45883
WPŁATOMAT

Aktualności

Stronicowanie

 • Tarcza Antykryzysowa - Wnioski PFR już dostępne w bankowości internetowej !!!

  2020.05.31

  W związku z trudnościami, jakie napotyka sektor przedsiębiorstw w obliczu pandemii koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Kolnie udostępnia swoim Klientom link dotyczący rozwiązań dostępnych w ramach rządowej „Tarczy Antykryzysowej”. Zostały one opisane w Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców, przygotowanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Jak najszersze skorzystanie przez przedsiębiorstwa z opisanych w przewodniku rozwiązań może pomóc w ograniczeniu ryzyk związanych z ich działalnością.

  Link do Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców PFR: https://pfr.pl/tarcza.html

 • Potencjalne ataki polegające na podszywaniu się pod Infolinię Banku

  2020.05.25

  Szanowni Państwo,

  Bank informuje, że zidentyfikował potencjalny atak polegający na podszywaniu się pod Infolinię Banków.

  Atak polega na próbie wymuszenia instalacji aplikacji lub wejścia na konkretną stronę i pobrania aplikacji, w celu dokonania opłaty za fikcyjną usługę.

  Przypominamy, że Banki NIE proszą klientów o pobieranie i instalowanie aplikacji z nieautoryzowanych stron. Wszystkie takie próby, prosimy zgłaszać bezpośrednio do Banku (tel. 86 278 25 62) lub na adres e-mail: sekretariat@bskolno.pl

 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie

  2020.05.24

  Zarząd  Banku   Spółdzielczego  w   Kolnie  zawiadamia, że w dniu 30 czerwca  2020 r.  o godz. 1000, w lokalu –  sala restauracyjna restauracji „Dwór Rogiński w Kolnie, przy            ul. Kolejowej 14 - odbędzie się:

   

   

  Zebranie Przedstawicieli

  Banku Spółdzielczego w Kolnie

   

   

  W związku z  pandemią koronawirusa i wynikającej z niej obostrzeń sanitarnych wykazanych w Ustawie, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w sali restauracyjnej restauracji „Dwór Rogiński”, przy ul. Kolejowej 14 w Kolnie.

  Ze względu na zachowanie wymogów bezpieczeństwa, Przedstawicielom  oraz osobom  uczestniczącym w Zebraniu Przedstawicieli, przygotowane zostaną maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz środki dezynfekujące, a także zostanie zachowana minimalna odległość od drugiej osoby.

  Zarząd Banku zwraca się z gorącą prośbą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa.

   

 • Możliwość złożenia wniosku o odroczenie spłaty kredytu

  2020.04.01

  Szanowni Państwo,

  Informujemy o możliwości złożenia wniosku o odroczenie spłaty kredytu za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie www.

  Skan formularza należy przesłać na adres sekretariat@bskolno.pl, lub złożyć osobiście w siedzibach Banku.

 • Komunikat

  2020.03.20

  Od dnia 20.03.2020 zmieniamy limity dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej z 50zł na 100zł bez wprowadzania kodu PIN. Przez pewien okres, może się zdarzyć, że przy transakcji np. 60zł w jednym sklepie klient zostanie poproszony o PIN, a w innym nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (Sklepy) dostosują się do prowadzonej zmiany. Powyższe zmiany związane są z obecną sytuacją pandemii. 

 • Komunikat Komend Powiatowych

  2020.03.18

  Szanowni Państwo,

  W ostatnim okresie odnotowuje się wzrost zagrożeń włamań do domów i mieszkań dokonywanych pod nieobecność domowników.

  Przedmiotem zainteresowania przestępców jest biżuteria i pieniądze. Istnieje podejrzenie, że sprawcy mogą podejmować przed włamaniem krótkotrwałą obserwację domów i mieszkań. Do zdarzeń najczęściej dochodzi po zmroku, podczas nieobecności domowników.

  Prosimy o zwrócenie bacznej uwagi, na jakiekolwiek zdarzenia wzbudzające podejrzenie.

 • Komunikat

  2020.03.17

  Szanowni Państwo,

  W związku z decyzją Rządu o zawieszeniu międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wynikającym z tego fizycznym brakiem banknotów obcych walut w polskim systemie bankowym, informujemy, że Bank nie będzie dokonywać zasileń gotówkowych w walutach obcych. Ograniczenie w tym zakresie dotyczy wszystkich banków w Polsce. Na bieżąco realizowane są jednak przelewy bezgotówkowe w obrocie dewizowym.

 • Uwaga na oszukańcze ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa (COVID-19)

  2020.03.16

  Komunikat
  Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
  z dnia 15 marca 2020 r.

  Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – BCC ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. rezerw krajowych NBP.

  Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientów wszystkich polskich banków.

  Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, najbliższej jednostce Policji a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań.

  Pamiętaj: w tym szczególnym okresie najskuteczniejszą metodą kontaktu z bankiem może okazać się przesłanie wiadomości e-mail. Ze względu na obostrzenia epidiomologiczne, które dotyczą także banków i ich pracowników czas połączenia telefonicznego z konsultantem może się wydłużyć. Staraj się zrozumieć tą sytuację. Twoje zgłoszenie mailowe będzie przeanalizowane i będą podjęte stosowne działania.

Stronicowanie

polityka prywatności powered by netadmin 7.29