Dane z dnia: 2020-03-18
1 CHF4.2467do góry+0.2838
1 EUR4.4886do góry+0.2425
1 GBP4.9241w dół-0.1130
1 USD4.0460do góry+0.1985
Zobacz więcej kursów
53520
SUPER SETKA

Internet Banking

Operacje wprowadzane przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym rejestrowane w systemie bankowym na rachunku klienta. Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku klienta przez bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze poprzez Internet Banking.

 Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem klienta i informatycznym systemem bankowym, przekazywane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. Szyfrowanie całości  przesyłanych danych zapewnia gwarancję tajności ich transmisji.

 Czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego kodu kontrolnego. Każdy klient otrzymuje indywidualną listę kodów. Każdy kod może być użyty tylko jeden raz.

Cechy i funkcjonalność:

 • dostęp do obsługi rachunku poprzez Internet Banking możliwy jest po podaniu identyfikatora i hasła znanego tylko klientowi banku. Hasło może być zmienione przez klienta w dowolnym momencie.
 • dostęp do wybranych rachunków
 • przegląd historii operacji rachunków
 • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US
 • wykonywanie przelewów predefiniowanych
 • zlecanie wykonywania przelewów z przyszłą datą realizacji
 • definiowanie zleceń stałych - również z indywidualnym harmonogramem

Prowizja za realizację przelewów w systemie INTERNET BANKING wynosi 1 zł.

Informacje dla osób korzystających z systemu:

1. Logowanie do systemu- otworzyć stronę www.bskolno.pl otworzyć link Internet Banking

- po podaniu nr użytkownika i hasła , zostajesz zalogowany do Internet Banking (na ekranie monitora , w górnej części ekranu ukaże się numer obsługiwanego rachunku , ( trzykrotna pomyłka w haśle zablokuję usługę, ponowna aktywacja możliwa jest tylko w Banku) w środkowej części znajduje się menu programu, kursorem najechać na wybrany komunikat z menu:

 • Lista rachunków- lista rachunków dostępnych w obsłudze
 • Lista lokat
 • Komunikatory- lista komunikatów informacyjnych, które Bank przygotował dla klienta,
 • Zmiana hasła-tu możesz zmienić stare hasło, zastępując go nowym;
 • Log zdarzeń- wyświetla historię pracy z systemem, można sprawdzić wszystkie operacje, z jakiego komputera i kiedy były przeprowadzane;
 • Hasła jednorazowe- polecenie umożliwia obsługę list haseł jednorazowych;
 • Koniec pracy -zawsze używać tego polecenia kończąc pracę z systemem;

2. Przelewy dowolne – System Internet Banking umożliwia wykonywanie dowolnych przelewów.

Aby wykonać dowolny przelew- należy:

 • Z listy rachunków dostępnych wybierz ten, z którego chcesz wykonać przelew
 • Na ekranie pokaże się formularz przelewu, który należy bezbłędnie wypełnić wszystkie wymagane dane ( dane kontrahenta, tytuł, kwotę i datę realizacji)
 • Masz możliwość wprowadzenia innej daty realizacji przelewu: n.p. za kilka dni ( pamiętać musisz o zostawieniu środków na rachunku bankowym)
 • Następnie wybierz komendę (wykonaj) po upewnieniu się o prawidłowości danych na przelewie)
 • Następnym krokiem jest zatwierdzenie wprowadzonego przelewu (tu musisz podać hasło jednorazowe z listy z podanym numerem- zatwierdzić komendę wykonaj)
 • Przy realizacji przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS pamiętaj o dodatkowych zasadach wypełniania takich przelewów.

3. Przelewy zdefiniowane – w celu usprawnienia obsługi możesz stworzyć listę wykonywanych przelewów( za energie elektryczną, abonament telewizyjny, czynsz za mieszkanie, itp.).

 • Przy realizacji takiego przelewu podaje się tylko kwotę i datę realizacji.
 • Wykonując taki przelew nie musisz podawać hasła jednorazowego ( wymagane jest tylko przy definiowaniu i modyfikacji tego przelewu).

4. Zlecenia – Program umożliwia definiowanie nowych i modyfikację istniejących zleceń stałych.

 • Po zdefiniowaniu zlecenia postępuje się podobnie jak w przelewach, zatwierdza się dane, podaje się odpowiednie hasło jednorazowe.

5. Przelewy oczekujące – w tym miejscu możesz otrzymać informacje o przelewach czekających na realizację. Znajdują się tam wszystkie przelewy, w których podczas wprowadzenia data była podana jako przyszła.

 • Możesz obejrzeć, jak jest operacja klikając na treść przelewu.
 • W okienku informacji o przelewie możesz go również usunąć.

6. Historia- wybierając to polecenie otrzymujesz informację o wszystkich wykonywanych operacjach na danym rachunku.

(możesz obejrzeć i wydrukować dane z dowolnego, wskazanego okresu).

Pamiętaj :

 • zawsze kończąc pracę – wyloguj się z aktywnej sesji z Bankiem ( naciskając komendę) KONIEC PRACY.
 • Nie udostępniaj osobom postronnym numeru użytkownika, hasła osobistego oraz haseł jednorazowych.
polityka prywatności powered by netadmin 7.12