Aktualności (widok archiwalny)

  • Sprzedaż nieruchomości w Lachowie

    2022.10.24

    Bank Spółdzielczy w Kolnie ogłasza konkurs ofert na zakup zabudowanej nieruchomości będącej własnością Banku Spółdzielczego w Kolnie, położonej w miejscowości Lachowo gm. Kolno o powierzchni 0,1255 ha, numerze działki 464, posiadającej urządzoną KW nr LM1L/00017328/7, w której skład wchodzą: budynek po byłym Punkcie Kasowym o powierzchni użytkowej 102,2 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 61,6 m2.

polityka prywatności powered by netadmin 7.28