3673
WPŁATOMAT

Jak wysłać pieniądze?

Aby wysłać przekaz należy:

  • zgłosić się do dowolnego oddziału Banku BPH lub do innej placówki subagencyjnej z ważnym dokumentem tożsamości,
  • wybrać walutę wpłaty i walutę wypłaty przekazu za granicą,
  • wypełnić formularz "Wpłata" i okazać dokument tożsamości,
  • zapoznać się z OGÓLNYMI WARUNKAMI PRZEKAZU PIENIĘŻNEGO oraz treścią OSTRZEŻENIA o ryzyku utraty środków wysyłanych osobie nieznajomej lub na polecenie osoby nieznajomej i podpisać formularz „Wpłata”,
  • wpłacić kwotę przekazu i należną opłatę podaną przez agenta,
  • odebrać dowód nadania przekazu (kopia formularza „Wpłata”), zawierający numer kontrolny

przekazu MTCN (Money Transfer Control Number), a także kwotę i walutę do wypłaty.

Przekaz będzie dostępny do wypłaty w dowolnej agencji Western Union na terytorium kraju przeznaczenia w przeciągu kilku minut. Wykupienie usługi dodatkowej powoduje powiadomienie telefoniczne odbiorcy o dostępności przekazu w najbliższej agencji Western Union.

Do odbioru przekazu, odbiorca musi posiadać ważny dokument tożsamości oraz znać szczegółowe dane przekazu: spodziewaną kwotę, imię i nazwisko nadawcy oraz kraj nadania (dane niezbędne). Numer kontrolny przekazu MTCN nie jest konieczny do odbioru środków, ale warto go udostępnić odbiorcy, gdyż ułatwi i przyśpieszy odnalezienie właściwego przekazu agentowi realizującemu wypłatę.

Wypłata przekazu następuje zazwyczaj w walucie kraju przeznaczenia. W wybranych krajach istnieje możliwość wypłaty przekazu w dolarach amerykańskich lub w euro. Western Union wypłaci przekaz po kursie ustalonym w momencie nadania przekazu, jeśli odbiorca wybrał do wypłaty walutę wskazaną przez nadawcę. Jeśli waluta wypłaty wybrana przez odbiorcę będzie inna niż wskazana przez nadawcę, przekaz zostanie wypłacony po kursie ustalonym w momencie wypłaty.

Usługi dodatkowe (płatne):

Wysyłając przekaz Western Union, można dodatkowo zlecić:

  • Powiadomienie telefoniczne odbiorcy o wysłanym przekazie.

Usługa jest dostępna w wybranych krajach. Western Union powiadamia odbiorcę zwykle w następnym dniu roboczym po nadaniu przekazu.

  • Przesłanie krótkiej wiadomości tekstowej.

Usługa jest dostępna we wszystkich krajach. Odbiorca otrzyma wiadomość przy wypłacie przekazu.

Opłaty za usługi dodatkowe podane są w tabelach opłat.

Przekaz „na hasło”:

Dodanie do przekazu Hasła pozwala na przesłanie środków dla osoby, nie posiadającej ważnego dokumentu tożsamości (wypadki losowe). Przekaz „na hasło” dostępny jest tylko w wybranych krajach. Kwota przekazu nie może przekraczać równowartości 500,-USD.