KREDYTY MIESZKANIOWE

przeznaczenie kredytu:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup, zamiana, prawa do lokalu,
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na w/w cele pod warunkiem, iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu,
 • budowa, dokończenie budowy oraz wykończenie domu jednorodzinnego,
 • remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • zakup, montaż paneli fotowoltaicznych

warunki udzielenia kredytu:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 10 000,00 zł a maksymalna 80% ponoszonych nakładów.
 • udokumentowanie kredytu w wysokości do 50%,
 • okres spłaty do 30 lat (karencja w spłacie kapitału do 2 lat),
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stopie referencyjnej - WIBOR 3M + marża Banku,
polityka prywatności powered by netadmin 7.28