof Kajko
  • Teresa Kozikowska
  • Marcin Krejszeff
    Marcin Krejszeff
polityka prywatności powered by netadmin 7.12