3486
WPŁATOMAT

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM.

Cel kredytowania:

  • Bieżące potrzeby związane z działalnością rolniczą Kredytobiorcy,

Warunki kredytowania:

  • Okres kredytowania – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
  • Sposób spłaty – w ratach uzgodnionych z kredytobiorcą,
  • Wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
  • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej - 13,50%.

Wymagane dokumenty:

  • Dokument stwierdzający tożsamość Kredytobiorcy (do wglądu),
  • Aktualny nakaz płatniczy Kredytobiorcy/Poręczyciela,
  • Wypełniony Kwestionariusz osobisty Kredytobiorcy/Poręczyciela,
  • Numer gospodarstwa,