Dane z dnia: 2021-08-19
1 CHF4.2818do góry+0.0396
1 EUR4.5843do góry+0.0348
1 GBP5.3649do góry+0.0037
1 USD3.9226do góry+0.0707
Zobacz więcej kursów
4563
SUPER SETKA

RACHUNKI KREDYTOWE

 

1.   KREDYTY  KOMERCYJNE

1.

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu  (od każdego przyjętego wniosku)

Uwaga:

-  prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku lub najpóźniej w chwili wypłaty I transzy kredytu

0,1 %; min. 25,00  zł

2.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu):

 

2.1)  gotówkowego w rachunku kredytowym

2 %

2.2)  gotówkowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

 

        a) z terminem spłaty do 1 roku

2 %

   b)   z terminem spłaty do 2 lat (w każdym roku)

Uwaga:

2 % od kwoty kredytu w chwili udzielenia, następne 2% po 12 miesiącach

2 %

2.3)    na budownictwo mieszkaniowe

2.4)   "Kredyt 0%"

 

2 %

Do kwoty 10.000,00- 4,99%

Powyżej kwoty 10.000,00- 6,99%

3.

Prowizja za gotowość finansową liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy

Uwaga:

-        nie dotyczy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz kredytu rewolwingowego

-        prowizje pobiera się na koniec miesiąca

bez opłat

4.

Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem

bez opłat

5.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części  (rat kapitałowych lub odsetek) 

 

5.1)  w terminie końcowym spłaty kredytu  -  od kwoty prolongowanej

2 %

5.2)  poza termin spłaty kredytu  -  od wysokości kredytu

2 %

6.

Zwiększenie kwoty kredytu bez wydłużenia terminu jego spłaty  (od kwoty zwiększenia kredytu)

2 %

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6, dokonywanych na wniosek Klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu

25,00  zł

8.

Sporządzenie na wniosek Klienta opinii o jego zdolności kredytowej

9.1. do 50 tys.zł

9.2. powyżej 50 tys.zł

         80,00zł

        130,00zł

9.

Za czynności związane z administrowaniem kredytu  (opłata miesięczna)

 3,50  zł

10.

Udzielenie poręczenia i gwarancji bankowej

1,5% kwoty gwarantowanej za każdy rok obowiązywania gwarancji

następna strona »

polityka prywatności powered by netadmin 7.12