*  Bank Spółdzielczy w Kolnie po raz kolejny wyróżniony tytułem: ”Najlepszy Bank Spółdzielczy”

2021.12.08
-

Podczas Zgromadzenia Prezesów banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. w Warszawie, które odbyło się w dniu 16 Listopada 2021 roku, Bank Spółdzielczy w Kolnie otrzymał wyróżnienie „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości”.

Laureaci wyłonieni zostali w oparciu o zweryfikowane przez Kluczowych Biegłych Rewidentów dane sprawozdawcze oraz dynamikę rachunku wyników. Przy ocenie uwzględniono również opinię organów nadzorczych jakimi są Komisja Nadzoru Finansowego oraz Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Grupa BPS, której członkiem jest Bank Spółdzielczy w Kolnie, zrzesza obecnie 321 banków spółdzielczych z terenu całej Polski.

Bank Spółdzielczy w Kolnie znalazł się wśród czołowej dziesiątki banków Grupy BPS. Pomimo tego, iż swoją strategię działania opiera tylko i wyłącznie na środowisku lokalnym powiatu kolneńskiego z wyłączeniem miasta i gminy Stawiski, gdzie swoją działalność prowadzi inny bank spółdzielczy Grupy BPS, Bank Spółdzielczy w Kolnie dochowuje zasady niekonkurowania z bankami spółdzielczymi tej samej Grupy.

*  Srebrny Krzyż Zasługi dla prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie

2021.10.01
Srebrny Krzyż Zasługi dla prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski odznaczył w piątek (4.06) Krzysztofa Kajko Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym postanowieniem Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Do uroczystego wręczenia odznaczenia doszło w Urzędzie Miasta Kolno w obecności burmistrza Andrzeja Dudy.

Krzysztof Kajko jest długoletnim pracownikiem Banku Spółdzielczego w Kolnie. Od 1993 roku pełni w nim funkcję prezesa Zarządu. Łączy to z bardzo szeroko zakrojoną działalnością społeczną na terenie miasta i powiatu kolneńskiego. Jest inicjatorem, współorganizatorem i sponsorem takich wydarzeń, jak warsztaty etnograficzne, muzyczne, lokalne festiwale muzyczne i teatralne, konkursy recytatorskie, integracyjne imprezy rodzinne, biegi przełajowe, zawody kawaleryjskie, rodzinne wędkowanie, turnieje tenisa stołowego oraz piłki nożnej, ręcznej i siatkowej. Na szczególne podkreślenie zasługują jego inicjatywy związane z obchodami walk wrześniowych i Powstania Styczniowego, a także rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ponadto podczas licznych spotkań z młodzieżą na terenie szkół propaguje ideę przedsiębiorczości, patriotyzmu gospodarczego i nawyków oszczędzania, czego efektem jest dobrze rozwinięta sieć SKO (Szkolne Kasy Oszczędności) w szkołach podstawowych i średnich powiatu kolneńskiego. Uczestniczy również jako wykładowca w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktywnie dba o kultywowanie tradycji lokalnych jako akordeonista i wokalista w zespole ludowym "Czerwieniacy". Jest członkiem OSP oraz Rady Fundacji "Kraina Mlekiem Płynąca", która działa m.in. na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

źródło: www.gov.pl

*  Oszuści podszywają się pod pracowników Banku Spółdzielczego, Zrzeszenia BPS i firm informatycznych

2021.09.23

W trosce o bezpieczeństwo Twoich środków i transakcji finansowych informujemy, że ani my, ani Bank Zrzeszający BPS, ani żadna firma informatyczna współpracująca z nami:

 

  • NIE kontaktuje się telefonicznie z klientami z prośbą o przekazanie danych logowania do bankowości elektronicznej oraz danych kart płatniczych (nr karty i nr CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. skanu dokumentu tożsamości, numeru PESEL/NIP, czy też danych potrzebnych do rejestracji na szczepienie),
  • NIE kontaktuje się telefonicznie z klientami z prośbą o instalację dodatkowych aplikacji ze sklepów Google Play/AppStore (np. AnyDesk Remote Control, TeamViewer do zdalnej pomocy, TeamViewer QuickSupport),
  • NIE wysyła wiadomości SMS, w których znajdują się linki do podejrzanych stron,
  • NIE wysyła wiadomości e-mail z linkiem do pobrania oprogramowania (Anydesk/TeamViewer) lub z informacją o wyłączeniu dostępu do konta i zastrzeżeniu karty.

 

ZACHOWAJ szczególną uwagę, nie ulegaj presji czasu, nie daj się zwieść fałszywym pracownikom.
PAMIĘTAJ, od Twojej czujności zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!

 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zakończ połączenie i niezwłocznie poinformuj Bank dzwoniąc pod numer 86 278 25 62.

*  BLIK w Banku Spółdzielczym w Kolnie

*  Pojemnik do zbierania plastikowych nakrętek

2021.05.10
Pojemnik do zbierania plastikowych nakrętek

Pojemnik do zbierania plastikowych nakrętek ufundowany przez firmę Inter-Tech z Zambrowa stanął przed siedzibą Banku Spółdzielczego w Kolnie.

W symbolicznym przekazaniu uczestniczył Prezes naszego banku Krzysztof Kajko, Marcin Piotr Sekściński - Wicewojewoda Podlaski, Anna i Piotr Jankowscy - właściciele firmy Inter-Tech, Andrzej Szymański – Prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.

Zebrane nakrętki będą służyć pomocą potrzebującym dzieciom z terenu powiatu kolneńskiego. .

polityka prywatności powered by netadmin 7.12