76185
WPŁATOMAT

PUCHAR PREZESA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ZESPOŁU "VICTORIA TUROŚL"

W dniu 11 marca na hali sportowej w Turośli odbył się - Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie. Zmagania sportowe rozpoczęły się około 10 rano, które otworzył Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie Pan Krzysztof Kajko.   Podobnie jak rok temu turniej cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony drużyn jak i kibiców.  W imprezie wzięły udział zespoły z powiatu kolneńskiego i łomżyńskiego. Bank Spółdzielczy w Kolnie jest inicjatorem sportowych poczynań młodzieżowych od wielu lat  wspierając niemalże wszystkie inicjatywy społeczności lokalnej.

Panująca miła atmosfera turnieju wynikała z radości, gry fair play, jaką wykazywali jej uczestnicy a przede wszystkim zależała również od organizatorów czyli Łukasza Lidackiego oraz Łukasza Sikory, którzy pełnili także rolę sędziów podczas tych rozgrywek. Bank Spółdzielczy w Kolnie wspiera różne formy rekreacji do których zaliczyć można niewątpliwe imprezy sportowe. Ideą naszego Banku jest propagowanie takich imprez,  zmierzających do integrowania społeczeństwa oraz poprawy ich warunków zdrowia fizycznego.

 

Tabela wyników o „Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego”:

1 miejsce – Victoria Turośl

2 miejsce – Bez Nazwy

3 miejsce – KS Turośl

4 miejsce – Theoforos Zbójna

5 miejsce – Trzynasty Kolno

6 miejsce – Trzustka

7 miejsce – Hydmar Krusza

Galeria zdjęć

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja dotycząca dyspozycji wkładem na wypadek śmierci zgodnie z art. 56 Prawo Bankowe: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 tekst z późn. zm.).

 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

 

Bank Spółdzielczy w Kolnie

Lp.

Grupa członkowska

Termin zebrania

Miejscowość

Miejsce

Osoba obsługująca

1.

Wykowo, Brzozowo, Brzózki, Bialiki

14.02.2017 Godz. 12.00

WYKOWO

Remiza OSP

Krzysztof Kajko

2.

Rupin, Górskie, Żebry, Wincenta

14.02.2017 Godz. 10.00

RUPIN

Sołtys

Krzysztof Kajko

3.

Lachowo, Wszebory, Kiełcze Stare, Kiełcze Kopki

14.02.2017 Godz. 13.00

LACHOWO

Bank

Marcin Krejszeff

4.

Kumelsk, Kowalewo, Glinki, Truszki Kucze-Patory-Zalesie

14.02.2017 Godz. 11.00

KUMELSK

Remiza OSP

Marcin Krejszeff

5.

Stary Gromadzyn, Gromadzyn Wykno, Czernice

21.02.2017 Godz. 11.00

STARY GROMADZYN

Remiza OSP

Krzysztof Kajko

6.

Filipki Duże, Filipki Małe, Danowo, Okurowo

22.02.2017 Godz. 10.00

DANOWO

Sołtys

Marcin Krejszeff

7.

Zabiele, Zakaleń, Kolimagi Gietki

20.02.2017 Godz. 11.00

ZABIELE

Dom Kultury

Krzysztof Kajko

8.

Borkowo, Rakowo Stare, Rakowo Nowe

21.02.2017 Godz. 13.00

BORKOWO

Remiza OSP

Krzysztof Kajko

9.

Janowo, Łosewo, Niksowizna

22.02.2017 Godz. 13.00

JANOWO

Remiza OSP

Marcin Krejszeff

10.

Czerwone, Kozioł, Waszki, Górszczyzna

22.02.2017 Godz. 13.00

KOZIOŁ

Dom Kultury

Krzysztof Kajko

11.

Wścieklice, Zaskrodzie, Obiedzino, Pachuczyn

20.02.2017 Godz.11.00

ZASKRODZIE

Szkoła

Marcin Krejszeff

12.

Rydzewo, Kossaki, Koziki, Tyszki Łabno

20.02.2017 Godz. 13.00

RYDZEWO

Sołtys

Marcin Krejszeff

13.

Kolno

28.02.2017 Godz. 10.00

KOLNO

Centrala

Marcin Krejszeff

Leasing w Banku Spółdzielczym w Kolnie

Nasza oferta obejmuje finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości. Z myślą o Klientach, działających w różnych branżach i korzystających z usług Banku, opracowano wiele specjalistycznych rozwiązań, umożliwiających finansowanie potrzeb inwestycyjnych. Dzięki temu Bank zapewnia możliwość sfinansowania wszelkich potrzeb w zakresie finansowania inwestycji dla swoich Klientów, niezależnie od tego czy będzie to prosty zakup środka trwałego czy długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny.


Rynek leasingu ma ponad dwudziestoletnią historię w Polsce. Jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków usług finansowych w Polsce w ostatnich 10 latach. Leasing to główne, obok kredytu, źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. Taka sytuacja wynika z korzyści, które oferuje leasing:

 

 • Korzyści podatkowe
  Opłata wstępna i raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu – jest to korzyść podatkowa niedostępna w przypadku finansowania zakupu środka trwałego poprzez finansowanie kredytowe.
 • Brak finansowania VAT
  BPS Leasing przejmuje na siebie finansowanie podatku VAT od zakupu przedmiotu. Podstawą kalkulacji rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu.
 • Elastyczne struktury opłat    Możliwość dopasowania opłat leasingowych do założeń projektu inwestycyjnego poprzez ukształtowanie wysokości płatności rat leasingowych, opłaty wstępnej oraz wartości końcowej.
 • Tańsze usługi dodatkowe
  Możliwość skorzystania z licznych rabatów oraz preferencyjnych stawek ubezpieczenia wynegocjowanych przez BPS Leasing.
 • Brak obciążenia bilansu
  Dla firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw typowa dla rynku transakcja leasingowa nie obciąża bilansu firmy - korzystający nie wykazuje zobowiązań leasingowych w bilansie.
 • Mniej formalności
  Szybki i wygodny proces podpisywania umowy i przekazania przedmiotu leasingu. BPS Leasing wyręcza Klienta w kontaktach z urzędem komunikacji, dostawcą oraz ubezpieczycielem.

 

Oferta produktowa obejmuje finansowanie:

Ruchomości

nowych i używanych, w tym:

 • maszyny, urządzenia, linie technologiczne,
 • samochody osobowe,
 • samochody ciężarowe i dostawcze,
 • ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy,
 • autobusy, pojazdy, sprzęt specjalistyczny,
 • wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy,
 • urządzenia medyczne.

Podstawowe parametry umowy leasingu:

 • wartość inwestycji – od 50 tys. zł netto,
 • okres leasingu od 2 do 6 lat,
 • opłata wstępna od 1%

 Nieruchomości

w tym:

 • obiekty biurowe,
 • hotele,
 • magazyny i centra logistyczne.

Podstawowe parametry umowy leasingu:

 • wartość inwestycji – od 3 mln. zł netto,
 • okres leasingu od 5 do  15 lat,
 • Opłata Wstępna ustalana indywidualnie

   Leasing nieruchomości oferujemy poprzez  leasing zwrotny, czyli:

 1. zakup przez spółkę leasingową nieruchomości od Klienta
 2. zawarcie umowy leasingu z Klientem
 3. wypłata gotówki Klientowi

Obsługa transakcji leasingowych odbywa się poprzez Spółkę BPS Leasing S.A., należącą do Grupy BPS i świadczącą kompleksowe usługi leasingu we współpracy z Bankami Spółdzielczymi wchodzącymi w skład Grupy.

Gimnazjaliści w Turośli biegają o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie

19 września 2016 roku na malowniczo położonych trasach leśnych obok kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Turośli odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców klas I-III Gimnazjum w Turośli. Uczniowie mieli do pokonania dystans 1200 metrów. Klasyfikacja końcowa Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie zakończyła się bardzo dobrymi wynikami czasowymi co potwierdza solidne  przygotowanie zawodników oraz profesjonalne podejście osób ich trenujących. Gimnazjum w Turośli znane jest z tego, że  kładzie duży nacisk na aktywność fizyczną swoich uczniów, osiągając jednocześnie bardzo dobre wyniki nie tylko w skali regionu.


W biegach uczestniczyło 150 uczniów Gimnazjum w Turośli. Najlepsi przełajowcy otrzymali puchar, medale oraz pamiątkowe nagrody ufundowane przez  Bank.

Gimnazjaliści w Turośli biegają o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie

 • -
 • -
 • -
 • -

Bieg Charytatywny

17 września 2016 roku  Bank Spółdzielczy w Kolnie wziął udział w 2 Biegu Charytatywnym PKO który odbył  się w Łomży oraz na 11  stadionach lekkoatletycznych całej Polski. Bank reprezentowało 3 pięcioosobowe drużyny, których zadaniem było przebiegnięcie jak najwięcej okrążeń  w okresie jednej godziny. Każde przebiegnięte okrążenie to jeden posiłek dla dzieci z ubogich rodzin. Wszyscy uczestnicy biegu łącznie przebiegli 2550 okrążeń co w przełożeniu na środki finansowe daje 633 tys. zł. Reprezentanci Banku Spółdzielczego w Kolnie przebiegli łącznie 101 czterystometrowych okrążeń „zarabiając” w ten sposób dla dzieci ok. 2,5 tys. zł. W biegu oprócz pracowników Banku uczestniczyli również jego przyjaciele do których niewątpliwie zalicza się Piotr Niedbała – Wójt Gminy Turośl oraz Sławomir Milewski – Przewodniczący Rady Gminy Turośl.    Swoje drużyny dzielnie dopingowali: Bronisław Szymański –Przewodniczący Rady oraz Krzysztof Kajko – Prezes Zarządu Banku

Całość imprezy uświetniła Lidia Chojecka wielokrotna mistrzyni Polski i Europy, która wysoko oceniła przygotowanie wszystkich uczestników. Po skończonym biegu wszyscy reprezentanci Banku zgodnie ocenili, że warto pomagać innym jednocześnie czuć dreszczyk emocji związany z rywalizacją.

Bieg Charytatywny

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Naklejka zbliżeniowa VISA PayWave

Wydawana jest w formie naklejki ( mini karty), którą można przykleić np. na telefon komórkowy aby zawsze była pod ręką i wygodnie można nią było zrealizować transakcje płatnicze. Karta może być wydawana jako dodatkowa karta do rachunku każdemu klientowi.

 

SZCZEGÓŁY:

Zasady funkcjonowania karty Naklejka Zbliżeniowa Visa payWave:

• karta umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

• płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy ( bezstykowy) za towary

i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa payWave,

• realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet, transakcje takie zabezpieczone są kodem 3DSecure,

• aktywacji karty za pośrednictwem Infolinii Banku lub portalu Kartosfera.pl

( usługa jest w trakcie uruchamiania będzie aktywna w najbliższym czasie),

• zmiany nr PIN na portalu Kartosfera.pl ( PIN do nowej karty wysyłany jest w sposób standardowy)

• karta wydawana jest do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Nie ma limitu ilości wydawanych kart do jednego rachunku, dla jednego klienta może być wydana jedna karta;

• okres ważności karty – 3 lata

• karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty Visa wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie on-line saldo rachunku;

• karta posiada limit 50 PLN dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej

(bezstykowej), transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe (bezstykowe) powyżej kwoty 50 PLN wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe ( bezstykowe) są transakcjami autoryzowanymi;

   

LIMITY KARTY:

• maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki 0,00 zł

• maksymalny dzienny limit operacji płatniczych 20.000 zł

• wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 50 zł dla jednorazowej transakcji

 

KORZYŚCI:

• łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej

• bezpieczeństwo transakcji

• stały dostęp do swoich pieniędzy

• możliwość płatności w Internecie

 

BEZPIECZEŃSTWO:

Zagubienie naklejki zbliżeniowej Visa payWave należy bezzwłocznie zgłosić:

• telefonicznie pod numerem + 48 86 215 50 50, + 48 828 828 828 - czynne całą dobę;

• telefonicznie w dowolnym centrum VISA

• osobiście lub telefonicznie w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Kolnie

• osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA

• za pośrednictwem portalu kartowego https://www.kartosfera.pl/ (właściciel certyfikatu: IT CARD Centrum Technologii Płatniczych SA)

 

WAŻNE:

Włączona funkcja NFC w telefonie może utrudnić transmisję naklejki zbliżeniowej VISA PayWave z terminalem płatniczym. Zaleca się jej wyłączenie przed dokonaniem transakcji

 

Do czego służy naklejka zbliżeniowa?

Naklejką zbliżeniową można dokonywać zbliżeniowych transakcji bezgotówkowych w punktach akceptujących karty płatnicze na całym świecie oraz płacić za zakupy w Internecie. W przypadku płatności w punktach handlowo-usługowych transakcje do kwoty 50 zł nie wymagają wprowadzania kodu PIN.

 

Jak płacić zbliżeniowo?

• poinformuj sprzedawcę, że chcesz zapłacić zbliżeniowo,

• kiedy na czytniku pojawi się kwota do zapłaty sprawdź ją i, jeśli jest poprawna, zbliż kartę do czytnika w oznaczonym miejscu.

Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyświetli się komunikat, że płatność została przyjęta.

Jeśli transakcja przekracza kwotę 50 zł zostaniesz dodatkowo poproszony o wprowadzenie kodu PIN.

 

Czy płatności kartą zbliżeniową są bezpieczne?

Tak. Umieszczony w karcie mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się tylko na kilka sekund na wyraźne polecenie terminala płatniczego i działa jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (do 5 cm). Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazywanych tą drogą. Ponadto, transakcje dokonywane naklejką zbliżeniową zawsze autoryzowane są w trybie online.

 

Czy nie ma niebezpieczeństwa, że za tę samą transakcję zapłacę dwa razy?

Nie. Wszystkie terminale działają zgodnie z zasadą "jedna transakcja jedną kartą", to znaczy informacje z karty są odczytywane tylko raz w trakcie dokonywania transakcji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.

 

Czy nie ma ryzyka, że kartą zbliżeniową przypadkowo zapłacę za nie swoje zakupy?

Nie. Karta z funkcjonalnością zbliżeniową sama z siebie nie wysyła jakichkolwiek informacji. W portfelu użytkownika pozostaje "bezczynna". Przy płatnościach zbliżeniowych mikroprocesor na karcie aktywuje się na kilka sekund dopiero wtedy, gdy otrzyma sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje "bezczynny" – aktywuje się na krótką chwilę na polecenie terminala płatniczego po tym, jak sprzedawca wprowadzi kwotę konkretnej transakcji.

 

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Kolnie

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Źródło: BPS SA: (http://www.bankbps.pl)

ZMIANY W PŁATNOŚCIACH INTERNETOWYCH KARTĄ

Uprzejmie przypominamy, że od dnia 1 lutego 2015 r. wprowadza się dodatkowe funkcjonalności w stosunku do kart płatniczych i kredytowych.

Nowe usługi udostępnione zostaną Klientom Banku poprzez portal www.kartosfera.pl  który będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będzie  można dokonać następujących czynności:

 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure - funkcjonalność umożliwiająca dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowej (np. zakup w sklepie internetowym lub portalu aukcyjnym)
 • zmieniać kod PIN,
 • zastrzegać kartę.

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest podanie w Banku Spółdzielczym w Kolnie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

Przypominamy również, że od 1 lutego 2015 r. nie będzie możliwe dokonanie żadnych transakcji płatniczych w Internecie bez określenia limitu transakcji internetowych oraz bez  aktywowania zabezpieczenia 3D Secure.

 Wysokość limitu transakcji internetowych można ustalić za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS pod numerem 86 215 50 00 lub bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Kolnie oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl )  wg podanej instrukcji.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

W dniu 06.04.2016 r. w kawiarni KOKiS-u miało miejsce spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które w zasadzie stało się już cyklem spotkań „młodzieży uniwersyteckiej” z bankowością.

Tematem wykładu wygłoszonego przez Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Kajko była „ Płynność finansowa”, zarówno w zakresie przedsiębiorczości jak i gospodarstw domowych. Prezes Kajko na wstępie przedstawił temat sprawiedliwości społecznej w biznesie, jej istnienie czy też jej brak w tej dziedzinie życia, oraz problem kształtowania opinii klientów na temat bankowości.  W nawiązaniu do tematu wykładu czyli ogólnie pojętej płynności omówiono szereg przykładów dotyczących osób fizycznych i firm i ich reakcjach na brak płynności i jej konsekwencjach w tych środowiskach.

Potwierdzeniem zdobytych umiejętności przeprowadzony został test wiedzy ogólnej, zdobytej nie tylko na tym spotkaniu ale również z życia wziętej.

Trzeba przyznać iż seniorzy studenci poradzili sobie bardzo dobrze z owym testem. Zwieńczeniem czego były oczywiście nagrody sponsorowane przez Bank Spółdzielczy w Kolnie

Zebranie Przedstawicieli

Dnia 15.04.2016 r. w siedzibie Banku Spółdzielczego odbyło się Zebranie Przedstawicieli. W zgromadzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście, a wśród nich Dyrektor do Spraw Współpracy z Bankami Spółdzielczymi Banku BPS S.A. w Warszawie Pan Ryszard Buńko, Dyrektor Oddziału Banku BPS w Łomży Pani Ewa Szleszyńska jak również Członek Kapituły Odznaczeń Krajowej Rady Spółdzielczej, Kierownik do Spraw Ekonomicznych miesięcznika „Tęcza” Pan Andrzej Malanowski.

Z.P. zatwierdziło sprawy finansowe Banku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku za 2015 r., jak również udzieliło absolutorium dla członków Zarządu oraz pozytywnie oceniło działania Rady Nadzorczej.

Miłym akcentem było wręczenie przez zaproszonego gościa Pana Andrzeja Malanowskiego wyróżnienia dla Banku Spółdzielczego w Kolnie nadanego przez KRS „Złotego Lauru Spółdzielczości”, który przyznawany jest spółdzielniom, lub osobom fizycznym, które czynnie przyczyniają się do rozwoju i wzbogacania kultury, kultywowania tradycji, popularyzowania społecznych celów spółdzielczości. W szczególności brany jest pod uwagę ciągły i systematyczny charakter tych działań oraz ich konkretne przejawy i rezultaty, jak: działające placówki kulturalne, oświatowe, obiekty sportowe, prowadzone zespoły, organizowane imprezy, środki przeznaczone na sponsorowanie instytucji i twórców kultury, placówek oświatowo-wychowawczych oraz klubów sportowych.

Linia KO - Kredyt obrotowy przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej.

Z kredytu mogą  korzystać producenci rolni, którzy oczekują na wypłatę płatności bezpośrednich  za 2015r. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej.

 • wysokość kredytu jest  określona indywidualnie dla każdego producenta rolnego  w zaświadczeniu wydanym przez kierownika powiatowego biura  ARiMR,
 •  kredyt może zostać udzielony  do 30 czerwca 2016 r.,
 • uproszczona ocena zdolności kredytowej
 • spłata kredytu z dopłat bezpośrednich za 2015 rok otrzymanych przez producenta rolnego z ARiMR na celowy rachunek pomocniczy utworzony w Banku
 • oprocentowanie kredytu w wysokości WIBOR 3M + 2,5 p. p., płacone przez Agencję, gdy kredytobiorca prowadzi w 2016r.produkcję rolną oraz spełnia warunki określone w zasadach udzielania w/w kredytów .

Wystawa prac fotograficznych Sylwestra Nicewicza

 • -

   W pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Banku: w Kolnie, Grabowie, Małym Płocku, Turośli można obejrzeć wystawę prac fotograficznych Sylwestra Nicewicza, lokalnego przedsiębiorcy, prowadzącego od 36 lat Zakład Stolarski w Koźle. Jak o sobie zwykł mówić: „Fotografia to moja pasja. Zatrzymuję w kadrze, ciekawe miejsca i zdarzenia, żeby po latach wróciły w naszych wspomnieniach …”

 • -

Od zawsze interesowała go fotografia przyrodnicza. Bardzo często wyrusza na samotne przyrodnicze wędrówki do lasu, na łąki i bagna. Wymaga to wielu wyrzeczeń, cierpliwości i wyrozumiałości osób na najbliższych. Zatrzymuje w kadrze te elementy przyrody, które w niedługim czasie mogą już nie istnieć. Warto przyjrzeć się im, gdyż wiele z nich nie można zobaczyć gołym okiem. Są one unikatami nie tylko w naszym lokalnym środowisko, ale również w skali całego kraju, a nawet świata.

Poszczególne elementy wystaw będą ulegać cyklicznym zmianom. Osoby zainteresowane odsyłamy również na stronę internetową: www.foto.nicewicz.pl

 • -
 • -
 • -
 • -

Nowa promocja kart płatniczych Visa dla klientów indywidualnych

Szanowni Państwo

miło nam poinformować, że rozpoczyna się nowa promocja kart płatniczych Visa dla klientów indywidualnych.

Akcja dotyczy zarówno kart debetowych, jak i kart kredytowych.

Start promocji: 17 listopada br.

Visa Oferty to dostęp do spersonalizowanych ofert bazujących na tym, gdzie lubisz robić zakupy. Skorzystaj z nich płacąc kartą Visa, a otrzymasz częściowy zwrot pieniędzy.

Visa Oferty to gwarancja szybkiego zwrotu pieniędzy:

 • nie jest potrzebna dodatkowa karta lojalnościowa, kody, czy kupony – wystarczy karta kredytowa albo debetowa Visa
 • Klient otrzymuje spersonalizowane oferty, przygotowane na podstawie jego zwyczajów zakupowych
 • zwrot pieniędzy przekazywany jest bezpośrednio na rachunek karty Visa
 • rejestracja jest szybka i prosta


Jak to działa:

 1. Program Visa Oferty jest dostępny dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia, korzystających z osobistych kart debetowych lub kredytowych Visa wydanych w Polsce, w polskiej walucie (PLN). Karty Visa Business oraz przedpłacone karty Visa nie są uznawane w programie
 2. Wystarczy zarejestrować się pod linkiem www.visaoferty.pl, podając numer swojej karty debetowej lub kredytowej Visa
 3. Zaraz po rejestracji przesyłane są pierwsze, powitalne oferty. Po tygodniu wysyłane są oferty spersonalizowane – przygotowane w oparciu o historię zakupów
 4. Można skorzystać z każdej otrzymanej oferty. Wystarczy ją wyświetlić i stanie się aktywna
 5. Za wybraną ofertę wystarczy zapłacić zarejestrowaną w programie kartą Visa, a zakupy będą spełniać jej kryteria
 6. Zwrot pieniędzy przekazywany jest bezpośrednio na rachunek karty Visa, zwykle w ciągu pięciu dni roboczych

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: www.visaoferty.pl

Kredyt na „Kary mleczne”

Bank Spółdzielczy w Kolnie uprzejmie informuje, że uruchomił specjalną linię kredytową w ramach kredytu „Agro-Mlek” na finansowanie i refinansowanie należnych opłat od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych.

Warunki kredytu:

- Oprocentowanie: WIBOR 3M+2.49% marża Banku

- Prowizja od udzielonego kredytu O%

- Okres spłaty do 10 lat

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Doładowanie Telefonu w Banku Spółdzielczym w Kolnie

Nowa usługa w bankowości internetowej www.bskolno.pl – doładowania telefonów na kartę online.  Doładowania telefonów to usługa pozwalająca zdalnie uzupełniać środki na koncie użytkownikom telefonów typu pre-paid.

Bank Spółdzielczy w Kolnie uruchomił usługę doładowań telefonów wewnątrz bankowości elektronicznej. Wdrożenie realizuje doładowania  następujących  sieci komórkowych:

 Cyfrowy Polsat, Heyah, Licomobile, Orange, Nju, Play, T-Mobile, Virgin Mobile, wRodzinie.

Transakcję zasilenia telefonu można przeprowadzić logując się do bankowości internetowej banku na stronie www.bskolno.pl→ bankowość internetowa →klienci indywidualni.


Po zalogowaniu się do Internet Bankingu z menu Rachunki należy wybrać zakładkę Doładowania, która otwiera ekran ze szczegółami doładowania. Pierwsza czynność to wybór operatora sieci a następnie wpisanie i powtórzenie zasilanego numeru telefonu. Powtórzenie jest nową funkcjonalnością, która ma służyć wyeliminowaniu pomyłek w podawanym numerze.

Kolejny krok to wybór z listy swojego operatora oraz określenie kwoty doładowania z dokładnością do 1 złotych. złotego Podaj dowolną kwotę z przedziału:  5 - 500 PLN w pełnych

W następnej kolejności wpisujemy i powtarzamy zasilany numer telefonu. Powtórzenie jest funkcjonalnością, która ma służyć wyeliminowaniu pomyłek w podawanym numerze.

Następne strony to podsumowanie danych transakcji oraz przeprowadzenie autoryzacji kodem przychodzącym SMS-em na telefon komórkowy posiadacza rachunku. Po zatwierdzeniu płatności, w ciągu paru minut, następuje realizacja doładowania.

Doładowania można realizować :

 • poprzez konto w Internet Bankingu
 • w okienku kasowym Banku
 • na stanowisku obsługi klienta jako dyspozycję z rachunku
 • bankomaty (tylko karty własne Banku)

Zalety doładowania telefonu:

 • usługa jest całkowicie bezpłatna - zero opłat i prowizji
 • szybki i prosty sposób doładowania telefonu swojego lub wskazanej osoby

Jeśli nie posiadasz jeszcze Internet Bankingu, zapraszamy do najbliższej placówki, w której po podpisaniu umowy, usługa zostanie dołączona do Twojego konta bankowego – BEZ ŻADNEJ DODATKOWEJ OPŁATY

Z 200 na 100

24 kwietnia 2015 roku Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie dokonało zmian w Statucie Banku. Jedną z najbardziej istotnych zmian jest obniżenie jednostki udziałowej z 200 zł na 100 zł.

Co to jest udział?

Słowo to oznacza uczestnictwo. Uczestnictwo w jakimś przedsięwzięciu, organizacji itp..

W przypadku Banku Spółdzielczego w Kolnie, udział, to członkostwo w spółdzielni jaką jest Bank, to oznacza być jego właścicielem.

Bank Spółdzielczy w Kolnie posiada swoją długoletnią tradycję. Jest nią okres 113 lat działalności, rozpoczęty 14 lipca 1902 roku, kiedy to Minister Finansów Carskiej Rosji dał zezwolenie na jego działalność. Był to okres zaborów, a prowadzenie działalności przez instytucje finansową założoną przez środowisko lokalne, czyli mieszkańców Kolna i okolic, służącą tylko temu środowisku w walce z lichwą i wyzyskiem ze strony obcego kapitału jak wiadomo nie było na rękę zaborcy oraz grupom, w których rękach ówcześnie znajdował się kapitał.

Franciszek Stefczyk (1861 – 1921), prekursor bankowości spółdzielczej na terenie Galicji pisał: „… obcy element wykorzystywał brak organizacji kredytowej i oplatał rzesze ludności wiejskiej bezgranicznym wyzyskiem, nieokiełznaną lichwą pieniężną i towarową, popartą rozpijaniem ludności oraz pobudzaniem jej do lekkomyślności i marnotrawstwa”.

Polskie banki spółdzielcze poddawane były przez okres 154 lat wielu transformacjom ustrojowym, naciskom  sfer politycznych, którym nie do końca podobał się ich właścicielski charakter, czyli spółdzielni, której właścicielem są jej członkowie. Przetrwanie przez wszystkie transformacje ustrojowe, zawirowania wojenne, zabory, również okresu powojennego, możliwe było dzięki polskiemu stanowi posiadania jakim jest członkostwo w banku spółdzielczym. Członkowie Banku Spółdzielczego w Kolnie, ale również mieszkańcy środowiska lokalnego jakim jest powiat kolneński powinni utożsamiać się z jego działalnością oraz z korzyściami jakie mogą osiągnąć.

Słowo korzyść zazwyczaj kojarzy nam się z pieniądzem, a szczególnie jest ono wymowne w obecnym okresie. Korzyści te nie zawsze można przekładać w aspektach finansowych odczuwalnych od zaraz. Istotna jest tutaj pośrednia korzyść finansowa, poprzez wpływ na kierunki, profil i rozmiary prowadzonej działalności przez Bank Spółdzielczy w Kolnie. Stwierdzenie: „ to MÓJ BANK”, jestem jego współwłaścicielem, mam na niego wpływ, mam możliwość spotkać się bezpośrednio z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bankiem, a nie tylko osobami sprzedającymi usługi bankowe. Mogę skierować swoje propozycje i uwagi, które w sposób istotny wspomagają  nasze środowisko. Tutaj ja mam wpływ na zarządzanie, a nie obcy kapitał, który jest wszechobecny w systemie bankowym działającym w Polsce również na kolneńskim rynku bankowym z udziałem Francuzów, Holendrów, Włochów czy Austriaków.

Prawo członka Banku, to prawo do uczestniczenia w jego życiu. Wybierać i być wybieranym do jego organów statutowych. Oceniać jego działalność. Obowiązkiem członka,  oprócz wniesienia wpisowego w kwocie 10 zł. oraz udziału w wysokości 100 zł, jest stosowanie się do wymogów statutu oraz uchwał organów Banku, troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego.

Co było powodem zmniejszenia jednostki udziałowej z 200 zł na 100 zł?

 Powód zasadniczy - potrzeba pozyskania jak największej ilości członków posiadających pełen statutowy udział. Dlaczego jak największej ilości członków (niektóre banki spółdzielcze nie walczą o to)?. Nam zależy aby elektorat właścicielki był jak najbardziej szeroki, reprezentujący różne środowiska, grupy zawodowe i interesy. Zależy również na tym aby wprowadzić do niego ludzi młodych, rozpoczynający dorosłe życie i swoje pierwsze działalności. Ludzi którzy wychowani zostali już na bardzo mocnym dążeniu do robienia biznesu, którym nie do końca znane są idee spółdzielczości i nie wiedzą, że interesy które chcą robić mają większe powodzenie z udziałem Banku Spółdzielczego. 100 złotych to kwota  warta aby zostać członkiem Banku, bez znaczącego ubytku w naszym portfelu.

Doświadczenia minionych lat, a w szczególności ostatnich okresów wskazują, że pomoc Banku Spółdzielczego w Kolnie dla klientów z naszego środowiska, zadłużonych w bankach komercyjnych jest bardzo istotna. Konieczność restrukturyzacji tego zadłużenia jest coraz częstsza.  Niejednokrotnie Bank Spółdzielczy w Kolnie jest ostatnią deską ratunku. My nie sprzedajemy kredytu tylko dla zysku, nie oferujemy bardzo wysokiego oprocentowania z dodatkowymi prowizjami i drogimi ubezpieczeniami kredytu. Naszym zadaniem, to w pierwszej kolejności  pomoc, a nie zysk za wszelką cenę.

Posiadanie jak największej rzeszy członków Banku w przyszłości zapobiec może zakusom niektórych sfer politycznych do wprowadzania zmian w prawie spółdzielczym, które mogą skutkować zmianom formy prawnej banków spółdzielczych.

Właścicielami Banku Spółdzielczego w Kolnie jest 4251 członków – wszyscy z terenu powiatu kolneńskiego. 58% z nich posiada pełen statutowy udział. Zwracamy się zatem z prośbą o uzupełnienie udziałów do ich statutowej wielkości tj. 100 zł, deklarowanie dodatkowych udziałów przez tych członków, którzy posiadają wielokrotność udziału statutowego, a przede wszystkim deklarowanie przystąpienia na członka Banku Spółdzielczego w Kolnie.

                                                                                   Zarząd

                                                                    Banku Spółdzielczego w Kolnie

 

XVI edycja konkursu “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” została rozstrzygnięta

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw podsumowały  kolejną, XVI edycję konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gali finałowej, która miała miejsce  22 grudnia 2014r. w Hotelu Jan III Sobieski  w Warszawie. Bank Spółdzielczy w Kolnie został uhonorowany Godłem Promocyjnym  wraz z  7 Złotymi Gwiazdami w kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne. Ocenie jury konkursu Bank poddał się 13 raz. Celem konkursu jest wspieranie budowy wysokiej kultury współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a przedsiębiorcami tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, popularyzowanie innowacji wprowadzanych w instytucjach finansowych, zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Nagrodę odebrał  Prezes Zarządu Pan Krzysztof Kajko.

Kapituła Konkursu przyznała także tytuł:Profesjonalny Doradca Bankowości MSP

Tytuł przyznawany jest wyróżniającym się doradcom banków uczestniczących w konkursie, między innymi za wysokie kwalifikacje i wiedzę z zakresu zarządzania MSP, co pozwala im służyć profesjonalną poradą bankowo-menadżerską dla klientów z tego sektora. Tytuł otrzymała Pani Irena Ewa Pomichowska.

 • -
 • -

Oskar Spółdzielczości Polskiej dla Prezesa Banku Spółdzielczego Kolnie

To honorowy tytuł, pomyślany jako  nagroda za upowszechnianie idei spółdzielczej, tworzenie klimatu i warunków sprzyjających umacnianiu i dalszemu rozwojowi spółdzielczej formy gospodarowania, wspierania inicjatyw i przedsięwzięć służących rozwojowi ruchu spółdzielczego. Nagroda przyznawana jest przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2000 r.,” przyznawany jest osobom publicznym: politykom, działaczom państwowym, społecznym  i gospodarczym, których działalność ma znaczący wpływ na realizację celów i zadań ruchu spółdzielczego oraz rozwój jego różnorodnych form organizacyjnych. Laureatami „Oskara” mogą być również przedstawiciele ruchu spółdzielczego, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do jego rozwoju. Tytuł ,,Oskar Spółdzielczości Polskiej” przyznaje działająca przy redakcji magazynu ,,Tęcza Polska” Kapituła, a jego wręczanie odbywa się podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. 26 czerwca bieżącego roku uroczystość ta odbyła się w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej z udziałem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Podczas uroczystości  wręczone zostały doroczne nagrody w kategoriach: „ Oscar Spółdzielczości Polskiej”, "Menedżer - Spółdzielca", „Prymus”, oraz „Złoty Laur Spółdzielczości”. Z pośród tych kategorii przewodniczący kapituły nagród pan Janusz Sienkiewicz ogłosił że laureatem Oscara Spółdzielczości Polskiej 2014 r. został Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie Pan Krzysztof  Kajko.

 • -
 • -
 • -
 • -

Bank Spółdzielczy w Kolnie po raz piąty Laureatem rankingu Superfirmy 2014

Dnia 29 maja 2014r. w Hotelu Podlasie w Białymstoku miała miejsce gala finałowa tegorocznej  piątej  edycji  rankingu Superfirmy gdzie główną kategorią oceny firm przez kapitułę są działania i praktyki związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. To właśnie kapituła ostatecznie zatwierdzi wyniki rankingu. Wyróżnione zostały  firmy na poziomie powiatów. Nagradzani byli przedstawiciele biznesu w regionie ,dla których liczy się nie tylko zysk ,ale tez myślenie o dobru innych. Organizatorem rankingu jest Redakcja Gazety Współczesnej przy współudziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy Białymstoku oraz Wyższej  Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.. Patronat Medialny - Polskie Radio Białystok i TVP Białystok. Nagrodę z rąk organizatorów odebrał Prezes Zarządu Krzysztof Kajko.

VIP – y czytają dzieciom

W dniach 07 - 11 kwietnia 2014 roku z okazji Światowego Dnia Książki i praw autorskich  Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie zorganizowała akcję „Kolneńskie VIP- czytają dzieciom”. To już ósma edycja tej szczytnej inicjatywy podobająca się zarówno dzieciom jak i czytającym im VIP – om. Jako pierwszych do biblioteki zaproszono Henryka Dudę, Starostę Kolneńskiego oraz Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie Krzysztofa Kajko. Najmłodsi mieszkańcy Kolna dla których obydwaj Panowie czytali, to ponad 40 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie. Czytane utwory spotkały się z żywą reakcją  jej uczestników. Prezes Krzysztof Kajko promując zasady bezpieczeństwa, wręczył uczestnikom kamizelki odblaskowe, które natychmiast zostały przez nich założone.

 • -
 • -
 • -

OFERTA PROMOCYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

OFERTA PROMOCYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

Serdecznie zapraszamy  osoby, które  otwierają  po raz pierwszy działalność gospodarczą do skorzystania z oferty promocyjnej przy otwarciu rachunku bankowego.

Jeśli  na rozpoczęcie działalności gospodarczej  otrzymasz dotację  z PUP - Jesteś zwolniony z prowizji za otwarcie i prowadzenie rachunku.

         Bank stawia na nowoczesność i obsługę mobilną prowadzonych rachunków.

Więcej informacji otrzymasz w placówkach  Banku.

 

                                                Z poważaniem

                                       Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie w sprawie stosowania

                             "Zasady Dobrej Praktyki Bankowej"
 Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie informuje,że przyjął do stosowania Zasady Dobrej Praktyki Bankowej.
Bank, będąc instytucją zaufania publicznego, w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w "Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej" z uwzględnienim zasad profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy.
Poniżej przekazujemy do wiadomości informacje o Komisji Etyki Bankowej, Arbitże Bankowym i Sądzie Polubownym.

Komisja Etyki Bankowej

Komisja jest powołana do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz osoby, za których posrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w "Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej".
Komisja wydaje oceny w przypadku rozpatrywania spraw z zakresu zachowań banków we wzajemnych relacjach z innymi bankami oraz poszanowania zasad uczciwej konkurencji w prowadzonej przez banki promocji i reklamie oferowanych usług. Komisja wydaje także oceny o charakterze ogólnym na tle analizy zdarzeń występujących na rynku finansowym, które w opinii Komisji wymagają wydania oceny, a także na podstawie problemów zgłaszanych w listach przez Klientów.
Komisja składa się z 20-35 członków powołanych w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Każdy Bank może zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Komisji.

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami - klientami Banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Za konsumenta uznawana jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z bankiem w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

Wszczęcie postępowania nastepuje tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Wniosek musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany do arbitrażu pocztą na adres:

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul.Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Sąd Polubowny

Sąd Polubowny rozstrzyga spory o prawa majatkowe pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami, może także rostrzygać spory o prawa majatkowe pomiędzy innymi podmiotami.
Właściowość Sądu Polubownego zależy od istnienia tzw. Zapisu na sąd polubowny. Zapis to umowa pisemna poddająca powstały spór lub spór mogący powstać w przyszłości między stronami, pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Zwiąku Banków Polskich.

Adres:  
Sąd Polibowny przy Związku Banków Polskich
ul.Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Szczegółowe informacje na temat Komisji Etyki Bankowej, Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, Sądu Polubownego znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich: www.zbp.pl

 


Orzeł Agrobiznesu po raz trzeci przyznany dla Banku Spółdzielczego w Kolnie

 • -

Organizatorem konkursu jest Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS, która przyznaje nagrodę od 2001 roku. Każdego roku honorowy patronat  obejmowany jest przez wicemarszałka Sejmu RP.

Kapituła nagrody Orzeł Agrobiznesu na podstawie przedstawionej rekomendacji samorządu lokalnego, analizy przedstawionych danych, opinii zewnętrznych, zawartości strony internetowej oraz oceny pozycji banku w środowisku lokalnym (godziny otwarcia placówek, estetyka placówek, jakość obsługi klienta, otwartość na oczekiwania agrobiznesu, stopień utożsamiania się z bankiem lokalnej społeczności, atrakcyjność oferty BS na tle oferty konkurencji, pozycja BS w otoczeniu konkurencyjnym itp.) postanowiła po raz trzeci przyznać Orła Agrobiznesu dla Banku Spółdzielczego w Kolnie. W każdej edycji wręczanych jest maksimum 15 nagród  starannie wybranym firmom i bankom, które wcześniej uzyskały nominację do  nagrody na podstawie rekomendacji m.in. samorządów lokalnych. Nie jest to więc nagroda masowa. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 5 grudnia 2013 roku w auli Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Nagrodę z rąk Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej p. Eugeniusza Grzeszczaka odebrał Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie Pan Krzysztof  Kajko. Dodatkowe informacje ogólne na stronie www.aems.pl..

 • -

Nowa licencja Orzeł Agrobiznesu dla Banku Spółdzielczego w Kolnie – prezes Krzysztof Kajko

 • -

Słowo wstępne wicemarszałka Sejmu RP – Eugeniusza Grzeszczaka

 • -

i przewodniczącego Kapituły – posła na Sejm RP Franciszka J. Stefaniuka

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Menedżer Spółdzielca

6 czerwca 2013r. w Centrum Informacji i Promocji Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, pod przewodnictwem prof. dra hab. Bogdana Grzelońskiego (Szkoła Główna Handlowa) odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród: "Oskar Spółdzielczości Polskiej", "Menedżer-Spółdzielca", "Prymus 2013" oraz "Złoty Laur Spółdzielczości". Kapituła rozpatrzyła kilkadziesiąt wniosków o przyznanie nagród, które wpłynęły od spółdzielczych związków rewizyjnych

            Podczas uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, która miała miejsce 26 czerwca 2013r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie zasłużonym działaczom spółdzielczym wręczono statuetki Oskara  Spółdzielczości Polskiej oraz Menadżera Spółdzielcy. Kapituła tych wyróżnień przyznała tytuł „Menedżer Spółdzielca” Prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie Krzysztofowi Kajko. Statuetkę Menadżera Spółdzielcy Prezes Kajko odebrał z rąk Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Alfreda Domagalskiego oraz Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego dr Jerzego Jankowskiego.

            Prezes Krzysztof Kajko jest menedżerem sprawnie zarządzającym bankiem. Wnosi istotny wkład w rozwój spółdzielczości bankowej. Kierowany przez niego Bank Spółdzielczy w Kolnie jest nowoczesną instytucją, działająca według najnowszych standardów, oferującą swoim klientom szeroką gamę atrakcyjnych produktów. Prezes jest członkiem Spółdzielczego Klubu Inwestora. Został odznaczony m.in. odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, odznaką „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”, Odznaka Honorową Związku Banków Polskich, odznaczeniem „Za zasługi dla polskiej bankowości Spółdzielczej”.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W dniu 23 maja 2013 w Białymstoku odbyła się uroczysta Gala konkursu Gazety Współczesnej „Superfirma 2013” Nasz Bank został nagrodzony tytułem „Superfirma 2013” jako najlepsza Firma Powiatu Kolneńskiego. Wyróżnienie te zostało przyznane naszemu Bankowi już po raz czwarty z rzędu. W uroczystej Gali konkursu uczestniczyli przedsiębiorcy, menadżerowie firm województwa podlaskiego.

Wyróżnienie odebrał Prezes Zarządu Krzysztof Kajko  wraz z Wiceprezesem Zarządu Kazimierzem Sokołowskim.

 

Poniżej link do zdjęć z uroczystości

http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/galeria/superfirmy-2013-i-kapitalni-przedsiebiorcy-zdjecia-zdjecie-25

 • -
 • -

Z wielką radością pragniemy poinformować, że Bank Spółdzielczy w Kolnie w XXI edycji konkursu Gazety Bankowej „Najlepszy Bank 2013” otrzymał prestiżowe wyróżnienie w kategorii Bank Spółdzielczy za najlepszą strukturę portfela. Ocenie podlegały banki krajowe w kategoriach: banki duże (o kapitałach powyżej 2 mld zł.), banki średnie i małe (o kapitałach poniżej 2 mld. zł.) oraz banki spółdzielcze. W każdej kategorii wyróżnienie otrzymały trzy banki: za najwyższą dynamikę, za jakość portfela oraz za efektywność. Kapituła konkursu składała się z dziesięciu członków, min. Wiceprezesa NBP, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Głównego Ekonomistę Polskiej Rady Biznesu, szefa Katedry Bankowości SGH, Prezesa Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Prezesa Krajowego Rejestru Długów, Prezesa PKO BP oraz dziennikarzy ekonomicznych I Programu Polskiego Radia oraz Gazety Bankowej.

Wyróżnienie „Najlepszy Bank 2013”  odebrał na uroczystej Gali w Teatrze Sabat w Warszawie w dniu 27 maja 2013 Prezes Zarządu Krzysztof Kajko przy udziale Pani Teresy Kozikowskiej Wiceprezesa Zarządu.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wyróżnienie Honorowe oraz Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców po raz dziesiąty przyznany dla Banku Spółdzielczego w Kolnie

 • -
 • -

Na uroczystą akademię w pięknie przystrojonej sali widowiskowej Kolneńskiego Domu Kultury przybyło ok 300 osób-emerytowani kierownicy Banku, klienci, pracownicy i emerytowani pracownicy, kierownicy zakładów pracy miasta Kolno i powiatu kolneńskiego, prezesi banków spółdzielczych z województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, małopolskiego. Swoją obecnością zaszczycili min. Wicewojewoda Podlaski - Wojciech Dzierzgowski, Wiceprezes Związku Banków Polskich - Jerzy Bańka, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych - Jerzy Różyński, Danuta Świerżewska - Dyrektor w Krajowej Radzie Spółdzielczej, Tomasz Mironczuk - Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości, Piotr Huzior - Prezes Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, Dominik Duda -Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie w latach 1967 -1991, Tadeusz Karasiński - pierwszy członek Zarządu Banku po jego reaktywacji w 1950 r. Uroczystość prowadziła Izabela Wilczewska, przyjaciel Banku, córka Marianny Wilczewskiej, długoletniego pracownika Banku Spółdzielczego w Kolnie.

 • -

Na wstępie został wyświetlony film dotyczący historii Banku od 1902 r. do dnia dzisiejszego. Oficjalnego powitania gości dokonał Prezes Banku Krzysztof Kajko oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Bronisław Szymański. Jubileusz 110-lecia jest najlepszą okazją do wyróżnień osób zasłużonych dla Banku. Zarząd Banku w celu uhonorowania osób oraz instytucji ufundował okolicznościową statuetkę „ Zasłużony dla Banku Spółdzielczego w Kolnie" oraz pamiątkowe monety
,, 10 dukatów Floriana" .

 • -
 • -

Słowa uznania i podziękowania otrzymali zasłużeni działacze oraz kierownicy Banku w latach minionych:

Dominik Duda - Prezes Banku w latach 1967-1991

Tadeusz Karasiński - członek Zarządu w roku 1950

Stanisława Bazydło - kierownik Banku w latach 60 - tych

Bronisław Szymański - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku.

Jubileuszu 110 lat nie doczekał wieloletni (25 lat} członek Rady Nadzorczej Janusz Sławomir Gromadzki .Zmarł 29 lutego 2012 r. Statuetkę ku jego pamięci odebrała żona Janina Gromadzka. Osobom zasłużonym wyróżnienia wręczał Zarząd Banku - Prezes Krzysztof Kajko oraz Teresa Kozikowska i Kazimierz Sokołowski - Wiceprezesi.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zasłużenia dla Banku to również klienci Banku oraz osoby i firmy współpracujące. Ich reprezentantami są jednostki samorządu terytorialnego. Pamiątkowe statuetki odebrali Henryk Duda-Starosta Kolneński, Andrzej Duda-Burmistrz miasta Kolno, Wójtowie gmin Kolno-Tadeusz Klama, Turośl - Piotr Niedbała, Małego Płocka -Józef Dymarski, Grabowa -Józef Wiszowaty, MiastoStawisk! reprezentowała Wiceburmistrz- Agnieszka Rutkowska. Zasłużeni dla Banku to również strażacy ochotnicy. W ich imieniu wyróżnienie odebrał Antoni Lewandowski -członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP. Wręczenie wyróżnień dokonał Prezes Banku Krzysztof Kajko oraz Bronisław Szymański - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

 • -
 • -
 • -
 • -

Bank Spółdzielczy wyróżnił również swoich partnerów:

Bank Polskiej Spółdzielczości, którego współwłaścicielem jest Bank Spółdzielczy w Kolnie. Współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach od organizacyjnych do biznesowych. Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol" z Grajewa będąca głównym odbiorcą mleka od zdecydowanej większości klientów banku. Zakład Usług Informatycznych „NOVUM" z Łomży - obsługujący od początku informatyzacji Bank. Wyróżnienia wręczył Prezesom Tomaszowi Mironczukowi, Przemysławowi Balewskiemu oraz Zbigniewowi Forencowi Krzysztof Kajko i Bronisław Szymański. Ze względu na obowiązki służbowe nie mógł uczestniczyć Prezes SM „Mlekpol”, poseł na sejm RP - Edmund Borawski

 • -
 • -
 • -

 

Dużą niespodzianką dla Prezesa Krzysztofa Kajko było otrzymanie z rąk Wiceprezes Teresy Kozikowskiej, Wiceprezesa Kazimierza Sokołowskiego oraz Przewodniczącego Bronisława Szymańskiego Statuetki" Zasłużony dla Banku Spółdzielczego w Kolnie.

 • -
 • -
 • -

Jubileusz 110-lecia był również okazją do uhonorowania pracowników Banku za długoletnią pracę i osiągnięcia zawodowe.

Pani Teresie Kozikowskiej - przyznano odznakę „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymują ją pracownicy, którzy przyczynili się do osiągnięć i rozwoju bankowości. Odznaka zostanie wręczona w innym terminie przez członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego . Pani Teresa otrzymała gratulacje oraz bukiet kwiatów.

Związek Banków polski odznaczył odznaką honorową za dokonania na rzecz sektora bankowego:

Bronisława Szymańskiego, Krzysztofa Kajko, Teresę Kozikowską oraz Kazimierza Sokołowskiego.
Odznaczenie wręczył Jerzy Bańka -wiceprezes ZBP

 • -

Krajowa Rada Spółdzielcza nadała odznakę „Zasłużony działacz ruch spółdzielczego" następującym osobom:

Joannie Bazydło, Jadwidze Kraszewskiej, Marii Romanik i Mariannie Wilczewskiej - emerytowanym pracownikom Banku oraz Bogdanowi Lewandowskiemu i Janowi Szczechowi - członkom Rady Nadzorczej.

Odznaczenia wręczyli Danuta Swierżewska oraz Wojciech Dzierzgowski - wicewojewoda
podlaski.

 • -
 • -
 • -

Krajowy związek Banków Spółdzielczych nadał złote odznaki Franciszka Stefczyka następującym
osobom:

Dominik Duda, Tadeusz Karasiński, Józef Dąbkowski, Irena Bączek, Ryszard Cichy, Barbara Drozdowska, Anna Goworek, Krystyna Grajko, Wiesława Kijanowska, Iwona Kiszuk, Janina Kowalczyk, Halina Kozioł, Krystyna Lemańska, Jadwiga Połońska, Halina Ptak, Elżbieta Rydzewska, Regina Stachelek, Lucyna Święcińska, Barbara Wilimczyk, Hanna Wróblewska.

Odznaczenie wręczył Prezes KZBS Jerzy Różyński.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

„Za zasługi dla bankowości spółdzielczej" odznaczenia wręczył Prezes Banku BPS Tomasz Mironczuk i Roman Domański członek Rady Nadzorczej Banku BPS.

Odznaczenie „Diamentowe" otrzymali; Krzysztof Kajko, Teresa Kozikowska, Kazimierz Sokołowski,

Odznaczenie „Szmaragdowe" - Marian Bednarczyk, Zdzisfaw Dardziński, Roman Darmetko, Wacław Kozikowski, Stanisław Szymanowski, członkowie Rady Nadzorczej oraz Elżbieta Górska, Bogdana Jackiewicz, Tadeusz Olender, Irena Ewa Pomichowska, Joanna Skrodzka, Bożena Szablak, Szymańczyk Irena.

 • -
 • -
 • -

Odznaczenia dostał również Bank Spółdzielczy w Kolnie od Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości.

W imieniu Banku Spółdzielczego w Kolnie odznaczenia odebrał Krzysztof Kajko, dziękując za wyróżnienia oraz życzenia od zaproszonych gości.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Następnym punktem programu było wystąpienie zaproszonych gości

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w której wystąpiła Grażyna Brodzińska i Adam Zdunikowski wraz z Filharmonią Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Występ ten spotkał się ze wspaniałą reakcją publiczności, która nagrodziła artystów brawami na stojąco. Niespodzianką był również występ zespołu ludowego Czerwieniący z Czerwonego, którzy wykonali dwa utwory. Ich debiut z filharmonią spotkał się z żywiołową reakcją publiczności.

 • -

Ostatnim punktem Jubileuszu 100-lecia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Centrali
Banku Spółdzielczego w Kolnie.

Odsłonięcia tablicy dokonali: Dominik Duda oraz Krzysztof Kajko.

Aktu poświecenia dokonał ks. dziekan Stanisław Uradziński

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Bank przyjazny dla przedsiębiorców

 

Wyniki XII edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców
28 stycznia 2011 r., Warszawa

Podczas uroczystej gali w dniu 28 stycznia  w Pałacu Senatorskim w Warszawie wręczono nagrody w XII edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców organizowanego  przez KIG oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.  W tegorocznej XII edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” w kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne tytuł Laureata Konkursu ,Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców wraz z siedmioma  Złotymi Gwiazdami otrzymał Bank Spółdzielczy w Kolnie.

Tytuł został przyznany za osiągnięcie wysokich standardów  w bankowości małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie budowy długookresowych relacji z klientami opartych na wzajemnych korzyściach i innowacyjnych produktachDoskonałą rekomendacją przyznawaną w konkursie, określającą banki względem małych i średnich firm jest Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Sprzyja ono budowie silnych więzi między tymi sektorami, natomiast uczestnicy konkursu są postrzegani, jako naturalni partnerzy przedsiębiorców.

 Złote Gwiazdy są przyznawane za poddawanie się weryfikacji konkursowej w kolejnych edycjach konkursu.Przyznane wyróżnienie to dla nas ogromny zaszczyt i wyzwanie na przyszłość. Produkty i usługi dla klientów są bardzo istotnym elementem współpracy. Jednak  najważniejsza jest zawsze jakość obsługi przez doradców lokalnie współpracujących z Klientami.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kolejna Nagroda Banku Spółdzielczego w Kolnie

Miło jest nam poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Kolnie został wyróżniony nagrodą za zajęcie I miejsca w rankingu Superfirmy 2010 w powiecie kolneńskim.

 • -

Gazeta Współczesna i Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku zorganizowały  ranking Superfirmy 2010.

Miał on na celu wyróżnienie najlepszych firm w poszczególnych powiatach woj. podlaskiego (w tym w powiatach miejskich), kierujących się zasadami biznesu odpowiedzialnego społecznie. Kapituła rankingu była złożona z ekspertów z dziedziny finansów, ekonomii, marketingu, zarządzania personelem i mediów. Udział w rankingu wzięło ponad 60 firm z regionu podlaskiego.

Ranking obejmował wszystkie firmy działające na terenie woj. podlaskiego, niezależnie od liczby zatrudnionych i formy własności. Udział w nim był bezpłatny. Wystarczyło wypełnić załączoną  ankietę.
W rankingu Superfirma  2010 przedsiębiorstwa były oceniane według następujących kryteriów :

- czy firmy angażują się w działalność społeczną,

- jak zarządzają zasobami ludzkimi,

-czy dbają o swoich pracowników,

-czy stosują elastyczny czas pracy, oraz wyniki finansowe.

 • -

Pan Krzysztof Kajko –Prezes Banku odbiera nagrodę w imieniu Banku Spółdzielczego w Kolnie.

 • -

29 stycznia 2010 roku odbyło się uroczyste rozdanie nagród XI edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.

Miło jest nam Państwa poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Kolnie otrzymał nastepujące wyróżnienia:

I.       W  kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców wraz ze Złotymi Gwiazdami.

 
 

 

 • -
 • -

I.       W kategorii Profesjonalny Doradca Bankowości MSP

Kapituła konkursu przyznała tytuł dla Pani Bogdany Jackiewicz

Tytuł przyznawany jest wyróżniającym się doradcom banków uczestniczących w konkursie miedzy innymi za wysokie kwalifikacje i wiedzę z zakresu zarządzania MSP, co pozwala służyć profesjonalną poradą bankowo-menadżerską dla klientów z tego sektora.

 • -
 • -
 • -

W dniu 7 listopada w Koźle odbył się turniej tenisa stołowego o puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie. Uczestnikami turnieju były dziewczęta i chłopcy, młodzież szkolna pobliskich miejscowości. Głównym pomysłodawcą oraz organizatorem turnieju był ks. Sławomir Banach, Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle. Sprzętu sportowego oraz sali udostępnił „Hotel w Koźle”. Nagrody w postaci pucharów oraz inne drobne upominki ufundował Bank Spółdzielczy w Kolnie. Nad oprawą reporterską turnieju czuwał Pan Sylwester Niecewicz – przedsiębiorca, mieszkaniec Kozła

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 Turniej odbył się w klasie otwartej bez podziału na klasę dziewcząt i chłopców. Głównym sędzią zawodów był Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie Krzysztof Kajko. Zawody stały na dobrym wysokim poziomie i obfitowały jak to zwykle bywa w spore emocje oraz niespodzianki. Zazwyczaj we wspólnej rywalizacji dziewcząt i chłopców zwycięzcami okazują się ci ostatni. W tym przypadku było jednak odwrotnie. Zwycięzcą całego turnieju została Kamila Duda pokonując w zaciętej trzy setowej walce Rafała Kalinowskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że Kamila o wejście do szerokiego finału przegrała z Rafałem. Szansę dalszego jej uczestnictwa dało jej losowanie oraz repasażowy mecz eliminacyjny

 • -
 • -

Na zakończenie turnieju pokazowy mecz zagrali ks. Proboszcz Sławomir Banach oraz Prezes Krzysztof Kajko. Obserwatorzy zgodnie stwierdzili, że był to mecz na wysokim poziomie. Wynik tego meczu znany jest tylko uczestnikom Turnieju.

 • -
 • -
 • -
 • -

   Końcowe wyniki turnieju tenisa stołowego o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie:

 
Kamila Duda          –    I miejsce,
Kalinowski Rafał   –  II miejsce,
Okurowski Damian – III miejsce.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szanowni Państwo

UWAGA

Bardzo prosimy o ostrożność przy otwieraniu wiadomości e-mail z nieznanego źródła.

Od dnia 04.04.2017 prowadzone są działania phishingowa (szkodliwe) polegające na wykorzystywaniu marki DHL.

Kliknięcie w link skutkuje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem.

Poniżej przykład złośliwej wiadomości:

 • -

W związku z rosnącą liczbą ataków phishingowych pragniemy przypomnieć podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Państwa poczty elektronicznej.


W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

1.        Czy znam nadawcę wiadomości?

2.        Czy otrzymywałem już inne wiadomości od tego nadawcy?

3.        Czy spodziewam się otrzymać tę wiadomość?

4.        Czy tytuł wiadomości i nazwa załącznika mają sens?

Negatywna odpowiedź na którekolwiek z tych pytań powinna wzbudzić Państwa czujność.

 

Na co należy zwrócić uwagę:

·        Poprawność językowa - Znaczna część fałszywych wiadomości jest pisana z wykorzystaniem translatorów dlatego bardzo często zawierają liczne błędy ortograficzne, gramatyczne lub nie posiadają polskich znaków.

·        Linki w wiadomości – Przed kliknięciem w jakikolwiek link należy go zweryfikować. Najprostszą metodą jest najechanie na niego kursorem w wyniku czego rzeczywisty link pojawi się w dolnej części ekranu i będzie można sprzwdzić czy kieruje do prawdziwego serwisu internetowego. Dobrą praktyką jest odwiedzanie stron poprzez wpisanie adresu samodzielnie w wyszukiwarce internetowej zamiast klikanie w link wskazany w treści wiadomości.

·        Załączniki – Nie należy otwierać załączników o rozszerzeniach *.exe, *.com, *.pif, *.scr, *.bat. *.js zazwyczaj są to wirusy. Coraz częściej złośliwe załączniki są wysyłane w formie zahasłownych archiwów *.rar, *.zip w celu ominięcia zabezpieczeń. W takim przypadku należy pamiętać aby hasło do odszyfrowania załącznika było przekazane innym kanałem np. wiadomość e-mail + SMS.

·        Temat wiadomości – Należy pamiętać aby w żadnym wypadku nie wskazywać firmowego adresu e-mail jako kontaktowego do celów prywatnych. Każda wiadomość w której jesteśmy proszeni o zapłacenie faktury, odebranie przesyłki, zaakceptowanie zaproszenia np. z serwisu społecznościowego itp. Powinna zostać uznana za podejrzaną jeżeli trafi na skrzynkę służbową.

·        Treść wiadomości – Bardzo często w wiadomościach phishingowych przestępcy zamieszczają różnego rodzaju groźby, ostrzeżenia np.: „Jeśli nie odpowiesz na powyższą wiadomość, Twoje konto bankowe zostanie wkrótce zablokowane”. Ich autorzy ostrzegają adresata, że brak reakcji może przyczynić się do zamknięcia konta, zerwania umowy, utraty danych, awarii itp.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO- FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Kolnie

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014. link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Kolnie zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Kolnie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Kolnie przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

 1. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. Link Oświadczenia
 2. Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotow – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. Link Oświadczenia

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz terminów i zapoznać się z ich definicjami.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Kolnie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD Zewnętrzna strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Czym jest EURO-FATCA?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

2. Kogo dotyczy Euro-Fatca?

Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Kolnie o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.

Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  lub  Oświadczenie CRS dla Podmiotów.

4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Kolnie ?

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy Kolnie poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

 1. imię i nazwisko;
 2. aktualny adres zamieszkania;
 3. miejscowość i kraj urodzenia; 
 4. data urodzenia; 
 5. kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
 6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

 1. nazwa;
 2. aktualny adres siedziby (w tym kraj);
 3. kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 
 4. status podmiotu;
 5. dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;
 6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

6. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Kolnie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

7. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?

Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Kolnie ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

8. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank Spółdzielczy w Kolnie jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

9. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

 1. saldo rachunku lub wartość;
 2. łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

10. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.

 

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

1. CRS:

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

2. Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)

3. Podmiot:

Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.

4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

5. Rezydencja podatkowa:

Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Kolnie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.

6. TIN (ang. Tax Identification Number):

TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.

7. Oświadczenie

Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia Euro-Fatca dla Podmiotów.

10. Dochód pasywny

Na potrzeby Euro-Fatca, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

 1. dywidendy
 2. odsetki
 3. dochód równoważny z odsetkami
 4. opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**
 5. ubezpieczenia rentowe
 6. nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej
 7. nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe
 8. nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych
 9. dochód netto ze swapów
 10. kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych

 

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

9. Automatyczna wymiana informacji

Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

10. Osoba Kontrolująca

Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie

Zarząd  Banku   Spółdzielczego  w   Kolnie  zawiadamia, że w dniu 16 czerwca  2017 r. o godz. 1000 w Kolnie, w lokalu –  sala konferencyjna  Banku przy ul. Kolejowej 2 - odbędzie się:

 

Zebranie Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Kolnie

 

W przypadku braku frekwencji ustala się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie na dzień 16  czerwiec 2017r.  godz.10 30 .

TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy

Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z  ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996) według następujących zasad:

 

 1. gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
  1. osoby fizyczne,
  2. szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe
  3. osoby prawne,
  4. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 1. W przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w
   granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w
  częściach równych;
 1. W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z
   ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik;
 2. gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień
   zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;
 3. środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie obcej;
 4. wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie
  z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji;
 1. środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je
   zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową);
 1. w przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości
   równowartości 100 000 EUR;
 1. oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie
  z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane
  są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in.
   przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których
  mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94), o ile należności
   te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
 1. gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:
 1. Skarbu Państwa,
 2. Narodowego Banku Polskiego,
 3. banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe,
 4. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
 5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 6. instytucji finansowych,
 7. firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa
  trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie
   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie  wymogów ostrożnościowych dla
   instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013,
  str. 1, z późn. zm.),
 8. osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez  Bank,
 1. krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w
  ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
 2. funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów
   towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
   alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.),
 3. otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i
   pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie
  z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615),
 4. jednostek samorządu terytorialnego,
 5. organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw;

 

 1. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;
 1. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe;
 1. Świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji;
 1. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji;
 1. Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

Adres
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

Telefon - Kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów:

22 58 30 942, 22 58 30 943, 22 58 30 945,

Fax
22 58 30 589   E-mail  kancelaria@bfg.pl

Bieg Charytatywny

16.09.2017 r odbył się po raz trzeci bieg charytatywny PKO. Tym razem gościliśmy na stadionie ZOS „Zwierzyniec” w Białymstoku. Bank Spółdzielczy w Kolnie po raz drugi uczestniczył w tym wydarzeniu, które jest idealną formą kreowania zdrowego stylu życia, a pomagając innym w ten sposób realizujemy szczytny cel.

Wśród uczestniczących w turnieju pracowników banku, Bank Spółdzielczy w Kolnie reprezentował Przewodniczący Rady Gminy- Sławomir Milewski, Marcin Krejszeff, Iwona Rakowska, Magdalena Kiersnowska, Magdalena Domurad.

Honorowym gościem całej imprezy była Lidia Chojecka wielokrotna mistrzyni Polski i Europy, Igrzysk Olimpijskich oraz czterokrotna olimpijka specjalizująca się w pchnięciu kulą - Krystyna Zabawska.

Pięcioosobowa sztafeta miała jedno zadanie – przebiec jak najwięcej okrążeń w ciągu jednej godziny a każde okrążenie oznaczało dodatkowy posiłek dla dzieci z ubogich rodzin. Łącznie uczestnicy pokonali 2229 okrążeń co dało Białystokowi 10 miejsce wśród 12 miast w Polsce. Natomiast sztafeta BS w Kolnie zajęła 12 pozycję na 70 startujących pięcioosobowych drużyn przebiegając bez mała 39 okrążeń w ciągu godziny. To dobry wynik z czego jesteśmy zadowoleni, że mimo wspaniałej zabawy i miłej atmosfery panującej na stadionie można było wywalczyć wysokie, bo aż 12 miejsce w rankingu.

Bieg Charytatywny

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kampania Ministerstwa Finansów na temat JPK

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. W związku z powyższym obowiązkiem Ministerstwo Finansów w dniu 4 października rozpoczęło szereg działań komunikacyjnych w przedmiotowym temacie.

Nowy obowiązek dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku. Na nowej odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie), która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci

Dodatkowo informacji udziela Krajowa Informacja Skarbowa: 801 055 055 lub 22 330 03 30 oraz www.jpk.mf.gov.pl.

e-Składka – proste płatności z ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

Jeśli będziesz miał w 2018  r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka

UWAGA - Złośliwe oprogramowanie w załącznikach

 

 

Szanowni Państwo…

Bank Spółdzielczy w Kolnie informuje, iż w ostatnim czasie pojawiła się kampania mailingowa związana z wystawianiem przez firmę Ekspolion Sp. z o.o. faktury oraz groźbą jej windykacji.

Załącznik RAR który jest załączony do w/w wiadomości zawiera najprawdopodobniej złośliwe oprogramowanie, które po zainstalowaniu na komputerze może powodować zakłócenia w jego pracy, przejęcie dostępu przez nieuprawnioną osobę, a w konsekwencji kradzież  wrażliwych danych.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na maile, od nieznanych nadawców

Zarząd Banku

Komunikat Ministerstwa Finansów: Ministerstwo Finansów planuje wydłużyć terminy dla podatników w zakresie cen transferowych

W dniu 16 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat o prowadzonych pracach legislacyjnych w zakresie wydłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z komunikatem zmiana ma zostać wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów, które trafiło obecnie do konsultacji wewnątrzresortowych.

Najważniejszą zmianą wprowadzaną rozporządzeniem, zgodnie z treścią komunikatu, będzie wydłużenie terminu do:

 • sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
 • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
 • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP/PIT-TP.

Termin ma zostać wydłużony do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Zmiana terminu ma objąć obowiązki powstałe w 2018 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018).

W komunikacie możemy znaleźć także informację o prowadzonych pracach nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników. Zmiany mają zostać wprowadzone z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Piotr Kiciński
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 63

Katarzyna Zapalska
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 56

Terminy oraz miejsca odbycia Zebrań poszczególnych Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Kolnie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/01/2018 z dnia  09.03.2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie nr 07/04/III/2018 z dnia 23.03.2018 r. , określającym termin oraz miejsce odbycia Zebrań poszczególnych Grup Członkowskich

 

UWAGA - Złośliwe oprogramowanie w linku

Szanowni Państwo…

Bank Spółdzielczy w Kolnie informuje, iż w ostatnim czasie pojawiła się kampania mailingowa związana z podejrzaną aktywnością na rachunkach PKO BP.

Link umieszczony w wiadomości, nie prowadzi do kont iPKO PKO BP, a do złośliwego oprogramowania, które po zainstalowaniu na komputerze może powodować zakłócenia w jego pracy, przejęcie dostępu przez nieuprawnioną osobę, a w konsekwencji kradzież środków z konta.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na maile, od nieznanych nadawców.

UWAGA - Złośliwe oprogramowanie w linku

 • -
 • -

Terminale płatnicze za 0zł

Załóż konto firmowe a terminal płatniczy dostaniesz za 0zł

 • -

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Kolnie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Kolnie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Bankiem w placówkach sprzedażowych, poprzez numer telefonu 86 278 25 62 lub z Inspektorem ochrony danych.

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych Banku Spółdzielczego w Kolnie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@bskolno.pl

6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

 1.  podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
 2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
 3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
 5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza dane związane z:

 1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
 2. dane transakcyjne,
 3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
 5. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
 6. dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

8. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 2. Związek Banków Polskich,
 3. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 4. Komisja Nadzoru Finansowego,
 5. Biura Informacji Gospodarczej,
 6. Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 7. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
 8. podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku
w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

 1. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
  1. W ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  2. W przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  3. W przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie - najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
    
 2. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest w placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce sprzedażowej Banku.
 4. Placówka sprzedażowa Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku.
 5. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
 6. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 7. W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 9. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 10. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub  Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bskolno.pl

 

Sposób wypełniania przelewów pod Split Payment

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej

Wzór papierowego formularza wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP) wg PN-F-01101

Oznaczenie skrótów:

 • /VAT/ kwota podatku VAT
 • /IDC/ numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
 • /INV/ numer faktury VAT, numer faktury korygującej, okres, którego dotyczy wniosek o zwrot, numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika, wyrazy „przekazanie własne" (zasilenie środkami własnego rachunku VAT).

W treści zlecenia dopuszczalne są następujące znaki: małe i wielkie litery, cyfry, znaki / - ? : ( ) . , ‘ +
Biorąc pod uwagę następujące ograniczenia wielkości pól formularza (pole kwota - 12 znaków, pole tytułem - 2x 27 znaków) rekomendujemy poniższy sposób wypełnienia formularza. Dane zaczynamy wpisywać od pola „nazwa zleceniodawcy cd." ciągiem rezygnując jednocześnie z wpisywania tekstu wolnego.

Sposób wypełniania przelewów pod Split Payment

 • Sposób wypełniania przelewów pod Split Payment
  Sposób wypełniania przelewów pod Split Payment

Usługa HCE - płatność mobilna jest juz dostępna w BS w Kolnie

Informacja:

Nr kart VISA z początkiem:

 • 4180401...
 • 4180409...
 • 4263499...

już funkcjonują w usłudze HCE.

Aplikacja Planet Mobile HCE Wallet daje również użytkownikowi możliwość aktywowania funkcji szybkich płatności bez łączności z internetem.  Aby to aktywować należy w tym kierunku po zalogowaniu się do aplikacji  Planet Mobile HCE Wallet wejść w ustawienia i włączyć opcję szybka płatność. Pozwoli to na realizację płatności telefonem po odblokowaniu ekranu głównego w trybie offline. Funkcja ta jest używana ze względu na bezpieczeństwo jak również na brak dostępu z internetem w momencie dokonywania zakupów. W każdej chwili można tę funkcję ponownie wyłączyć. Liczba możliwych do zrealizowania płatności w tym trybie jest ograniczona do 10 szt., jednak w celu jej odnowienia wymagane jest ponowne zalogowanie do aplikacji. Transakcje powyżej kwoty 50 PLN wymagają podania kodu PIN na terminalu płatniczym.

Zapłata VAT do US z rachunku VAT odbywa się przelewem podatkowym

Od 1 lipca br. bank/SKOK – realizując przelew podatkowy dotyczący zapłaty VAT do urzędu skarbowego – zawsze w pierwszej kolejności pobiera środki z rachunku VAT.

W związku z tym zapłata VAT do urzędu skarbowego, tak jak dotychczas, dokonywana jest z zastosowaniem polecenia przelewu podatkowego, w którym należy wskazać odpowiedni symbol formularza podatkowego, np. VAT-7, VAT-7K.

Zapłata VAT do urzędu skarbowego nie może być zatem realizowana komunikatem podzielonej płatności. W przypadku użycia komunikatu podzielonej płatności do zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego, przelew zostanie zwrócony do nadawcy.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Bieg Charytatywny

Po raz IV odbył się Bieg Charytatywny promujący nie tylko sport ale również trafiający do serc uczestników, którzy w szczytny sposób pomagają dzieciom. Bank Spółdzielczy w Kolnie uczestniczył jak co roku w tym wydarzeniu. 71 pięcioosobowym drużynom udało się przekazać blisko 730 tys. zł dla najbardziej potrzebujących. Całość imprezy uświetnił Jakub Krzewina halowy Mistrz Świata w biegu 4x400m z Birmingham.

 

Wśród biorących udział w turnieju, między innymi Bank Spółdzielczy w Kolnie reprezentowali: Radca Prawny - Pani Mariola Żebrowska, Przewodniczący Rady Gminy Turośl - Pan Sławomir Milewski, nauczyciel Wychowania Fizycznego w Turośl – Pan Łukasz Lidacki, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Kolnie - Pan Marcin Krejszeff, Pan Bartosz Szczech.

 

Uczestnicy IV Biegu Charytatywnego w Łomży okrążyli stadion 2753 razy w ciągu godziny co dało w klasyfikacji generalnej  drugie miejsce w Polsce. Lider czyli Lidzbark Warmiński na 12 miast startujących w Polsce wyprzedził Podlasian tylko o 4 okrążenia. Tak więc widać, że biegamy ruszamy się i jesteśmy coraz bardziej aktywni.

Miło było uczestniczyć w IV Biegu Charytatywnym organizowanym przez PKO ale pod egidą Banku Spółdzielczego w Kolnie, który pokazał iż można pomagać również w tak szlachetny sposób.

M.K.

Bieg Charytatywny

 • -
 • -
 • DSC_0131
 • -

Uwaga! Od 1 września 2019 r. zmiana sposobu logowania oraz zatwierdzania transakcji w bankowości internetowej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2019r. zmieni się sposób logowania, a 14 września 2019 r. sposób zatwierdzania transakcji w Systemie Bankowości Internetowej naszego Banku. Zmiany te związane są z koniecznością dostosowania Internet Bankingu do przepisów dyrektywy PSD2 , która wymaga tzw. "silnego uwierzytelniania" w procesie logowania oraz zatwierdzania transakcji.

W związku z tym, w naszym Banku, 14 maja 2019 r. zostały wycofane listy haseł jednorazowych do zatwierdzenia transakcji, które zostały zastąpione hasłami SMS.

Zgodnie z zaleceniami dyrektywy PSD2 w zakresie silnego uwierzytelniania z dniem 1 września 2019 r., zostanie wprowadzony obowiązek potwierdzania logowania do systemu za pomocą hasła SMS, które państwo otrzymacie z Banku, a od 14.09.2019 zostanie wprowadzona konieczność zdefiniowania w systemie 4-cyfrowego kodu uwierzytelnienia, który będzie poprzedzał jednorazowy kod SMS służący do zatwierdzenia transakcji.

W celu ułatwienia pierwszego logowania się do systemu od 1 września 2019 r. oraz ustanowienia kodu uwierzytelnienia SMS, które będzie obowiązywać od 14 września prosimy o zapoznanie się z niżej opublikowanym opisem wprowadzanych zmian.

Uwaga! Od 1 września 2019 r. zmiana sposobu logowania oraz zatwierdzania transakcji w bankowości internetowej

Uwaga! Z dniem 14.09.2019 Bank wyłącza obsługę kart lokalnych w swoich bankomatach

Szanowni Państwo,

W związku z wdrażaniem Dyrektywy UE PSD2 Bank Spółdzielczy w Kolnie z dniem 14 września 2019r. wyłącza obsługę kart lokalnych w swoich bankomatach. Klienci, którzy posiadają tylko karty tego rodzaju proszeni są o kontakt z Bankiem celem wymiany na karty VISA, MASTERCARD, lub biometrię.

 • biometria

Wygląd kart, które zostaną wyłączone z dniem 14.09.2019:

 • lokalne

Karty, które posiadają logotypy VISA i MasterCard po 14.09.2019 będą nadal obsługiwane:

 • VISA

Tarcza Antykryzysowa - Wnioski PFR już dostępne w bankowości internetowej !!!

W związku z trudnościami, jakie napotyka sektor przedsiębiorstw w obliczu pandemii koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Kolnie udostępnia swoim Klientom link dotyczący rozwiązań dostępnych w ramach rządowej „Tarczy Antykryzysowej”. Zostały one opisane w Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców, przygotowanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Jak najszersze skorzystanie przez przedsiębiorstwa z opisanych w przewodniku rozwiązań może pomóc w ograniczeniu ryzyk związanych z ich działalnością.

Link do Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców PFR: https://pfr.pl/tarcza.html

 

Kalkulator subwencji

 

 

Tarcza Finansowa PFR – jak się przygotować?

Już wkrótce banki współpracujące z Polskim Funduszem Rozwoju rozpoczną przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR. Realizowany w ramach Tarczy Antykryzysowej kolejny program pomocowy, finansowany przez PFR o łącznej wartości 100 mld zł, skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronowirusa.

Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a całość procesu odbywać się będzie online. Szczegółowe zasady programu oraz wzory dokumentów będą przedstawione po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. Informacje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków i bankach uczestniczących w programie ogłoszone zostaną na stronie www.pfr.pl.

 

Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?

 1. Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy.
 2. Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku.
 3. Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.
 4. Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 5. Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).
 6. Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

UWAGA!
Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.

deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

Link do Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców PFR: https://pfr.pl/tarcza.html

Wnioski PFR - instrukcja poglądowa

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/01/2018 z dnia  09.03.2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem.

W związku z pandemią koronawirusa i zakazie organizowania zgromadzeń Zarząd Banku zwołuje Zebranie Grupy Członkowskiej w trybie  zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, obejmujących wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której można zgłaszać wnioski i wypowiadać się w toku posiedzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia na zasadzie telekonferencji.

Aby  Członek Grupy Członkowskiej Banku mógł dołączyć do zebrania w formie telekonferencji należy o oznaczonej godzinie wybrać nr 500 990 905, następnie 2, nr pokoju 001288, PIN 8877.

 • data: 2020-05-15

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie

Zarząd  Banku   Spółdzielczego  w   Kolnie  zawiadamia, że w dniu 30 czerwca  2020 r.  o godz. 1000, w lokalu –  sala restauracyjna restauracji „Dwór Rogiński w Kolnie, przy ul. Kolejowej 14 - odbędzie się:

 

 

 

Zebranie Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Kolnie

 

 

W związku z  pandemią koronawirusa i wynikającej z niej obostrzeń sanitarnych wykazanych w Ustawie, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w sali restauracyjnej restauracji „Dwór Rogiński”, przy ul. Kolejowej 14 w Kolnie.

Ze względu na zachowanie wymogów bezpieczeństwa, Przedstawicielom  oraz osobom  uczestniczącym w Zebraniu Przedstawicieli, przygotowane zostaną maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz środki dezynfekujące, a także zostanie zachowana minimalna odległość od drugiej osoby.

Zarząd Banku zwraca się z gorącą prośbą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa.

 

        

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie, wybór Prezydium, Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,  Komisji Uchwał i Wniosków oraz  przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 25.06.2019 r.
 4. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kolnie za rok 2019.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie za 2019 r.
 6. Rozpatrzenie kierunków działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej na rok 2020.
 7. Przedstawienie projektu podziału  nadwyżki bilansowej za 2019 r.
 8. Indywidualna i kolegialna ocena członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Kolnie”.
 9. Zmiany do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Kolnie”.
 10. Podjęcie uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości.
 11. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie.
 12.  Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

A/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok – uchwała nr 01/2020

B/ zatwierdzenia  sprawozdania  z działalności Banku Spółdzielczego w Kolnie za 2019 rok – uchwała nr 02/2020

C/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok – uchwała nr 03/2020

D/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium:

 • dla Pana Krzysztofa Kajko - Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – uchwała nr 04/2020
 • dla Pani Teresy Kozikowskiej - Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – uchwała nr 05/2020
 • dla Pana Marcina Krejszeff – Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – uchwała nr 06/2020

E/  uchwalenia kierunków działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej na 2020 rok – uchwała nr 07/2020

F/ podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok – uchwała nr 08/2020

G/  indywidualnej i kolegialnej oceny członków Rady Nadzorczej, zgodnie z „Polityką zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie” – uchwała nr 9/2020.

H/ zmiana do „Regulaminu Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Kolnie” – uchwała nr 10/2020.   

I/ zbycia nieruchomości po byłym Punkcie Kasowym w miejscowości Lachowo  - uchwała nr 11/2020

J) Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie - uchwała nr 12/2020.    

  

14. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku braku frekwencji ustala się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie na dzień 30 czerwca 2020 r.  godz.10 30 .

 

W lokalu Banku Spółdzielczego do wglądu członków, wyłożone są dokumenty odpowiednio do  projektowanego porządku obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie

Bank Spółdzielczy w Kolnie #gaszynchallenge

Bank Spółdzielczy w Kolnie #gaszynchallenge

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Kolnie odpowiedzieli na nominację Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie  #gaszynchallenge

Nominujemy:
- ZM Kolno S.A.
- Zakład Produkcji Mleczarskiej MLEKPOL Kolno
- Firma Budowlana KOLBUD S.J


https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengehaniap

Usługa mojeID w Banku Spółdzielczym w Kolnie

Klienci Banku Spółdzielczego w Kolnie mogą potwierdzać swoją tożsamość online za pomocą mojeID – usługi dostarczanej przez KIR.  

mojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej. W  kilku krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala osobie fizycznej – klientowi banku, szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość. Co istotne dla bezpieczeństwa danych, klient wyraża jasną zgodę na zakres i cel przekazywanych informacji. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym, użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty świadczonej przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak i szerokiego spektrum spraw urzędowych, obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Usługa mojeID jest udostępniana przez systematycznie rosnącą liczbę dostawców usług z różnych sektorów gospodarki. KIR prowadzi intensywne prace nad wdrożeniem mojeID z kolejnymi dostawcami usług oraz bankami jako dostawcami tożsamości. W ostatnich miesiącach można zaobserwować znaczne zwiększenie zainteresowania usługami online, co niewątpliwie jest związane z sytuacją pandemiczną, która jeszcze pełniej pokazała znaczenie zdalnej identyfikacji w funkcjonowaniu i rozwoju cyfrowej gospodarki.

W załączeniu krótka instrukcja rejestracji Profilu Zaufanego

SmartKARTA - czyli bezdotykowy bankomat

Bank Spółdzielczy w Kolnie uruchomił smartKARTĘ w bankomatach w celu bezdotykowej obsługi urządzenia oraz obsługi poprzez smartfon.

Dlaczego warto korzystać ze smartKARTY?

 • Łatwa w użyciu

Dzięki smartKARCIE możesz szybko i bezpiecznie obsłużyć swój rachunek. Wystarczy do tego aplikacja mobilna Nasz Bank.

 • Bezdotykowy bankomat

smartKARTA pozwala wypłacać oraz wpłacać gotówkę zupełnie bez dotykania bankomatu! Transakcję tworzysz i potwierdzasz w aplikacji mobilnej Nasz Bank.

 • Transakcje bez czekania

Po wpłacie, środki będą natychmiast na Twoim rachunku.

 • Dostępna w aplikacji banku spółdzielczego

smartKARTA jest dostępna w aplikacji mobilnej Banku Spółdzielczego w Kolnie – Nasz Bank. Jest wygodną i bezpieczną metodą obsługi rachunku w bankomatach i wpłatomatach.

 • Dzienny limit wypłat – 1000,00 zł (możliwość indywidualnych limitów)

 

Bankomaty z włączoną usługą smartKARTA:

- Bank Spółdzielczy w Kolnie ul. Kolejowa 2, 18-500 Kolno (WPŁATOMAT)

- Filia nr 1 ul. 11 Listopada 13, 18-500 Kolno

- Stacja Paliw „ORLEN” ul. Wojska Polskiego 51, 18-500 Kolno (WPŁATOMAT)

- Oddział w Grabowie, ul. 3 Maja 3, 18-507 Grabowo

- Oddział w Małym Płocku, ul. Ogrodowa 11, 18-516 Mały Płock

- Oddział w Turośli, ul. Jana Pawła 16, 18-525 Turośl (WPŁATOMAT)

SmartKARTA - czyli bezdotykowy bankomat

Aplikacja mobilna "Nasz Bank" na Android i "Nasz Bank - BS Kolno" na iOS

Bank Spółdzielczy w Kolnie udostępnił swoim klientom Aplikację mobilną Nasz Bank. Aplikacja umożliwia obsługę rachunków bankowych Klienta (użytkownika serwisu bankowości internetowej) za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet z systemem Android i iOS. Pozwala na kontrolę swoich finansów w dowolnym miejscu i czasie.

Aplikacja mobilna umożliwia:

 • przeglądanie informacji o zgromadzonych środkach finansowych na swoich rachunkach
 • dostęp do historii operacji
 • prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)
 • dostęp do informacji o kredytach, lokatach
 • wykonanie przelewów zwykłych, zdefiniowanych, podatkowych, płatności podzielonych (Split Payment)
 • wykonywanie przelewów Q
 • zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną – zastąpienie haseł SMS

Korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank jest bezpłatne

Kliknij więcej aby skorzystać z instrukcji

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku. To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza .

Wnioski można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej naszego Banku.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

 

Składając Wniosek, przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania do Banku dokumentów poświadczających umocowanie osoby upoważnionej przed podpisaniem umowy subwencji finansowej, w tym do:

  • przekazania pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie osoby upoważnionej do złożenia oświadczeń woli i wiedzy w celu lub w związku z zawarciem umowy subwencji finansowej, przy czym pełnomocnictwo powinno zostać: (A) podpisane przez osobę/y umocowaną/e do działania w imieniu przedsiębiorcy przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego (podpis powinien zostać zamieszczony wewnątrz pliku w formacie PAdES),  (B) udzielone w treści odpowiadającej dokumentowi znajdującemu się pod wskazaną ścieżką - https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo.pdf, oraz (C) przekazane w formacie PDF;
  • przekazania do Banku odpisu z KRS lub wydruku z CEIDG (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy), z którego będzie wynikało umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa, albo umocowanie osoby upoważnionej do samodzielnego reprezentowania przedsiębiorcy;
  • przekazania do Banku innych dokumentów wyjaśniających ewentualne rozbieżności pomiędzy dokumentami wskazanymi powyżej a stanem faktycznym (np. dokument poświadczający zmianę nazwiska); lub wskazania we wniosku danych osoby upoważnionej oraz osób, które złożyły podpisy pod pełnomocnictwem.

 

I. Program Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikrofirm

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o finansowanie, wykonywał działalność gospodarczą w jednym lub więcej wskazanych przez PFR 45 kodów PKD; (Załącznik nr 1 - Tarcza Finansowa PFR 2.0_lista PKD)
 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

UWAGA:

Na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 • Dla przedsiębiorcy, który jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie:
  • od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; albo
  • od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • Dla przedsiębiorcy: (I) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (II) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (III) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
 • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
 • rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
 • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
 • złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne
  w ramach tarcz antykryzysowych

nie będzie uznawane za zaległości.

 

Jakie są warunki finansowania?

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie na pokrycie kosztów/wydatków prowadzonej przez przedsiębiorcę  działalności gospodarczej, w tym:

 • kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę;
 • kosztów zakupu towarów i materiałów;
 • kosztów usług obcych;
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
 • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kosztów wszelkich należności publicznoprawnych; oraz
 • wydatków na zakup sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

 

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:

 • za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej;
 • będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.

Kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikrofirma, obliczana jest jako iloczyn liczby osób zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz kwoty bazowej subwencji finansowej uzależnionej od wielkości spadku przychodów przedsiębiorcy w porównywanych okresach.

Wysokość kwoty subwencji finansowej możliwej do otrzymania przez Mikrofirmę w przeliczeniu na pełne etaty w ramach Programu 2.0 określa poniższa tabela:

Wielkość spadku przychodów Mikrofirmy w porównywanych okresach

Wysokość subwencji finansowej należnej Mikrofirmie

Spadek większy lub równy 30%

18.000 zł / osobę zatrudnioną

Spadek większy lub równy 60%

36.000 zł / osobę zatrudnioną

Kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikrofirma, w żadnym przypadku nie może być wyższa niż:

 • 36.000 zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma nie otrzymała wsparcia w ramach Programu 1.0;
 • 72.000 zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma otrzymała wsparcie w ramach Programu 1.0 – podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na osobę zatrudnioną w ramach Programu 2.0 i Programu 1.0; oraz
 • 324.000 zł.

 

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona w całości w przypadku utrzymania przez Mikrofirmę:

 • działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianej jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji; oraz
 • średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020. 

 

Jakie są warunki zwrotu subwencji?

Otrzymana przez Mikrofirmę Subwencja Finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:

  • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej);
  • otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub
  • otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

w każdym czasie licząc od dnia otrzymania Subwencji Finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

II. Program Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŚ

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o finansowanie, wykonywał działalność gospodarczą w jednym lub więcej wskazanych przez PFR 45 kodów PKD; (Załącznik nr 1 - Tarcza Finansowa PFR 2.0_lista PKD)
 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

UWAGA:

Na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 • Dla przedsiębiorcy, który jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie:
  • od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; albo
  • od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym (pokrycie Kosztów Stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca odnotował co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych):
 • od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste) oraz
 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o predykcję, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste);
 • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • Dla przedsiębiorcy: (I) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (II) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (III) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
 • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
 • rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
 • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
 • złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne
  w ramach tarcz antykryzysowych

nie będzie uznawane za zaległości.

 

Jakie są warunki finansowania?

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie na pokrycie kosztów/wydatków prowadzonej przez przedsiębiorcę  działalności gospodarczej, w tym:

 • kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę;
 • kosztów zakupu towarów i materiałów;
 • kosztów usług obcych;
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
 • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kosztów wszelkich należności publicznoprawnych; oraz
 • wydatków na zakup sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

 

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:

 • za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej;
 • będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.

Obliczanie subwencji finansowej dla MŚP odbywa się wg. poniższych zasad:

 1. subwencja finansowa udzielana jest do wysokości 70% Kosztów Stałych – faktycznej straty brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę
  z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada
  2020 r. do 31 marca 2021 r. Za okres listopad – grudzień 2020 r. na podstawie rzeczywistych Kosztów Stałych oraz za okres styczeń – marzec 2021 r. na podstawie prognozowanych Kosztów Stałych;
 2. maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy dla jednego pracownika nie może przekroczyć 72 000 zł, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w sumie przekroczyć 144 000 zł na jednego pracownika.

 

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Subwencja finansowa z Tarczy 2.0. w przypadku MŚP będzie podlegała całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r. rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r.; oraz
 • rozliczenia nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia
  2021 r., jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie;
  • Przez nadwyżkę rozumie się kwotę subwencji finansowej otrzymanej na podstawie wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej Kosztów Stałych, w sytuacji gdy rzeczywiste Koszty Stałe okazały się niższe. 
  • Natomiast na potrzeby ustalania warunków umorzenia subwencji dla MŚP nie bada się utrzymania poziomu zatrudnienia.
 • Koszty Stałe oraz wysokość przychodów wskazane we wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty subwencji finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

 

Jakie są warunki zwrotu subwencji?

Otrzymana przez Przedsiębiorcę subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:

 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej);
 • otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub
 • otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

w każdym czasie licząc od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR

 1. Upewnij się, że dane firmy widoczne w bankowości elektronicznej są aktualne (zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze).
 2. Zweryfikuj czy posiadasz odpowiednie umocowanie do złożenia wniosku i zawarcia umowy subwencji w formie elektronicznej (wydruk z CEIDG, odpis z KRS lub pełnomocnictwo).
  Jeśli z odpisu KRS lub z wydruku z CEIDG nie wynika uprawnienie do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy przez osobę składającą wniosek, niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa (zgodnego ze wzorem dostępnym na 
  stronie PFR) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (UWAGA: profil zaufany nie spełnia warunków kwalifikowanego podpisu).
 3. Sprawdź czy na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 1 listopada 2020 r. oraz na dzień składania wniosku prowadziłeś działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z branż wskazanych przez PFR.  (Załącznik nr 1 - Tarcza Finansowa PFR 2.0_lista PKD)
 4. Przygotuj informacje o wysokości Przychodów w wybranych przez Ciebie okresach do porównania:
  1. od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, albo
  2. od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.
 5. Dodatkowo w przypadku MŚP przygotuj informacje o faktycznych i prognozowanych:
 1. przychodach w miesiącach:
   • styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień roku 2019,
   • listopad i grudzień roku 2020,
   • styczeń, luty i marzec roku 2021;
 2. kosztach stałych w miesiącach:
   • listopad i grudzień roku 2020,
   • styczeń, luty i marzec roku 2021.
 3. Przygotuj informację o liczbie zatrudnionych pracowników:
  • na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy (Mikrofirma/MŚP) na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na dzień 31 lipca 2020 r.
   Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną wyłącznie na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  • na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej na dzień 30 września 2020 r.
   Za pracownika uważa się osobę fizyczną, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub osobę współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (np. umowy cywilnoprawne) oraz na którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Wlicza się także osoby np. na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich.

UWAGA!

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

 

Jak złożyć wniosek w Programie Tarcza Finansowa PFR w naszym Banku?

Załącznik nr 3 - Wnioski_PFR_-_instrukcja_pogladowa

 

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj Załącznik nr 2 - Tarcza Finansowa PFR 2.0_QA znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiają się podczas wypełniania wniosku w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR.

 

Zapoznaj się z ofertą szkoleń PFR na temat Tarczy Finansowej PFR 2.0 – ZOBACZ

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich

W związku z pandemią koronawirusa i zakazie organizowania zgromadzeń Zarząd Banku zwołuje Zebranie Grupy Członkowskiej w trybie  zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, obejmujących wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której można zgłaszać wnioski i wypowiadać się w toku posiedzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia na zasadzie telekonferencji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich

Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

 

 

Instrukcja składania wniosków o umorzenie w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

Przynależność Członków Banku Spółdzielczego w Kolnie do następujących Grup Członkowskich

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich I

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w Kolnie, w lokalu - sala konferencyjna Banku przy ul. Kolejowej 2 - odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Od 29 lipca 2022 r. będzie można złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe.

W ramach ustawowych wakacji kredytowych można zawiesić spłatę 1 kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Z zawieszenia spłaty raty kredytu można skorzystać, jeśli:

- umowa została zawarta przed dniem 01.07.2022 roku

- okres kredytowania kończy się po dniu 31.12.2022 roku.

Termin składania wniosku:  najpóźniej w dniu terminu spłaty raty wnioskowanej o zawieszenie.

Formy składania wniosków o wakacje kredytowe:

 • system bankowości elektronicznej, poprzez dedykowany elektroniczny formularz wniosku, wyłącznie w sytuacji kiedy w umowie kredytu występuje 1 Kredytobiorca;
 • złożenie wniosku w  Centrali Banku Spółdzielczego lub Oddziałach Banku: w Małym Płocku, Turośli i Grabowie;
 • dostarczenie wniosku do Banku drogą mailową na adres sekretariat@bskolno.pl, wyłącznie gdy załączony wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców
 • dostarczenie wniosku drogą pocztową na adres Banku

 

Wniosek o zawieszenie spłaty raty kredytu do pobrania pod linkiem: wniosek

Wniosek o wakacje kredytowe

Sprzedaż nieruchomości w Lachowie

Bank Spółdzielczy w Kolnie ogłasza konkurs ofert na zakup zabudowanej nieruchomości będącej własnością Banku Spółdzielczego w Kolnie, położonej w miejscowości Lachowo gm. Kolno o powierzchni 0,1255 ha, numerze działki 464, posiadającej urządzoną KW nr LM1L/00017328/7, w której skład wchodzą: budynek po byłym Punkcie Kasowym o powierzchni użytkowej 102,2 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 61,6 m2.

Konkurs ofert przeprowadzony zostanie w oparciu o Regulamin sprzedaży nieruchomości, który wyłożony jest do wglądu oferentów w siedzibie Centrali Banku, przy ul. Kolejowej 2 (sekretariat), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00. Pisemne oferty powinny zawierać elementy określone w § 3 powyższego Regulaminu.

Pisemną ofertę dotyczącą zakupu nieruchomości należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „oferta zakupu nieruchomości – LACHOWO”, w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Kolnie, przy ul. Kolejowej 2 (sekretariat), w terminie do dnia 04.11.2022r. do godziny 1200. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia składania ofert tj. do dnia 17.11.2022 r.

Zaineresowani oferenci mogą dokonywać oględzin nieruchomości w godzinach pracy Banku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym pracownikiem Banku (Panie Magdalena Kumińska oraz Justyna Konert).

Dodatkowych informacji uzyskać można pod nr tel. 86 278 25 62 lub 86 278 48 78

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie informuje, o porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich, który wynika z § 38 Statutu Banku Spółdzielczego w Kolnie, określającego zakres działania Zebrań Grup Członkowskich.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie , wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej Banku za 2022 r. wraz z realizacją uchwał Zebrania Przedstawicieli i ZGCz oraz wniosków z poprzedniego Zebrania
 3. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Dyskusja, zgłoszenie wniosków i postulatów.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie informuje, że zgodnie z § 37 Statutu Banku, uchwały Zebrania Grup Członkowskich zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

Bank Spółdzielczy w Kolnie wyróżniony przez Związek Banków Polskich

 • FTBS_2023

Bank Spółdzielczy w Kolnie podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Warszawie w dniu 31.05.2023 r., został uhonorowany  prestiżowymi wyróżnieniami w XXVI edycji rankingu miesięcznika finansowego BANK -  „Wyróżniające się banki spółdzielcze”.

W kategorii „EFEKTYWNOŚĆ” Bank Spółdzielczy w Kolnie zajął II miejsce w Polsce, spośród banków spółdzielczych o sumie bilansowej do 500 mln zł. Kapituła nadając wyróżnienie wzięła pod uwagę wyniki finansowe Banku, jego parametry działania (ROE, ROA, wskaźnik C/I, koszt ryzyka) i związane z tym bezpieczeństwo prowadzonej przez Bank działalności.

W kategorii „POPULARNOŚĆ” Bank zajął III miejsce w Polsce, również spośród banków spółdzielczych o sumie bilansowej do 500 ml zł. Oceniający zdecydowali się nagrodzić te banki spółdzielcze, którym Klienci najczęściej powierzali swoje oszczędności, a także od kogo najchętniej pożyczali środki finansowe.

W imieniu Banku Spółdzielczego w Kolnie honorowe wyróżnienia odebrał Prezes Krzysztof Kajko

 • III miejsce - "POPULARNOŚĆ"
 • II miejsce - "EFEKTYWNOŚĆ"