5914
WPŁATOMAT

Lokata "PARTNERSKA"

  1. Przyjmowana jest na okres 6 i 12 miesięcy.
  2. Lokata  oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.
  3. Minimalna kwota lokaty już od  2.000,00 złotych.
  4. Lokata terminowa odnawialna.

 

  z rachunkiem  
6 miesięcy 4,80% w skali roku  
12 miesięcy 5,00% w skali roku  

 

Oprocentowanie lokat wycofanych z oferty Banku:                         

  bez rachunku  
6 miesięcy 4,40% w skali roku  
12 miesięcy 4,60% w skali roku  

 


Kapitalizacja odsetek po okresie zadeklarowania.

  • Stały dostęp do posiadanych środków.
  • Brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku.
  • Posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej ma możliwość podjęcia odsetek do końca okresu umownego, następującego po okresie, za który odsetki zostały naliczone.
  • Wygodny i łatwy dostęp – lokatę można otworzyć w każdej jednostce organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Kolnie.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kolnie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

  • Obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w Banku przez jednego deponenta  do 100 tys. Euro.
  • Środki te podlegają 100% gwarancji.

 

polityka prywatności powered by netadmin 7.28