4412
WPŁATOMAT

BS w Kolnie posiada bogate doświadczenie w obsłudze finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego, dlatego też nasze działania są bardzo profesjonalne, elastyczne i szybkie.

Rozliczenia pieniężne JST prowadzimy w oparciu o rachunki rozliczeniowe:

 • bieżące
 • pomocnicze

Umożliwiają one przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych budżetów samorządowych z wykorzystaniem bogatych produktów i usług takich jak: INTERNET BANKING, BANKOFON, SMS i stałe zlecenia oraz kredytu w rachunku na pokrycie okresowych niedoborów budżetowych.

W celu efektywnego zarządzania i środków finansowych proponujemy gromadzenie ich na lokatach terminowych począwszy od okresów kilkudniowych a skończywszy na okresach kilkuletnich. Bank oferuje bardzo korzystne oprocentowanie, które ustalane jest w drodze NEGOCJACJI.

 

Do obsługi rozliczeń finansowych Jednostek Samorządu Terytorialnego Bank oferuje rachunek rozliczeniowy, który umożliwia przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, jak i przechowywanie środków.

Co oferujemy.

Oferujemy JST wysokiej jakości produkty i usługi bankowe.

Co gwarantujemy:

 • Szybką i kompleksową obsługę bankową
 • Miłą i fachową obsługę
 • Poufność i bezpieczeństwo

Co umożliwia rachunek:

 1. przechowywanie środków pieniężnych w złotych;
 2. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z obsługa finansową JST;
 3. korzystanie z kredytu w rachunku oraz z innych kredytów oferowanych przez Bank;
 4. składanie dyspozycji stałych zleceń
 5. składanie poleceń zapłaty
 6. korzystanie z systemu bankowości elektronicznej

W ramach prowadzenia rachunków bankowych proponujemy dodatkowo:

 • efektywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach poprzez deponowanie ich na lokatach krótko i długoterminowych o korzystnym oprocentowaniu
polityka prywatności powered by netadmin 7.29