Dane z dnia: 2021-08-19
1 CHF4.2818do góry+0.0396
1 EUR4.5843do góry+0.0348
1 GBP5.3649do góry+0.0037
1 USD3.9226do góry+0.0707
Zobacz więcej kursów
5350
SUPER SETKA

OBSŁUGA

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI  (USŁUGI)

STAWKA

1

2

3

1.          RACHUNEK  ROZLICZENIOWY 

BIEŻĄCY  I/LUB POMOCNICZY  W  ZŁOTYCH

1.

  Otwarcie rachunku  (jednorazowo):

 

       a) – bieżącego

20,00 

       b) – pomocniczego

20,00 

2.

Prowadzenie rachunku  (miesięcznie)

 

       2.1.  a) -  bieżącego

26,00 

               b) -  bieżącego z otwartą linią kredytową

29,00 

       2.2.  pomocniczego

26,00 

Uwaga:

c nie dotyczy rachunków lokat terminowych

c nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym otwarcie rachunku nastąpiło po 15-stym dniu miesiąca.

 

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunek  (od kwoty wpłaty):

 

3.1.   Prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kolnie

0,18 %; min. 3,00 

3.2.   Prowadzony w innym banku

0,5 %; min. 3,50 

3.3.   Pozostałe wpłaty

0,5 %; min. 3,50 

4,.

Wypłaty gotówkowe z rachunku  (od kwoty wypłaty):

0,5 %; min. 5,00 

        Uwaga:

c  nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku

5.

Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:

 

5.1. W Banku Spółdzielczym w Kolnie

2,00 

5.2. W innym banku krajowym:

a)        w systemie ELIKSIR

b)       w systemie SORBNET

c)        w systemie HOME BANKING

 

4,50 

50,00  

2,00 zł

6.

Administrowanie przelewami bez pokrycia  (za każdy przelew)

10,00 zł

7.

Wydanie czeków  (za jeden czek-blankiet)

1,00 

8.

Potwierdzenie czeku gotówkowego i bezgotówkowego  (za jeden czek)

5,00 

9.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków  (od jednego zgłoszenia)

Uwaga:

Opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków

30,00 

10.

 

Realizacja zlecenia stałego  (od jednego zlecenia)

 

10.1. Realizacja stałych zleceń płatniczych

1,90 

10.2. Wprowadzenie zmiany w zleceniu stałym

2,00 

Uwaga:

Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

 

11.

 

Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela z rachunku prowadzonego  (od jednego polecenia zapłaty):

 

11.1. W Banku Spółdzielczym w Kolnie

2,00 

11.2. W innym banku krajowym 

2,00 

Uwaga:

Opłata pobierana z rachunku wierzyciela

 

12.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika

2,00 

13.

Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika

5,00 

14.

 

Wyciąg z rachunku bankowego

 

14.1. Odbierany w jednostce Banku Spółdzielczego w Kolnie prowadzącej rachunek

bez opłat

14.2. Wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Kolnie drogą pocztową na terenie kraju:

 

a)        listem zwykłym

-          raz w miesiącu

-          częściej niż raz w miesiącu  (za każdą przesyłkę począwszy od drugiej przesyłki)

 

bez opłat

 

5,00 

     b) listem poleconym  (za każdą przesyłkę)

7,00 

15.

Wyciąg sporządzany specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku  (za odpis wyciągu)

Uwaga:

Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 100% stawki podstawowej

10,00 

16.

Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku

30,00 zł

17.

Odblokowanie rachunku  do bankowości elektronicznej (na wniosek posiadacza rachunku)

3,00 zł

następna strona »

polityka prywatności powered by netadmin 7.12