*  Bank Spółdzielczy w Kolnie likwiduje obsługę bankomatową po byłym punkcie kasowym w miejscowości Lachowo

2022.11.21

W zawiązku ze sprzedażą budynku po byłym punkcie kasowym w miejscowości Lachowo, Bank Spółdzielczy w Kolnie likwiduje obsługę bankomatową.

Zapraszamy do korzystania z pozostałych palcówek naszego Banku tj.: w miejscowościach Kolno, Grabowo,Turośl, Mały Płock.

*  Przelew na telefon BLIK już dostępny w Aplikacji Mobilnej Banku

*  Usługa Express Elixir już dostępna w Bankowości Internetowej, Aplikacji Mobilnej i kasach Banku

*  Bank Spółdzielczy w Kolnie: wskaźnik kredytów nieregularnych bliski zera

2022.08.31
Krzysztof Kajko - Prezes Zarządu

W sierpniowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK ukazał się wywiad z Krzysztofem Kajko, prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie, który w rankingu miesięcznika w kategorii „Bank progresywny o sumie bilansowej do 500 mln zł" otrzymał wyróżnienie. Fragmenty wypowiedzi prezesa banku w Kolnie, które naszym zdaniem mogą być inspirujące dla innych bankowców, nie tylko spółdzielczych.

Rozpoczynałem kierowanie bankiem u progu przemian ustrojowych, czyli na przełomie lat 1989/90, kiedy wchodziła w życie ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych, co doprowadziło do wzrostu oprocentowania kredytów dla budownictwa mieszkaniowego z 3% do 480%.

Równocześnie zaczęła się wolna amerykanka w lokalnym sektorze finansowym, banki spółdzielcze zostały uwolnione z dotychczasowego nadzoru (BGŻ), zaczęły prowadzić działalność w całej Polsce, niekiedy zawierając umowy z niezweryfikowanymi kredytobiorcami.

Rozsądek, który procentuje

Od samego początku trzymałem się rynku lokalnego, związanego z powiatem kolneńskim, z wyłączeniem miasta i gminy Stawiski, gdzie funkcjonuje inny bank spółdzielczy. Zawsze stosowałem zasadę, że nie powinniśmy konkurować między sobą.

W nową rzeczywistość gospodarczą wchodziliśmy z niemal zerowymi kapitałami, nawet budynek, w którym mieści się siedziba Banku, nie należał do nas i nie wchodził w skład funduszy własnych.

Zdecydowaliśmy, że nie będziemy pozyskiwać kapitałów innymi metodami niż podział wyniku finansowego. Dzięki takiemu podejściu dysponujemy kapitałami przekraczającymi 9 mln euro, czyli 9 razy więcej niż minimalne wymogi kapitałowe dla banku spółdzielczego, i o 4 mln więcej niż potrzebuje bank komercyjny, żeby otrzymać licencję.

Jesteśmy instytucją bezpieczną, przyjazną, nowoczesną i z tradycjami (120 lat działalności). Dzięki stosowaniu metod konkurencyjnych i rozwijaniu sieci sprzedażowej w mieście Kolno, zahamowana została ekspansja banków komercyjnych.

 

Cały wywiad z prezesem banku w Kolnie dostępny pod artykułami:

Źródło: aleBank.pl

*  USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

2022.07.26

Od 29 lipca 2022 r. będzie można złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe.

W ramach ustawowych wakacji kredytowych można zawiesić spłatę 1 kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Z zawieszenia spłaty raty kredytu można skorzystać, jeśli:

- umowa została zawarta przed dniem 01.07.2022 roku

- okres kredytowania kończy się po dniu 31.12.2022 roku.

Termin składania wniosku:  najpóźniej w dniu terminu spłaty raty wnioskowanej o zawieszenie.

Formy składania wniosków o wakacje kredytowe:

  • system bankowości elektronicznej, poprzez dedykowany elektroniczny formularz wniosku,
  • złożenie wniosku w  Centrali Banku Spółdzielczego lub Oddziałach Banku: w Małym Płocku, Turośli i Grabowie;
  • dostarczenie wniosku do Banku drogą mailową na adres sekretariat@bskolno.pl, wyłącznie gdy załączony wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym ,
  • dostarczenie wniosku drogą pocztową na adres Banku

Wniosek o zawieszenie spłaty raty kredytu do pobrania pod linkiem: wniosek

polityka prywatności powered by netadmin 7.28