Władze Banku

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Najwyższy organ statutowy Banku Spółdzielczego w Kolnie, którego głównym zadaniem jest: rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania wraz z bilansem i rachunkiem wyników, udzielanie członkom Zarządu absolutorium oraz uchwalanie kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rzecz członków i ich środowiska.

W Zebraniu Przedstawicieli bierze udział 45 Przedstawicieli reprezentujących 4.255 członków z terenu działalności Banku Spółdzielczego w Kolnie.

2. RADA NADZORCZA

W skład 11 osobowej Rady Nadzorczej wchodzą:

  Szymański  Bronisław Przewodniczący  Rady
  Kozikowski Wacław Z-ca Przewodniczącego
  Darmetko  Roman Sekretarz
  Bednarczyk Marian Członek
  Dardziński Zdzisław Członek
  Filipkowski Bogusław Członek
  Hermanowski Henryk Członek
  Lidacka Wanda Członek
   Sokołowski Kazimierz Członek
  Szczech Jan Członek
  Szymanowski Stanisław Członek

 

3. ZARZĄD BANKU

Zarząd kieruje działalnością Banku Spółdzielczego i reprezentuje go na zewnątrz.

Zarząd wybierany jest na czas nieokreślony.

Skład Zarządu:

  Krzysztof  Kajko

Prezes Zarządu

  Teresa Kozikowska

Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych

  Marcin Krejszeff

Wiceprezes ds. handlowych

 

  • Krzysztof Kajko
  • Teresa Kozikowska
  • Marcin Krejszeff
    Marcin Krejszeff
Dane z dnia: 2019-07-18
1 CHF3.8505do góry+0.0267
1 EUR4.2635do góry+0.0074
1 GBP4.7341w dół-0.0179
1 USD3.7933do góry+0.0507
Zobacz więcej kursów
Kartosfera
KREDYT KONKURENCYJNY
KONTO O
Sprawdź paragon
polityka prywatności powered by netadmin 7.12