73269
WPŁATOMAT

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Od 29 lipca 2022 r. będzie można złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe.

W ramach ustawowych wakacji kredytowych można zawiesić spłatę 1 kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Z zawieszenia spłaty raty kredytu można skorzystać, jeśli:

- umowa została zawarta przed dniem 01.07.2022 roku

- okres kredytowania kończy się po dniu 31.12.2022 roku.

Termin składania wniosku:  najpóźniej w dniu terminu spłaty raty wnioskowanej o zawieszenie.

Formy składania wniosków o wakacje kredytowe:

  • system bankowości elektronicznej, poprzez dedykowany elektroniczny formularz wniosku, wyłącznie w sytuacji kiedy w umowie kredytu występuje 1 Kredytobiorca;
  • złożenie wniosku w  Centrali Banku Spółdzielczego lub Oddziałach Banku: w Małym Płocku, Turośli i Grabowie;
  • dostarczenie wniosku do Banku drogą mailową na adres sekretariat@bskolno.pl, wyłącznie gdy załączony wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców
  • dostarczenie wniosku drogą pocztową na adres Banku

 

Wniosek o zawieszenie spłaty raty kredytu do pobrania pod linkiem: wniosek

Wniosek o wakacje kredytowe

< wstecz

polityka prywatności powered by netadmin 7.29