Kredyt inwestycyjny Twoje grunty

 

Cel kredytowania:

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu dowolnych gruntów (użytki rolne i nieużytki) w celu: 

 1.  utworzenia nowego gospodarstwa rolnego,
 2.  powiększenia  gospodarstwa rolnego,
 3.  zakup gruntów rolnych, w celu wydzielenia gruntów w toku postępowania scaleniowego lub wymiennego,
 4.  refinansowanie  poniesionych wydatków na zakup gruntów rolnych  (maksymalnie do 3 miesięcy od dnia zapłaty),
 5. wykup udziałów we współwłasności,
 6. inne cele wpływające na rozwój gospodarstwa rolnego.

Warunki kredytowania:

 1. Wysokość kwoty  kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy .
 2. Okres kredytowania do 15 lat.
 3. Możliwość karencji w spłacie kredytu do 2 lat.
 4. Oprocentowanie w wysokości 2,20 stopy redyskonta weksli.
 5. Sposób spłaty i wysokości rat w terminach uzgodnionych z Kredytobiorcą.
 6. Wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

    Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty stwierdzające tożsamość Kredytobiorcy.
 2. Aktualny nakaz płatniczy.
 3. Uzupełniony kwestionariusz osobisty Kredytobiorcy/Poręczyciela
 4. Pozostałe dokumenty uzgodnione z bankiem

 

Dane z dnia: 2020-01-24
1 CHF3.9629do góry+0.0710
1 EUR4.2461w dół-0.0286
1 GBP5.0371w dół-0.0921
1 USD3.8475do góry+0.0241
Zobacz więcej kursów
Kartosfera
KREDYT KONKURENCYJNY
KONTO O
Sprawdź paragon
polityka prywatności powered by netadmin 7.12