72169
WPŁATOMAT
  • -

Oskar Spółdzielczości Polskiej dla Prezesa Banku Spółdzielczego Kolnie

To honorowy tytuł, pomyślany jako  nagroda za upowszechnianie idei spółdzielczej, tworzenie klimatu i warunków sprzyjających umacnianiu i dalszemu rozwojowi spółdzielczej formy gospodarowania, wspierania inicjatyw i przedsięwzięć służących rozwojowi ruchu spółdzielczego. Nagroda przyznawana jest przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2000 r.,” przyznawany jest osobom publicznym: politykom, działaczom państwowym, społecznym  i gospodarczym, których działalność ma znaczący wpływ na realizację celów i zadań ruchu spółdzielczego oraz rozwój jego różnorodnych form organizacyjnych. Laureatami „Oskara” mogą być również przedstawiciele ruchu spółdzielczego, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do jego rozwoju. Tytuł ,,Oskar Spółdzielczości Polskiej” przyznaje działająca przy redakcji magazynu ,,Tęcza Polska” Kapituła, a jego wręczanie odbywa się podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. 26 czerwca bieżącego roku uroczystość ta odbyła się w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej z udziałem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Podczas uroczystości  wręczone zostały doroczne nagrody w kategoriach: „ Oscar Spółdzielczości Polskiej”, "Menedżer - Spółdzielca", „Prymus”, oraz „Złoty Laur Spółdzielczości”. Z pośród tych kategorii przewodniczący kapituły nagród pan Janusz Sienkiewicz ogłosił że laureatem Oscara Spółdzielczości Polskiej 2014 r. został Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie Pan Krzysztof  Kajko.

  • -
  • -
  • -
  • -

wstecz wstecz

polityka prywatności powered by netadmin 7.28