Oddział Mały Płock


18 – 516 Mały Płock

Ul. Ogrodowa 11

Tel.  86 2791 821

Fax. 86 2791 821

Czynny w godz. 7:30 do 15:30

  • widok oddziału z zewnątrz
  • obsługa kredytowo - rozliczeniowa

Oddział w Małym Płocku prowadzi działalność na terenie gminy Mały Płock obejmujących 26 miejscowości na powierzchni 140 km 2 .

W chwili obecnej dysponuje doskonałym zapleczem lokalowym i technicznym. Gruntowną modernizację budynku z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych oraz parkingami przeprowadzono w 2005 roku. Oddział zajmuje się kompleksową obsługą Klientów dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu. Główną działalnością oddziału jest obsługa finansowo – kredytowa rolnictwa indywidualnego ze względu na charakter rolniczy środowiska. Ponadto zajmuje się obsługą samorządu gminnego oraz pozarolniczych podmiotów gospodarczych.

Oddział prowadzi 1.208 rachunków bankowych w tym 606 rachunków rolniczych, 391 rachunków osób fizycznych i 19 rachunków firm, oraz rocznie udziela około 230 kredytów. W celu polepszenia obsługi kasowej w Oddziale funkcjonuje bankomat w oparciu o własne karty bankomatowe, karty Visa, karty Master Card, karty Maestro i karty Cirrus.


Oddziałem kieruje Pani Ewa Szleszyńska – Dyrektor. Wraz z nią obsługą Klientów zajmują się 3 osoby.

  • sala obsługi klienta
polityka prywatności powered by netadmin 7.12