15520
WPŁATOMAT

Jednostki Samorządu Terytorialnego

1. Oferta kredytowa

2. Oferta depozytowa

3. Internet Banking

4. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

5. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

 

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/