3235
WPŁATOMAT

Wielki sukces Szkoły Podstawowej w Kątach

  

Szkoła Podstawowa w Kątach ma ogromną satysfakcję z odniesionego sukcesu. W placówce od trzech lat działa SKO „ Oszczędnisie”, której opiekunami są panie: Dorota Orłowska i Celina Chaberek.      

Członkami są uczniowie kl. 0-VI.  Przez cały rok nauki szkolnej poprzez systematyczne oszczędzanie pieniędzy, udział w licznych konkursach o tematyce bankowej i innej, akcjach, imprezach i wyjazdach poznawali wagę przemyślanego wydatkowania pieniędzy.

   Zorganizowano i przeprowadzono liczne akcje, wyjazdy, imprezy, akademie i konkursy. Odbyły się:

 • Wycieczka do Banku Spółdzielczego w Małym Płocku
 • Wycieczka do Banku Spółdzielczego w Kolnie
 • Wycieczka do Łomży
 • Góra Grosza – akcja charytatywna
 • Konkurs Plastyczny „ Na co pieniądze latem wydałem, które w SKO przez cały rok zbierałem”
 • Konkurs Plastyczny „ Komiks sytuacyjny BS”
 • Konkurs Plastyczny „Plakat promujący oszczędzanie ”
 • Gadżet SKO – konkurs plastyczno – techniczny
 • Bankowa zakładka  – konkurs plastyczny
 • Projekt monety lub banknotu okolicznościowego „ 11 listopada Święto Niepodległości”
 • Bankowa bombka
 • Moja sakwa – konkurs techniczny
 • Folder o działalności BS lub SKO – konkurs plastyczno – techniczny
 • Kasjerka w oczach młodego klienta – konkurs plastyczny
 • Konkurs literacko – muzyczny  „ SKO to dobra sprawa oszczędzanie i zabawa ”   na ułożenie piosenki o oszczędzaniu na znaną melodię
 • Statuetka BS – konkurs techniczny
 • Skrzynia skarbów BS – konkurs techniczny
 • Mistrz oszczędzania oraz współzawodnictwo międzyklasowe w poszczególnych miesiącach oraz w ciągu całego roku

● zorganizowano wystawy na temat oszczędzania w SKO  i Banku Spółdzielczym

 • Wystawa prac konkursowych  „ Na co pieniądze latem wydałem, które w SKO przez cały rok zbierałem”
 • Komiks sytuacyjny BS - wystawa prac konkursowych
 • Gazetka „ Październik miesiącem oszczędzania ”
 • Wystawa prac konkursowych „Projekt monety lub banknotu okolicznościowego„ 11 listopada Święto Niepodległości”
 • Bankowa zakładka – wystawa prac konkursowych
 • Moja sakwa – wystawa prac konkursowych
 • Wystawa prac konkursowych – „ Folder o działalności BS lub SKO ”
 • Gadżet SKO – wystawa prac konkursowych
 • Wystawa prac konkursowych „ Kasjerka w oczach młodego klienta ”
 • Wystawa prac konkursowych – „ Skrzynia skarbów BS ”
 • Wystawa numizmatyczna
 • Wystawa plakatów promujących oszczędzanie w SKO i BS
 • Wystawa prac konkursowych „ Statuetka BS ”

  ● quizy o charakterze ogólnoszkolnym na temat form oszczędzania, wiedzy  o spółdzielczości bankowej, historii pieniądza

 • Z ekonomią na ty  – quiz wiedzy dla uczniów klas I - III
 • Czy pamiętam regulamin SKO w Kątach  konkurs wiedzy dla klas I - VI
 • Promuję oszczędzanie zdobywam Internet jako źródło wiedzy bankowej – quiz wiedzy IV - VI
 • Znam trudne słowa związane z bankowością  – quiz wiedzy dla uczniów klas I - III
 • Waluty świata – quiz wiedzy  dla uczniów klas  IV - VI
 • Pojęcia bankowe –  quiz wiedzy dla uczniów klas  IV - VI
 • Historia polskiego pieniądza – quiz wiedzy  dla uczniów klas  IV – VI

● Inne formy propagowania oszczędzania

 • Pantomima: „ Umiem oszczędzać ”, „ Oszczędzamy ”, „ Kilka lat później ”

„ Napad na bank ”, „ Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą ”

 • Udział w ogólnopolskiej akcji „ Sprzątanie Świata ”
 • Święto Pieczonego Ziemniaka
 • Konkursy plastyczne: „ Nauczyciel w oczach ucznia ”, „ Bezpieczna droga do szkoły ”,       „ Projekt karty walentynkowej ”
 • Loteria Mikołajkowa „ Mikołajki z Mikołajem ”
 • Dokarmianie ptaków
 •  Zbiórka  zużytych baterii
 • Zbiórka plastikowych zakrętek

                       01.09.2009 r. szkoła przystąpiła do konkursu: „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”. Konkurs posiadający szczegółowe wymogi procedurowe był rozstrzygany w II etapach.

         Rozstrzygnięcie I etapu konkursu przez regionalną Komisję Konkursową nastąpiło      20 maja 2010 roku w siedzibie Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A.  w Olsztynie. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu SP w Kątach I miejsca i ufundowała            w nagrodę kamerę Camileo  H30 CE.

       II etap konkursu obejmował obszar całego kraju, a rozstrzygnięcie odbyło się w Centrali Banku BPS S.A. w Warszawie  31 maja 2010 roku. Jury konkursu  po rozpatrzeniu prac  wszystkich  zakwalifikowanych placówek oświatowych uznało SP w Kątach za najlepszą      w Polsce.

      Zdobyliśmy I miejsce otrzymując w nagrodę laptopa oraz gratulacje i liczne dowody uznania.

          Zwycięstwo cieszy, ponieważ jest efektem bardzo dobrej współpracy i współdziałania całego środowiska szkolnego i lokalnego. Swój udział w odniesionym sukcesie mają wszyscy nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz osoby zamieszkujące nasz region zaangażowane we wspólne działanie.

Odniesienie sukcesu nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony Zarządu BS w Kolnie:
Pana Prezesa Krzysztofa Kajko, Wiceprezesa Pani Teresy Kozikowkiej, Wiceprezesa Pana Kazimierza Sokołowkiego, Dyrektora Oddziału BS w Małym Płocku Pani Joanny Skrodzkiej, koordynatora akcji Pani Bogdany Jackiewicz.

                                                                                                                            Dyrektor Szkoły

                                                                                                                      Marianna Gugnacka

Bankowcy na wzgórzach Monte Cassino.

W dniu 16 .06.2015r. pracownicy Banku Spółdzielczego w Kolnie  odwiedzili   Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino, na którym znajduje się ponad 1000 grobów poległych żołnierzy  walczących  na Monte Cassino (grupa gen. Andersa). Zwiedzanie zaczęliśmy od Opactwa Benedyktynów. Znajdują się tam groby św. Benedykta oraz św. Scholastyki następnie udaliśmy się na cmentarz gdzie wszyscy uczestnicy naszej wycieczki oddali  hołd poległym żołnierzom minutą ciszy:  zapaliliśmy znicze oraz odśpiewaliśmy hymn. To wydarzenie utrwaliliśmy w naszych sercach a także na pamiątkę robiąc zdjęcia. Na zawsze utrwalą się nam słowa wypisane na granitowej tablicy: ,,PRZECHODNIU POWIEDZ POLSCE, ŻEŚMY POLEGLI WIERNI W JEJ SŁUŻBIE” Chwała bohaterom. Każdy z uczestników odwiedzając mogiły szukał znajomych nazwisk wśród poległych żołnierzy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -