Dane z dnia: 2021-08-19
1 CHF4.2818do góry+0.0396
1 EUR4.5843do góry+0.0348
1 GBP5.3649do góry+0.0037
1 USD3.9226do góry+0.0707
Zobacz więcej kursów
3893
SUPER SETKA

RACHUNKI KREDYTOWE

1.   KREDYTY  KOMERCYJNE

1.

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu  (od każdego przyjętego wniosku – opłata bezzwrotna)

Uwaga:

-  prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku lub najpóźniej w chwili wypłaty I transzy kredytu i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu;

0,1 %; min. 100,00  zł

2.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu):

 

2.1.  obrotowego w rachunku kredytowym

2 %

2.2.  obrotowego w rachunku bieżącym:

 

        a) z terminem spłaty do 1 roku

2 %

b)       z terminem spłaty do 2 lat (w każdym roku)

Uwaga:

2 % od kwoty kredytu w chwili udzielenia, następne 2% po 12 miesiącach

2 %

2.3.  płatniczego

2 %

2.4.  rewolwingowego

2 %

2.5.    inwestycyjnego

2.6. na budownictwo mieszkaniowe

2.7. kredyty pomostowe

 

2 %

2 %

1,7%

 

 

3.

Prowizja za gotowość finansową liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy

Uwaga:

-        nie dotyczy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz kredytu rewolwingowego

-        prowizje pobiera się na koniec miesiąca

bez opłat

4.

Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem

bez opłat

5.

Prowizja rekompensacyjna od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym

bez opłat

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części  (rat kapitałowych lub odsetek) 

 

6.1)  w terminie końcowym spłaty kredytu  -  od kwoty prolongowanej

2 %

6.2)  poza termin spłaty kredytu  -  od wysokości kredytu

2 %

7.

Zwiększenie kwoty kredytu bez wydłużenia terminu jego spłaty  (od kwoty zwiększenia kredytu)

2 %

8.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 6 i 7, dokonywanych na wniosek Klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu

25,00  zł

9.

Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej

Uwaga:

- Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu.

- w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest pobierana na poczet prowizji za udzielenie kredytu

0,1 %; min. 200,00  zł;

max  2.000,00  zł

10.

Sporządzenie na wniosek Klienta opinii o jego zdolności kredytowej

 

10.1. do 100 tys.zl          100,00 zł
10.2.powyzej 100 tys. zl          150,00

11.

Za czynności związane z administrowaniem kredytu  (opłata miesięczna)

3,50 zł

  12. Udzielenie poreczenia i gwarancji bankowej       1,5% gwarantowanej kwoty za każdy rok obowiązywania gwarancji

 

następna strona »

polityka prywatności powered by netadmin 7.12