3802
WPŁATOMAT

Dla rolników indywidualnych prowadzony jest rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy dostosowany do ich potrzeb.

Co oferujemy:

Oferujemy Klientom wysokiej jakości produkty i usługi bankowe.

Zapewniamy najlepszy wybór produktów dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Co gwarantujemy:

 • Szybką i kompleksową obsługę bankową
 • Miłą i fachową obsługę
 • Poufności i bezpieczeństwo

Co umożliwia rachunek:

 1. przechowywanie środków pieniężnych w złotych;
 2. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą;
 3. korzystanie z kredytu w rachunku oraz z innych kredytów oferowanych przez Bank;
 4. składanie dyspozycji stałych zleceń
 5. składanie poleceń zapłaty
 6. korzystanie z dodatkowych elektronicznych usług bankowych:
 • SMS
 • Bankofon
 • Internet banking,
 • kart płatniczych (Visa Business, Visa Business Electron),bankomatowej własnej karty BS Kolno

 

Rachunek może być otwarty dla jednej osoby- Posiadacza rachunku. Posiadacz może przy otwarciu jak i w czasie trwania umowy ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) do dysponowania rachunkiem.