4425
WPŁATOMAT

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.

Jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym uniwersalnym i za jego pomocą można:

 1. gromadzić i przechowywać środki
 2. przeprowadzać rozliczenia zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe ( z wyjątkiem rozliczeń z działalności gospodarczej);
 3. dokonywać płatności w formie zleceń stałych z rachunku;
 4. dokonywać płatności w formie poleceń zapłaty;
 5. uzyskać odnawialny kredyt w ramach przyznanego limitu;
 6. uzyskać debet w ramach przyznanego limitu;
 7. Posiadacz może korzystać z dodatkowych elektronicznych usług:
 • SMS
 • BANKOFON
 • INTERNET BANKING

Kto może założyć rachunek?.

Osoba posiadająca stałe wpływy lub dokonująca cyklicznie stałe miesięczne wpłaty:

 • otrzymująca stałe wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy.
 • emeryci i renciści otrzymujący świadczenia;
 • studenci
 • osoby małoletnie

Jak założyć rachunek ?

 1. Wystarczy zgłosić się do Banku,
 2. Przedłożyć dokument tożsamości;
 3. Zadeklarować stałe miesięczne wpływy na rachunek;
 4. Wypełnić wniosek i zawrzeć z Bankiem Umowę na prowadzenie takiego rachunku.

Oprocentowanie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wynosi 0.05 %, naliczane jest w stosunku rocznym, z kapitalizacją na koniec roku kalendarzowego.

Dla Posiadaczy rachunków wydawane są karty:

 • karty międzynarodowe płatnicze VISA i MASTERCARD ( wypłaty na podstawie ustalonego limitu miesięcznego)
 • karty kredytowe VISA;
 • Biometria
polityka prywatności powered by netadmin 7.29