85403
WPŁATOMAT

Klienci indywidualni

1. Oferta kredytowa

2. Oferta depozytowa

3. Internet Banking

4. Karty płatnicze i bankomatowe

5. Inne usługi:

6. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

7. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

polityka prywatności powered by netadmin 7.29