Oddział Turośl


  • Dyrektor Oddziału, Pani Magdalena Pisiak

18-525 Turośl

Ul. Jana Pawła II 16

Tel. 86 2786 204

Fax. 86 2786 314

Czynny w godz. 7:30 do 15 :30

Oddział Banku Spółdzielczego w Turośli działa na terenie gminy Turośl obejmujących 21 miejscowości. Gmina ta na przełomie lat 80 – tych i 90 – tych zasłynęła z rządowego programu tzw. „eksperymentu holenderskiego”. Dzięki zdecydowanej przewadze użytków zielonych w gospodarstwach rolnych zaczęto wdrażać pilotażowy i jedyny w skali kraju projekt polegający na budowie nowoczesnych gospodarstw rolnych ukierunkowanych tylko i wyłącznie na produkcję mleka.

Nadzór nad tym programem sprawowali Holendrzy wdrażając osiągnięte przez nich zdobycze techniki i hodowli bydła mlecznego. Program ten diametralnie zmienił kulturę rolniczą tego terenu.

Oddział ten zajmuje się przede wszystkim obsługą finansowo- kredytową gospodarstw specjalistycznych a także obsługuje samorząd gminy i pozostałą działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.

W Oddziale funkcjonuje 1390 rachunków, w tym 585 rachunków rolniczych, 316 rachunków osób fizycznych i 30 rachunków firm. Rocznie udziela około 250 kredytów. Powyższą obsługą zajmują się 4 osoby pod kierownictwem Pani Dyrektor Magdaleny Pisiak.

Budynek Oddziału został gruntownie zmodernizowany zapewniając wysoki standard obsługi Klientów. W oddziale funkcjonuje bankomat w oparciu o karty własne, karty Visa, karty Master Card, karty Maestro i karty Cirrus.

  • stanowisko kasowe
  • sala obsługi klienta
polityka prywatności powered by netadmin 7.12