*  Usługa HCE - płatność mobilna jest juz dostępna w BS w Kolnie

2018.07.11
Usługa HCE - płatność mobilna jest juz dostępna w BS w Kolnie

Informacja:

Nr kart VISA z początkiem:

  • 4180401...
  • 4180409...
  • 4263499...

już funkcjonują w usłudze HCE.

*  Zapłata VAT do US z rachunku VAT odbywa się przelewem podatkowym

2018.07.10

Od 1 lipca br. bank/SKOK – realizując przelew podatkowy dotyczący zapłaty VAT do urzędu skarbowego – zawsze w pierwszej kolejności pobiera środki z rachunku VAT.

W związku z tym zapłata VAT do urzędu skarbowego, tak jak dotychczas, dokonywana jest z zastosowaniem polecenia przelewu podatkowego, w którym należy wskazać odpowiedni symbol formularza podatkowego, np. VAT-7, VAT-7K.

Zapłata VAT do urzędu skarbowego nie może być zatem realizowana komunikatem podzielonej płatności. W przypadku użycia komunikatu podzielonej płatności do zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego, przelew zostanie zwrócony do nadawcy.

Źródło: Ministerstwo Finansów

*  Sposób wypełniania przelewów pod Split Payment

2018.07.03

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej

Wzór papierowego formularza wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP) wg PN-F-01101

Oznaczenie skrótów:

  • /VAT/ kwota podatku VAT
  • /IDC/ numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
  • /INV/ numer faktury VAT, numer faktury korygującej, okres, którego dotyczy wniosek o zwrot, numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika, wyrazy „przekazanie własne" (zasilenie środkami własnego rachunku VAT).

W treści zlecenia dopuszczalne są następujące znaki: małe i wielkie litery, cyfry, znaki / - ? : ( ) . , ‘ +
Biorąc pod uwagę następujące ograniczenia wielkości pól formularza (pole kwota - 12 znaków, pole tytułem - 2x 27 znaków) rekomendujemy poniższy sposób wypełnienia formularza. Dane zaczynamy wpisywać od pola „nazwa zleceniodawcy cd." ciągiem rezygnując jednocześnie z wpisywania tekstu wolnego.

*  RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

2018.05.22

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Kolnie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

*  Terminale płatnicze za 0zł

2018.05.09
terminale

_________________________________________________________

Dane z dnia: 2018-07-11
1 CHF3.7255w dół-0.0252
1 EUR4.3322w dół-0.0278
1 GBP4.9048w dół-0.0257
1 USD3.7000w dół-0.0222
Zobacz więcej kursów
Kartosfera
KREDYT KONKURENCYJNY
KONTO O
Sprawdź paragon
polityka prywatności powered by netadmin 7.12
baner toplayer
Planet Mobile HCE Wallet