Linia KO - Kredyt obrotowy przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej.

Z kredytu mogą  korzystać producenci rolni, którzy oczekują na wypłatę płatności bezpośrednich  za 2015r. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej.

  • wysokość kredytu jest  określona indywidualnie dla każdego producenta rolnego  w zaświadczeniu wydanym przez kierownika powiatowego biura  ARiMR,
  •  kredyt może zostać udzielony  do 30 czerwca 2016 r.,
  • uproszczona ocena zdolności kredytowej
  • spłata kredytu z dopłat bezpośrednich za 2015 rok otrzymanych przez producenta rolnego z ARiMR na celowy rachunek pomocniczy utworzony w Banku
  • oprocentowanie kredytu w wysokości WIBOR 3M + 2,5 p. p., płacone przez Agencję, gdy kredytobiorca prowadzi w 2016r.produkcję rolną oraz spełnia warunki określone w zasadach udzielania w/w kredytów .

wstecz wstecz

polityka prywatności powered by netadmin 7.28