2015420
WPŁATOMAT

*  Zwołanie Zebrań Grup Członkowskich 2024

*  „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”

2023.11.22

W dniu 17.11.2023 roku Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie Krzysztof Kajko uczestniczył w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie w „Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia” pod hasłem „Młodzi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”

Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

Za najbardziej pomysłowe przebrania, Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie Krzysztof Kajko oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie Dariusz Łosiewski uhonorowali uczniów stosownymi nagrodami.

*  Klienci Banku Spółdzielczego w Kolnie mistrzami AgroLigi 2023

2023.08.29
AgroLiga2023

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w dniu 24.08.2023 r., odbył się po raz 31 konkurs „Podlaska AgroLiga”. Zwycięstwo w branży rolniczej zdobyli Klienci Banku Spółdzielczego w Kolnie Państwo Dominika i Karol Bednarczyk. Gratulacje w imieniu Zarządu Banku złożył Wiceprezes P. Marcin Krejszeff.

*  Kredyt płynnościowy 2%

*  Bank Spółdzielczy w Kolnie wyróżniony przez Związek Banków Polskich

2023.06.02
FTBS_2023

Bank Spółdzielczy w Kolnie podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Warszawie w dniu 31.05.2023 r., został uhonorowany prestiżowymi wyróżnieniami w XXVI edycji rankingu miesięcznika finansowego BANK - „Wyróżniające się banki spółdzielcze”.

W kategorii „EFEKTYWNOŚĆ” Bank Spółdzielczy w Kolnie zajął II miejsce w Polsce, spośród banków spółdzielczych o sumie bilansowej do 500 mln zł. Kapituła nadając wyróżnienie wzięła pod uwagę wyniki finansowe Banku, jego parametry działania (ROE, ROA, wskaźnik C/I, koszt ryzyka) i związane z tym bezpieczeństwo prowadzonej przez Bank działalności.

W kategorii „POPULARNOŚĆ” Bank zajął III miejsce w Polsce, również spośród banków spółdzielczych o sumie bilansowej do 500 ml zł. Oceniający zdecydowali się nagrodzić te banki spółdzielcze, którym Klienci najczęściej powierzali swoje oszczędności, a także od kogo najchętniej pożyczali środki finansowe.

W imieniu Banku Spółdzielczego w Kolnie honorowe wyróżnienia odebrał Prezes Krzysztof Kajko.

polityka prywatności powered by netadmin 7.29