Władze Banku

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Najwyższy organ statutowy Banku Spółdzielczego w Kolnie, którego głównym zadaniem jest: rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania wraz z bilansem i rachunkiem wyników, udzielanie członkom Zarządu absolutorium oraz uchwalanie kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rzecz członków i ich środowiska.

W Zebraniu Przedstawicieli bierze udział 45 Przedstawicieli reprezentujących 3208 członków z terenu działalności Banku Spółdzielczego w Kolnie.

2. RADA NADZORCZA

W skład 11 osobowej Rady Nadzorczej wchodzą:

Darmetko  Roman Przewodniczący  Rady
Kozikowski Wacław Z-ca Przewodniczącego
Lidacka Wanda Sekretarz
Bednarczyk Marian Członek
Dąbkowski Piotr Członek
Filipkowski Bogusław Członek
Lewandowski Bogdan Członek
Skrodzka Joanna Członek
Szczech Jan Członek
Wielbut Janusz Członek
Wykowski Szczepan Członek

 

3. ZARZĄD BANKU

Zarząd kieruje działalnością Banku Spółdzielczego i reprezentuje go na zewnątrz.

Zarząd wybierany jest na czas nieokreślony.

Skład Zarządu:

  Krzysztof  Kajko

Prezes Zarządu

  Magdalena Pisiak

Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych

  Marcin Krejszeff

Wiceprezes ds. handlowych

 

  • Krzysztof Kajko
    Krzysztof Kajko
  • Magdalena Pisiak
    Magdalena Pisiak
  • Marcin Krejszeff
    Marcin Krejszeff
polityka prywatności powered by netadmin 7.28