3796
WPŁATOMAT

KREDYTY DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWYM

warunki udzielenia kredytu

  • rachunek prowadzony jest co najmniej od 3-ch miesięcy (licząc od daty pierwszego wpływu),do okresu funkcjonowania może być zaliczony okres posiadania rachunku w innym banku,
  • stałe wpływy na rachunek, co najmniej raz w miesiącu,
  • maksymalna wysokość kredytu jest określana jako 10 - krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek rozliczeniowo - oszczędnościowy i uzależniona jest od:
    • wysokości dochodów posiadacza rachunku,
    • wysokości stałych wpływów na rachunek,
    • okresu posiadania rachunku, zdolności kredytowej
  • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej aktualnie 14,00%.

Regulaminy do pobrania