Dane z dnia: 2020-03-18
1 CHF4.2467do góry+0.2838
1 EUR4.4886do góry+0.2425
1 GBP4.9241w dół-0.1130
1 USD4.0460do góry+0.1985
Zobacz więcej kursów
3453
SUPER SETKA

Kredyt inwestycyjny AGRO – MLEK

 Cel kredytowania: 

 1) zakup krów i jałówek

2) zakup i montaż dojarek, stacji udojowych i urządzeń chłodniczych

3) zakup urządzeń do zbioru i przygotowania pasz dla bydła np. ciągnika, silosokombajnu, kombajnu zbożowego, kombajnu buraczanego, zakup deszczowni do nawadniania łąk, pastwisk i pól

4) modernizacja obór poprzez m. in. tworzenie nowych stanowisk dla krów, zakup i montaż urządzeń do zadawania pasz, pojenia, agregatu podciśnieniowego, agregatu chłodzącego, agregatu prądotwórczego, wentylacji oraz urządzeń do usuwania obornika, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z kanałami pod oborą, budowę płyty gnojowej ze zbiornikiem na gnojówkę

5) zakup i montaż urządzeń, budowa obiektów służących do zasilania w wodę i uzdatniania wody w obrębie gospodarstwa rolnego

6) zakup maszyn i urządzeń do gospodarki odchodami zwierzęcymi

7) rozbudowa i budowa obór wraz z infrastrukturą

8) budowa i modernizacja dróg łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych

9) adaptacja budynków gospodarczych na oborę

10)  zakup gruntów

11) spłata kredytu inwestycyjnego w innym Banku

12) finansowanie i refinansowanie opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych

Warunki kredytowania

1) Wysokość kwoty kredytu uzależniona od zdolności kredytowej Wnioskodawcy

2) Okres kredytowania do 10 lat

3) Oprocentowanie WIBOR 3 M + marża banku

4) Sposób spłaty i wysokości rat w terminach uzgodnionych z Kredytobiorcą

5) Wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej i bezgotówkowej 

Wymagane dokumenty

1) Dokumenty stwierdzające tożsamość Kredytobiorcy

2) Aktualny nakaz płatniczy

3) Uzupełniony kwestionariusz osobisty Kredytobiorcy/Poręczyciela

4) Pozostałe dokumenty uzgodnione z bankiem

 

polityka prywatności powered by netadmin 7.12