3864
WPŁATOMAT

Dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą Bank oferuje rachunek rozliczeniowy, bieżący i pomocniczy, który umożliwia przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, jak i przechowywanie środków.

Co oferujemy.

Oferujemy Klientom wysokiej jakości produkty i usługi bankowe.

Zapewniamy najlepszy wybór produktów dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Co gwarantujemy:

 • Szybką i kompleksową obsługę bankową
 • Poufność i bezpieczeństwo

Co umożliwia rachunek:

 1. przechowywanie środków pieniężnych w złotych;
 2. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 3. korzystanie z kredytu w rachunku oraz z innych kredytów oferowanych przez Bank;
 4. składanie dyspozycji stałych zleceń
 5. składanie poleceń zapłaty
 6. korzystanie z systemu bankowości elektronicznej
 7. korzystanie z kart płatniczych (VISA Business, MasterCard Business)

Posiadacz rachunku może przy otwarciu jak i w czasie trwania umowy ustanowić pełnomocnika(pełnomocników) do dysponowania rachunkiem.

Oprocentowanie rachunków rozliczeniowych wynosi 0.05 %, naliczane jest w stosunku rocznym, z kapitalizacją na koniec roku kalendarzowego.

Kto może założyć rachunek.

 1. Osoby prawne
 2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, bądź w formie spółek : cywilnych, jawnych, partnerskich;
 3. Osoby fizyczne uprawnione do wykonania wolnych zawodów np.”: radca prawny, adwokat itd..... ;
polityka prywatności powered by netadmin 7.29