Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich

W związku z pandemią koronawirusa i zakazie organizowania zgromadzeń Zarząd Banku zwołuje Zebranie Grupy Członkowskiej w trybie  zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, obejmujących wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której można zgłaszać wnioski i wypowiadać się w toku posiedzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia na zasadzie telekonferencji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich

wstecz wstecz

polityka prywatności powered by netadmin 7.12