1894655
SUPER SETKA

*  Klienci Banku Spółdzielczego w Kolnie mistrzami AgroLigi 2023

2023.08.29
AgroLiga2023

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w dniu 24.08.2023 r., odbył się po raz 31 konkurs „Podlaska AgroLiga”. Zwycięstwo w branży rolniczej zdobyli Klienci Banku Spółdzielczego w Kolnie Państwo Dominika i Karol Bednarczyk. Gratulacje w imieniu Zarządu Banku złożył Wiceprezes P. Marcin Krejszeff.

*  Kredyt płynnościowy 2%

*  Bank Spółdzielczy w Kolnie wyróżniony przez Związek Banków Polskich

2023.06.02
FTBS_2023

Bank Spółdzielczy w Kolnie podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Warszawie w dniu 31.05.2023 r., został uhonorowany prestiżowymi wyróżnieniami w XXVI edycji rankingu miesięcznika finansowego BANK - „Wyróżniające się banki spółdzielcze”.

W kategorii „EFEKTYWNOŚĆ” Bank Spółdzielczy w Kolnie zajął II miejsce w Polsce, spośród banków spółdzielczych o sumie bilansowej do 500 mln zł. Kapituła nadając wyróżnienie wzięła pod uwagę wyniki finansowe Banku, jego parametry działania (ROE, ROA, wskaźnik C/I, koszt ryzyka) i związane z tym bezpieczeństwo prowadzonej przez Bank działalności.

W kategorii „POPULARNOŚĆ” Bank zajął III miejsce w Polsce, również spośród banków spółdzielczych o sumie bilansowej do 500 ml zł. Oceniający zdecydowali się nagrodzić te banki spółdzielcze, którym Klienci najczęściej powierzali swoje oszczędności, a także od kogo najchętniej pożyczali środki finansowe.

W imieniu Banku Spółdzielczego w Kolnie honorowe wyróżnienia odebrał Prezes Krzysztof Kajko.

*  E-Dopłata

*  E-Lokata

polityka prywatności powered by netadmin 7.28