KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM.

Cel kredytowania:

Bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy,

 • Warunki kredytowania:Okres kredytowania – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
 • Sposób spłaty – raty miesięczne, kwartalne lub półroczne,
 • Wykorzystanie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
 • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej.
  • z okresem spłaty do 1 roku – stawka WIBOR 3M powiększona o marżę Banku 3,70%
  • z okresem spłaty powyżej 1 roku –stawka WIBOR 3M powiększona o marżę Banku 3,90%

Wymagane dokumenty:

 • dokument stwierdzający tożsamość Kredytobiorcy
 • Wypełniony Kwestionariusz osobisty Kredytobiorcy/Poręczyciela,
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Zawiadomienie o nadaniu numerów: Regon, NIP
 • pozostałe dokumenty (uzgodnione z bankiem)
Dane z dnia: 2019-12-13
1 CHF3.8919w dół-0.0211
1 EUR4.2747w dół-0.0243
1 GBP5.1292do góry+0.1011
1 USD3.8234w dół-0.0802
Zobacz więcej kursów
Kartosfera
KREDYT KONKURENCYJNY
KONTO O
Sprawdź paragon
polityka prywatności powered by netadmin 7.12