Kredyt inwestycyjny AGRO – MLEK

 Cel kredytowania: 

 1. zakup krów i jałówek
 2. zakup i montaż dojarek, stacji udojowych i urządzeń chłodniczych
 3. zakup urządzeń do zbioru i przygotowania pasz dla bydła np. ciągnika, silosokombajnu, kombajnu zbożowego, kombajnu buraczanego, zakup deszczowni do nawadniania łąk, pastwisk i pól
 4. modernizacja obór poprzez m. in. tworzenie nowych stanowisk dla krów, zakup i montaż urządzeń do zadawania pasz, pojenia, agregatu podciśnieniowego, agregatu chłodzącego, agregatu prądotwórczego, wentylacji oraz urządzeń do usuwania obornika, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z kanałami pod oborą, budowę płyty gnojowej ze zbiornikiem na gnojówkę
 5. zakup i montaż urządzeń, budowa obiektów służących do zasilania w wodę i uzdatniania wody w obrębie gospodarstwa rolnego
 6. zakup maszyn i urządzeń do gospodarki odchodami zwierzęcymi
 7. rozbudowa i budowa obór wraz z infrastrukturą
 8. budowa i modernizacja dróg łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych
 9. adaptacja budynków gospodarczych na oborę
 10. zakup gruntów
 11. odnawialne źródła energii
 12. spłata kredytu inwestycyjnego w innym Banku
 13. finansowanie i refinansowanie opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych
 14. refinansowanie poniesionych wydatków na cele o których mowa w pkt od 1 do 11

Warunki kredytowania

 1. Wysokość kwoty kredytu uzależniona od zdolności kredytowej Wnioskodawcy
 2. Okres kredytowania do 10 lat
 3. Oprocentowanie WIBOR 3 M + marża banku
 4. Sposób spłaty i wysokości rat w terminach uzgodnionych z Kredytobiorcą
 5. Wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej i bezgotówkowej 

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty stwierdzające tożsamość Kredytobiorcy
 2. Aktualny nakaz płatniczy
 3. Uzupełniony kwestionariusz osobisty Kredytobiorcy/Poręczyciela
 4. Pozostałe dokumenty uzgodnione z bankiem

 

polityka prywatności powered by netadmin 7.28