72168
WPŁATOMAT

Z 200 na 100

24 kwietnia 2015 roku Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie dokonało zmian w Statucie Banku. Jedną z najbardziej istotnych zmian jest obniżenie jednostki udziałowej z 200 zł na 100 zł.

Co to jest udział?

Słowo to oznacza uczestnictwo. Uczestnictwo w jakimś przedsięwzięciu, organizacji itp..

W przypadku Banku Spółdzielczego w Kolnie, udział, to członkostwo w spółdzielni jaką jest Bank, to oznacza być jego właścicielem.

Bank Spółdzielczy w Kolnie posiada swoją długoletnią tradycję. Jest nią okres 113 lat działalności, rozpoczęty 14 lipca 1902 roku, kiedy to Minister Finansów Carskiej Rosji dał zezwolenie na jego działalność. Był to okres zaborów, a prowadzenie działalności przez instytucje finansową założoną przez środowisko lokalne, czyli mieszkańców Kolna i okolic, służącą tylko temu środowisku w walce z lichwą i wyzyskiem ze strony obcego kapitału jak wiadomo nie było na rękę zaborcy oraz grupom, w których rękach ówcześnie znajdował się kapitał.

Franciszek Stefczyk (1861 – 1921), prekursor bankowości spółdzielczej na terenie Galicji pisał: „… obcy element wykorzystywał brak organizacji kredytowej i oplatał rzesze ludności wiejskiej bezgranicznym wyzyskiem, nieokiełznaną lichwą pieniężną i towarową, popartą rozpijaniem ludności oraz pobudzaniem jej do lekkomyślności i marnotrawstwa”.

Polskie banki spółdzielcze poddawane były przez okres 154 lat wielu transformacjom ustrojowym, naciskom  sfer politycznych, którym nie do końca podobał się ich właścicielski charakter, czyli spółdzielni, której właścicielem są jej członkowie. Przetrwanie przez wszystkie transformacje ustrojowe, zawirowania wojenne, zabory, również okresu powojennego, możliwe było dzięki polskiemu stanowi posiadania jakim jest członkostwo w banku spółdzielczym. Członkowie Banku Spółdzielczego w Kolnie, ale również mieszkańcy środowiska lokalnego jakim jest powiat kolneński powinni utożsamiać się z jego działalnością oraz z korzyściami jakie mogą osiągnąć.

Słowo korzyść zazwyczaj kojarzy nam się z pieniądzem, a szczególnie jest ono wymowne w obecnym okresie. Korzyści te nie zawsze można przekładać w aspektach finansowych odczuwalnych od zaraz. Istotna jest tutaj pośrednia korzyść finansowa, poprzez wpływ na kierunki, profil i rozmiary prowadzonej działalności przez Bank Spółdzielczy w Kolnie. Stwierdzenie: „ to MÓJ BANK”, jestem jego współwłaścicielem, mam na niego wpływ, mam możliwość spotkać się bezpośrednio z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bankiem, a nie tylko osobami sprzedającymi usługi bankowe. Mogę skierować swoje propozycje i uwagi, które w sposób istotny wspomagają  nasze środowisko. Tutaj ja mam wpływ na zarządzanie, a nie obcy kapitał, który jest wszechobecny w systemie bankowym działającym w Polsce również na kolneńskim rynku bankowym z udziałem Francuzów, Holendrów, Włochów czy Austriaków.

Prawo członka Banku, to prawo do uczestniczenia w jego życiu. Wybierać i być wybieranym do jego organów statutowych. Oceniać jego działalność. Obowiązkiem członka,  oprócz wniesienia wpisowego w kwocie 10 zł. oraz udziału w wysokości 100 zł, jest stosowanie się do wymogów statutu oraz uchwał organów Banku, troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego.

Co było powodem zmniejszenia jednostki udziałowej z 200 zł na 100 zł?

 Powód zasadniczy - potrzeba pozyskania jak największej ilości członków posiadających pełen statutowy udział. Dlaczego jak największej ilości członków (niektóre banki spółdzielcze nie walczą o to)?. Nam zależy aby elektorat właścicielki był jak najbardziej szeroki, reprezentujący różne środowiska, grupy zawodowe i interesy. Zależy również na tym aby wprowadzić do niego ludzi młodych, rozpoczynający dorosłe życie i swoje pierwsze działalności. Ludzi którzy wychowani zostali już na bardzo mocnym dążeniu do robienia biznesu, którym nie do końca znane są idee spółdzielczości i nie wiedzą, że interesy które chcą robić mają większe powodzenie z udziałem Banku Spółdzielczego. 100 złotych to kwota  warta aby zostać członkiem Banku, bez znaczącego ubytku w naszym portfelu.

Doświadczenia minionych lat, a w szczególności ostatnich okresów wskazują, że pomoc Banku Spółdzielczego w Kolnie dla klientów z naszego środowiska, zadłużonych w bankach komercyjnych jest bardzo istotna. Konieczność restrukturyzacji tego zadłużenia jest coraz częstsza.  Niejednokrotnie Bank Spółdzielczy w Kolnie jest ostatnią deską ratunku. My nie sprzedajemy kredytu tylko dla zysku, nie oferujemy bardzo wysokiego oprocentowania z dodatkowymi prowizjami i drogimi ubezpieczeniami kredytu. Naszym zadaniem, to w pierwszej kolejności  pomoc, a nie zysk za wszelką cenę.

Posiadanie jak największej rzeszy członków Banku w przyszłości zapobiec może zakusom niektórych sfer politycznych do wprowadzania zmian w prawie spółdzielczym, które mogą skutkować zmianom formy prawnej banków spółdzielczych.

Właścicielami Banku Spółdzielczego w Kolnie jest 4251 członków – wszyscy z terenu powiatu kolneńskiego. 58% z nich posiada pełen statutowy udział. Zwracamy się zatem z prośbą o uzupełnienie udziałów do ich statutowej wielkości tj. 100 zł, deklarowanie dodatkowych udziałów przez tych członków, którzy posiadają wielokrotność udziału statutowego, a przede wszystkim deklarowanie przystąpienia na członka Banku Spółdzielczego w Kolnie.

                                                                                   Zarząd

                                                                    Banku Spółdzielczego w Kolnie

 

wstecz wstecz

polityka prywatności powered by netadmin 7.28