Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Kolnie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/01/2018 z dnia  09.03.2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie nr 03/04/III/2019 z dnia 13.03.2019 r. , określającym termin oraz miejsce odbycia Zebrań poszczególnych Grup Członkowskich

 

Zarząd Banku jednocześnie informuje, że porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich wynika z § 38 statutu Banku Spółdzielczego w Kolnie, określającego zakres działania Zebrań Grup Członkowskich.

Porządek obrad

  1. Otwarcie , wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej Banku za 2018 wraz z realizacją uchwał Zebrania Przedstawicieli.
  3. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  4. Dyskusja, zgłoszenie wniosków i postulatów.
  5. Wybory Przedstawicieli /a/ na Zebranie Przedstawicieli.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie informuje, że zgodnie ze statutem Banku, uchwały Zebrania Grup Członkowskich zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.  

wstecz wstecz

Dane z dnia: 2019-04-19
1 CHF3.7557w dół-0.0665
1 EUR4.2802w dół-0.0119
1 GBP4.9479w dół-0.0519
1 USD3.8051w dół-0.0164
Zobacz więcej kursów
Kartosfera
KREDYT KONKURENCYJNY
KONTO O
Sprawdź paragon
polityka prywatności powered by netadmin 7.12