Dane z dnia: 2021-01-13
1 CHF4.1787w dół-0.0291
1 EUR4.5228w dół-0.0218
1 GBP5.0588do góry+0.0327
1 USD3.7188do góry+0.0157
Zobacz więcej kursów
4057
SUPER SETKA

2.   DODATKOWE  CZYNNOŚCI  ZWIĄZANE  Z  OBSŁUGĄ  RACHUNKÓW  KREDYTOWYCH

1.

Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak

35,00 zł

2.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy

30,00  zł

3.

Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy

20,00  zł

4.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem

bez opłat

5.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty

15,00  zł

6.

Wysyłanie wezwań do dostarczenia określonych w umowie dokumentów  (kwota płatna od każdego wysłanego monitu)

5,00  zł

7.

Zgoda na wykreślenie z hipoteki

30,00  zł

8.

Rozpatrzenie podania o odroczenie kredytu

Uwaga:

          Dotyczy także zmiany warunków umowy kredytu

20,00  zł

9.

Za sporządzenie odpisu umowy kredytowej lub aneksu do umowy na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela

20,00  zł

10.

Za sporządzenie wtórnika dokumentacji kredytowej na prośbę Klienta

15,00  zł

11.

Za wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek od kredytu

30,00  zł

12.

Zawarcie umowy ugody bankowej (od wartości umowy)

0,1%;  min. 100,00  zł

  13.

Za wydanie innych zaświadczeń na wniosek klienta

             30,00  zł

« poprzednia strona

polityka prywatności powered by netadmin 7.12