Dane z dnia: 2020-03-18
1 CHF4.2467do góry+0.2838
1 EUR4.4886do góry+0.2425
1 GBP4.9241w dół-0.1130
1 USD4.0460do góry+0.1985
Zobacz więcej kursów
4508
SUPER SETKA
 • Przyjmowana jest na okresy 1,2,3,6,12,i 24 miesięczne..
 • Lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.
 • Bez kwoty minimalnej.
 • Lokata terminowa odnawialna.
 • Kapitalizacja odsetek po okresie zadeklarowania.
 • Stały dostęp do posiadanych środków.
 • Brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku.
 • Posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej ma możliwość podjęcia odsetek do końca okresu umownego, następującego po okresie, za który odsetki zostały naliczone
 • Oprocentowanie lokat:

                          Do kwoty 49.999 zł                   od 50.000 zł

 1. 1- miesięczne        0,90%                              1,10%
 2. 3-miesięczne         1,10%                              1,30%
 3. 6-miesięczne         1,30%                              1,50%
 4. 12-miesięczne       1,50%                              1,70%
 5. 24-miesięczne       1,80%                              2,00%

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kolnie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

 

 • Obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w Banku przez jednego deponenta  do 100 tys. Euro.
 • Środki te podlegają 100% gwarancji.
polityka prywatności powered by netadmin 7.12