4331
WPŁATOMAT

KREDYT INWESTYCYJNY.

Cel kredytowania:

 • Budowa budynków inwentarskich i gospodarczych wraz z wyposarzeniem i infrastrukturą

Warunki kredytowania:

 • kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych,
 • Okres kredytowania – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
 • Sposób spłaty – raty miesięczne, kwartalne lub półroczne,
 • Wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
 • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M + marża Banku.

Wymagane dokumenty:

 • Dokument stwierdzający tożsamość Kredytobiorcy, (do wglądu)
 • Aktualny nakaz płatniczy Kredytobiorcy/Poręczyciela,
 • Wypełniony Kwestionariusz osobisty Kredytobiorcy/Poręczyciela,
 • Numer gospodarstwa,
 • pozostałe dokumenty (uzgodnione z bankiem)