Dane z dnia: 2021-04-15
1 CHF4.1413w dół-0.0231
1 EUR4.5552w dół-0.0687
1 GBP5.2513w dół-0.1803
1 USD3.8065w dół-0.1363
Zobacz więcej kursów
5245
SUPER SETKA
 • Przyjmowana jest na okresy 1,2,3,6,12 i 24 miesięczne..
 • Lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.
 • Bez kwoty minimalnej.
 • Lokata terminowa odnawialna.
 • Kapitalizacja odsetek po okresie zadeklarowania.
 • Stały dostęp do posiadanych środków.
 • Brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku.
 • Posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej ma możliwość podjęcia odsetek do końca okresu umownego, następującego po okresie, za który odsetki zostały naliczone
 • Oprocentowanie lokat:

                         

 1. 1- miesięczne        0,05%
 2. 2-miesięczna         0,06%
 3. 3-miesięczne         0,06%
 4. 6-miesięczne         0,08%
 5. 12-miesięczne       0,10%
 6. 24-miesięczne       0,12%

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kolnie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

 

 • Obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w Banku przez jednego deponenta  do 100 tys. Euro.
 • Środki te podlegają 100% gwarancji.
polityka prywatności powered by netadmin 7.12