779
SUPER SETKA

Jest to forma oszczędzania przeznaczona do przechowywania środków pieniężnych w określonym zadeklarowanym czasie.

Dowodem zawarcia umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych jest imienna książeczka terminowa z wkładem terminowym lub zawarta umowa na rachunek terminowych lokat oszczędnościowych.

Odsetki są do dyspozycji Posiadacza lokaty na zakończenie okresu zadeklarowania.

Bank w swojej bogatej ofercie proponuje Klientom różne formy gromadzenia środków pieniężnych na lokatach terminowych:

 

    o zmiennej stopie procentowej:

  1. Lokata terminowa „DOPŁATA W ZŁOTYCH”
  2. Lokata terminowa „SKARBIEC”
  3. Lokata terminowa „SUPER SETKA”
  4. Lokata terminowa „PARTNERSKA”
  5. Lokata terminowa w walucie USD i EURO

     o stałej stopie procentowej:

  1. Lokata terminowa „ KUSZĄCA LOKATA”

 

Terminowe lokaty oszczędnościowe wycofane z oferty Banku

  1. Lokata terminowa „STANDARD”
polityka prywatności powered by netadmin 7.28