4086
WPŁATOMAT

System Ochrony Zrzeszenia BPS

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone z nim banki spółdzielcze, na mocy którego banki te zapewniają sobie wzajemne wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z tych banków. Do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS przystąpiło 317 banków, w tym Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.